Main Menu
User Menu
Klimov RD-33Tento proudový motor určený pro stíhací letouny byl vybrán v soutěži s dalšími dvěma projekčními kancelářemi. Byl navržen ještě před smrtí konstruktéra Isotova. Stal se motorem pro nový stíhací stroj MiG-29. Práce na detailním návrhu začaly v roce 1968, první statická zkouška následovala v roce 1972. Další práce na zdokonalených verzích probíhaly v 90. letech a dále pod vedením šéfkonstruktéra Valentina Stavrotěnka.


RD-33: První produkční verze. Max suchý tah 49.4 kN, s přídavným spalováním 81.4 kN. Použita pro pohon verzí MiG-29 a MiG-29UB. Dodávky započaty v roce 1976, sériová výroba probíhala v Černyšovu a Omsku od roku 1981. Doba mezi prohlídkami (TBO) stanovena na 300 hodin (Série 1), později 1600 hodin (Série 2) a 2000 hodin (Série 3). Tato varianta je také základem pro motor SMR-95.


RD-33K: Zlepšená verze s vyšším tahem, dále byl zvětšen průtok vzduchu a teplota na vstupu turbíny. Maximální tah s přídavným spalováním 86.0 kN. Na všech lopatkách speciální antikorozní potah (zejména kvůli námořnímu použití). Použit ve strojích MiG-29K a MiG-29M.


RD-93: Podle čínských zdrojů a MAPO MiG by se mělo jednat o motor pro čínský stroj FC-1.


SMR-95 je motor založený na RD-33, ale optimalizovaný pro modernizace starších letounů. Jeho vývoj a výrobu má na starosti společnost Aerosud=Marvol. Marvol je společným podnikem ruských firem Klimov, A.I.Mikojan, General Technologies, MAPO, Baranov, EGA. Podobně Aerosud zahrnuje společnosti Atlas Aviation, Kentron, ATE, General Technologies, Xcel. SMR-95 je modifikovaný RD-33, který je upraven tak, aby ho bylo možné použít ve strojích MiG-21, Mirage III, Mirage 5 a Mirage F1. Změny zahrnují přidání turbínového startéru, dodávání kyslíku do motoru pro zajištění znovuspuštění ve všech letových režimech, zdvojené 40 kVA alternátory pro zvýšení dodávky energie pro palubní systémy, vysokokapacitní palivová a hydraulická čerpadla a zdokonalené hydromechanické řízení dodávky paliva, které zaručuje snadné ovládání motoru.


RD-33N: Nahrazuje SMR-95, pomocná převodovka umístěna na spodní straně, upravený mazací systém. Původně určena pro modernizaci jihoafrických Mirage F1.Z. V současnosti jsou tyto motory v nabídce pro modernizaci MiG-21 a čínských FC-1.


RD-133: Tohle je poslední produkční verze vyvinutá z RD-33. Má osově symetrickou trysku, která umožňuje vychylování tahu do úhlu 15 stupňů do všech stran. Řízení vektorování je umožněno prostým propojením s původním hydromechanickým řízením MiG-29, tzn. není nutné, aby letoun měl elektroimpulzní řízení fly-by-wire. RD-133 je kompatibilní s původním RD-33 a lze je v letounech zaměnit bez dalších úprav. Novou vektorovatelnou trysku je také možno připojit k původnímu motoru RD-33. Suchá hmotnost je 1145 kg. Maximální tah je 54,9 kN (88,2 kN s přídavným spalováním).


RD-333: I tato verze je odvozena ze základního RD-33, ale Klimov ji pokládá za nový motor 5. generace. Motor má nové dmychadlo (fan) s kapacitou 85 kg/s, nové lopatky kompresoru, vysokotlakou turbínu se vstupní teplotou až 1527 stupňů Celsia, výtokovou trysku obdélníkového průřezu umožňující vychylování tahu ve vertikální rovině. Maximální tah je 98.1 kN, kompletní motory se začaly zkoušet v roce 1999. Letoun je zamýšlen pro pohon nového lehkého víceúčelového stíhače LMFI (MiG-35).


VKS-5: Motor 4. generace, bez přídavného spalování. Vysokotlaká turbíná se vstupní teplotou až 1527 stupňů Celsia. Tah při vzletu 51.46 kN, specifická spotřeba paliva 20.95 mg/Ns. Suchá hmotnost 885 kg, délka 2900 mm.


VKS-10: verze VKS-5 s přídavným spalovánním, může být vybavena tryskou z verze RD-133.


Údaje pro původní sériový RD-33:
Dvouhřídelový dvouproudový motor s malým obtokovým poměrem (low bypass ratio turbofan) s přídavným spalováním.
Nízkotlaký kompresor: 4 stupně, přední ložisko drženo 4 výztuhami, žádné vstupní usměrňovací lopatky. Průtok vzduchu 76.0 kg/s, obtokový poměr 0.49.
Vysokotlaký kompresor: 9 stupňů, Celkový kompresní poměr 21:1.
Spalovací komora: prstencová. Spalování pro řadu druhů paliv téměř neprodukuje dým.
Vysokotlaká turbína: Jednostupňová s monokrystalickými chlazenými lopatkami. Maximální vstupní teplota až 1257 stupňů Celsia při vzletu, až 1407 stupňů Celsia během letu.
Nízkotlaká turbína: Jednostupňová.
Přídavné spalování: Spalování probíhá jak v proudu vzduchu přicházejícím z jádra motoru, tak v proudu vzduchu obtékajícího jádro motoru.
Tryska: Tryska s plně měnitelnou plochou a profilem v obou proudech. Vnější tryska má 24 segmentů. Vývoj vektorované trysky zajišťuje CIAM a Sojuz.
Pomocné systémy: Nádrž na olej IPM-10, hydromechanická regulace toku paliva a pomocné systémy umístěné pohromadě nad motorem pro zmenšení průřezu. Uzavřený mazací systém pracuje při všech kladných i záporných přetíženích během letu. Víceúčelový samočinný diagnostický systém.


Parametr
Hodnota
Délka (mm)
4229
Průměr vstupní trysky (mm)
730
Maximální průměr (mm)
1000
Hmotnost suchá, samotný motor (kg)
1055
Hmotnost suchá, kompletní pohonná jednotka (kg)
1217
Výkony
viz popis verzí
Čas náběhu z volnoběhu na max přídavné spalování (s)
4.0
Maximální Machovo číslo M
2.35
Specifická spotřeba paliva

Maximální tah s přídavným spalováním (mg/Ns)
52.40
Maximální suchý tah (mg/Ns)
21.8Pramen:
Jane's Aero-Engines, Issue seven, 2000, ISBN 0-7106-1405-5
Szabo, Stanislav; Lichý, MIloš: MiG-29 SM/SMT/UBT, Armáda 2000 / 08


Edit: Janko PALIGA
URL : https://www.valka.cz/Klimov-RD-33-t58212#210235Verze : 0
MOD