Main Menu
User Menu

Medaile Na paměť 1500 let Kyjeva

Medal for Commemoration of 1500 Years of Kiev

Medaila Na pamiatku 1500 rokov Kyjeva

Медаль В память 1500-летия Киева

     
Název:
Name:
Medaile Na paměť 1500 let Kyjeva
Název v originále:
Original Name:
Медаль В память 1500-летия Киева
Datum vzniku:
Date of Establishment:
10.05.1982
Datum zániku:
Date of Termination:
31.12.1991
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Paul McDaniel a Paul J. Schmitt: Soviet orders and medals, Arlington 1997
A.Volodin a N.Merlaj: Medals of the USSR, Sankt-Peterburg 1997
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Na-pamet-1500-let-Kyjeva-t88802#459536Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Medaile Na paměť 1 500 let Kijeva
Název v originále:
Original Name:
Медаль В память 1500-летия Киева
Datum vzniku:
Date of Establishment:
10.05.1982
Datum zániku:
Date of Termination:
31.12.1991
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Paul McDaniel a Paul J. Schmitt: Soviet orders and medals, Arlington 1997
A.Volodin a N.Merlaj: Medals of the USSR, Sankt-Peterburg 1997
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Na-pamet-1500-let-Kyjeva-t88802#459538Verze : 0
MOD
Pamětní medaile k 1500. výročí města Kyjeva


Výnosem prezidia sovětů SSSR ze dne 10.05.1982 byla zřízená Pamětní medaile k 1500. výročí Kyjeva .
Medaile byla určena pro dělníky, národohospodářské odborníky, vědecké a kulturní pracovníky, dále pracovníkům státních a společenských institucí, příslušníkům ozbrojených sil bez ohledu na hodnost či služební zařazení a dále všem občanům, kteří svoji práci přispěli k sociálnímu, hospodářskému a kulturními rozvoji města s podmínkou, že jsou obyvateli města či blízkého okolí po dobu nejméně 10 let.
Medaili mohou být vyznamenání i účastníci obrany Kyjeva v době Velké vlastenecké války a kteří obdrželi medaili Za obranu Kyjeva, dále partyzáni a ilegální pracovníci, kteří bojovali s nepřítelem v městě samém i přilehlém okolí. a dále vojáci, kteří se podíleli na osvobození Kyjeva ( tedy v tomto případě i vojáci l. čs., brigády ,která se podílela na osvobození města a vojáci zde projevili svoji statečnost a odvahu ) .
Medaile byla udělována jménem prezidia Nejvyššího sovětů SSSR pověřeným výborem Kyjevského městského sovětů lidových zástupců.
Medaile je ražena z mosazi a má průměr 32 mm .


Literatura :
Mgr. Květoslav Growka : Pamětní medaile k 1500 výročí města Kyjeva.
Ditrich Herfurth : Militärische Auszeichnungen der UdSSSR
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Na-pamet-1500-let-Kyjeva-t88802#330818Verze : 1
Doklady držitelů Pamětní medaile k 1500 . výročí města Kyjeva


Zdroj: http://mondvor.narod.ru/MKiev1500.html
Medaile Na paměť 1500 let Kyjeva - Varianta z roku 1989

Varianta z roku 1989
Medaile Na paměť 1500 let Kyjeva - Varianta z roku 1989

Varianta z roku 1989
Medaile Na paměť 1500 let Kyjeva - Varianta z roku 1982

Varianta z roku 1982
Medaile Na paměť 1500 let Kyjeva - Varianta z roku 1982

Varianta z roku 1982
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Na-pamet-1500-let-Kyjeva-t88802#340545Verze : 0
Název
Name
Medaile Na paměť 1 500 let Kijeva
Medal for Commemoration of 1500 Years of Kiev
Медаль В память 1500-летия Киева
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Na-pamet-1500-let-Kyjeva-t88802#627196Verze : 0
MOD