Main Menu
User Menu

1. ženijní brigáda [1956-1992]

1st Engineer Brigade

     
Název:
Name:
1. ženijní brigáda
Originální název:
Original Name:
1. ženijní brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1956
Předchůdce:
Predecessor:
1. ženijní pluk
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
1. ženijní brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1956-15.07.1958 Velitelství ženijního vojska
15.07.1958-01.09.1965 Velitelství ženijního vojska
01.09.1965-01.09.1969 Ženijní oddělení
01.09.1969-01.12.1991 Oddělení ženijního vojska
01.12.1991-01.01.1992 Oddělení ženijního vojska
01.01.1992-31.12.1992 Oddělení ženijního vojska
Dislokace:
Deployed:
01.10.1956-01.10.1958 Terezín, Kasárna Jana Jiskry z Brandýsa /
01.10.1958-31.12.1992 Pardubice, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1956-DD.MM.RRRR Husík, Jan (Major)
DD.MM.RRRR-DD.MM.1961 Husík, Jan (Podplukovník)
DD.MM.1961-DD.MM.RRRR Gápel, Alexandr (Podplukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.1963 Gápel, Alexandr (Plukovník)
DD.MM.1963-DD.MM.RRRR Hrdlička, Miloslav (Podplukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.1971 Hrdlička, Miloslav (Plukovník)
DD.MM.1971-DD.MM.1978 Charčenko, Alois (Plukovník)
DD.MM.1978-DD.MM.RRRR Bada, Pavel (Major)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Bada, Pavel (Podplukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.1988 Bada, Pavel (Plukovník)
DD.MM.1988-DD.MM.RRRR Pilný, Jiří (Podplukovník)
DD.MM.RRRR-31.12.1992 Pilný, Jiří (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.08.1958-DD.09.1959 Karas, Milan (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1956-01.10.1960 1. elektrotechnický prapor
01.10.1956-01.09.1967 1. rota přepravních prostředků
01.10.1956-01.09.1967 1. ženijní výsadková průzkumná rota
01.10.1956-01.11.1992 107. ženijní prapor
01.10.1956-01.09.1969 108. ženijní prapor
01.10.1956-01.09.1969 109. ženijní prapor
01.10.1956-01.09.1967 110. ženijní prapor
01.10.1960-01.09.1977 1. strojní prapor
01.09.1963-01.09.1967 111. ženijní prapor
01.09.1967-01.09.1977 1. prapor přepravních prostředků
01.09.1969-01.09.1977 1. speciální ženijní prapor
01.09.1977-31.10.1984 1. ženijní opevňovací prapor
01.09.1977-01.11.1992 108. ženijní prapor
01.09.1977-01.11.1992 109. ženijní prapor
31.10.1984-01.10.1990 1. ženijní odtarasovací prapor
31.10.1984-01.11.1992 1. ženijní zatarasovací prapor
01.10.1990-01.11.1992 110. ženijní prapor

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
01.10.1956-31.12.1992 Dukelsko-povážská ženijní brigáda
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR Řád republiky
01.10.1956 31.12.1992 Řád rudé hvězdy
01.10.1956 Válečný kříž 1914-1918
01.10.1956 Československý válečný kříž 1939
DD.MM.1982 Medaile Za upevňování přátelství ve zbrani, 1. stupeň
DD.10.1959 Dukelská pamětní medaile
DD.08.1964 Pamětní medaile k 20. výročí Slovenského národního povstání
DD.05.1965 Pamětní medaile k 20. výročí osvobození Československa
DD.05.1975 Pamětní medaile k 30. výročí osvobození
Poznámka:
Note:
01.10.1956-01.10.1958 VÚ 2481 Terezín
01.10.1958-31.12.1992 VÚ 2481 Pardubice
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Plomouc, fond ČSLA (1. ženijní brigáda)
URL : https://www.valka.cz/1-zenijni-brigada-1956-1992-t52981#407008Verze : 2
MOD