Main Menu
User Menu

2. skupina podpory velení [1997-2017]

2nd Command Support Group of the 2nd Cavalry Brigade

Grupo de Cuartel General del Brigada de Caballería II (GCG BRICAB II)

     
Název:
Name:
2. skupina podpory velení
Originální název:
Original Name:
Grupo de Cuartel General del Brigada de Caballería II (GCG BRICAB II)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
04.03.1997
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.2017
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
04.03.1997-01.01.2017 Velitelství a štáb 2. jezdecké brigády
Dislokace:
Deployed:
04.03.1997-01.01.2017 Zaragoza, Cuartel “General Ricardos”

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/2-skupina-podpory-veleni-1997-2017-t82729#613495Verze : 2
MOD
Bola vytvorená 4.3.1997 s cieľom poskytovať veliteľovi hlavného stanu Brigády kavalérie "Castillejos" II ako aj celému velení všteko potrebné k vedeniu operácii a celkového života brigády. Je schopná vytvoriť miesta velenia v poľných podmienkach ako aj mobilné miesta velenia aby bolo možné viesť efektívne operácie brigády. Jednotka je organickou nezávislou súčasťou jednotky priamo podriadenou veliteľovi brigády, je určená priamo k podpore hlavného stanu. Príslušníci tejto jednotky v minulosti posobli v Bosne a Herzegovine ako podporná súčasť Brigády kavalerie "Castillejos" II. Jednotka sídli v Zaragoze (Aragón) a je súčasťou Brigády Kavalérie "Castillejos″ II so sídlom v Zaragoza, ktorá hlavnému stanu poskytuje potrebné služby a tvorí súčasť síl rýchlej reakcie.

zdoj: www.ejercito.mde.es, Ministerio de Defensa de España
2. skupina podpory velení [1997-2017] - štít jednotky

štít jednotky
URL : https://www.valka.cz/2-skupina-podpory-veleni-1997-2017-t82729#303238Verze : 1
MOD