Main Menu
User Menu

22. skupina logistiky [1997-2017]

22nd Logistic Group

Grupo Logístico XXII (GL XXII)

     
Název:
Name:
22. skupina logistiky
Originální název:
Original Name:
Grupo Logístico XXII (GL XXII)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
04.03.1997
Předchůdce:
Predecessor:
2. skupina logistické podpory
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.2017
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
04.03.1997-01.01.2017 2. jezdecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
04.03.1997-01.01.2017 Zaragoza, ?

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/22-skupina-logistiky-1997-2017-t82727#613498Verze : 0
MOD
Bola vytvorená 1.1.1987 ako Logistická skupina II, rezolúciou 07837/1267/96 sa modifikuje na skupinu logistickú XXII. Skupina zabezpečuje kompletné logistické zázemie jednotiek prislúchajúcim brigáde. Roku 1992 počas OH v Barcelone skupina sa podieľa na zabezpečení bezpečnosti hier, 1993 sa podieľa na likvidácii lesných požiarov v Málaga, 1996 sa podieľa na medzinárodných silách posobiacich v Bosne, roku 1999 sa podieľa na humatinárnej pomoci utečencom z Kosovo, 2004 sa podieľa na misii v Kosovo. Úlohy jednotky sú zabezpečovať pre Brigádu sú v oblasti personalnej (udržuje a dokumentuje veškerú vojenskú agendu brigády), transport (všetky sposoby prepravy osob a materiálu), údržba (veškerého materiálu kt. disponuje brigáda - vozidlá, zbrane..), skladové hospodárstvo (výstroj a výzbroj, potraviny, voda..etc) a zdravotnej (poľné zdravotníctvo).
Na rozdiel od jednotky zabezpečenia základne plní síce podobné funkcie, ale jedná sa o priamu podporu jednotiek v poli, resp. odhliadnuc od miesta posobenia. Jednotka v Zaragoze (Aragón) a je súčasťou Brigády Kavalérie "Castillejos″ II so sídlom v Zaragoza a tovrí súčasť síl rýchlej reakcie.

zdoj: www.ejercito.mde.es, Ministerio de Defensa de España
22. skupina logistiky [1997-2017] - štít jednotky

štít jednotky
URL : https://www.valka.cz/22-skupina-logistiky-1997-2017-t82727#303231Verze : 1
MOD