Main Menu
User Menu

6. letištní prapor [1951–1989]

6th Air Base Battalion

     
Název:
Name:
6. letištní prapor
Originální název:
Original Name:
6. letištní prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.03.1951
Předchůdce:
Predecessor:
6. letecká základna
Datum zániku:
Disbanded:
01.07.1989
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.03.1951-01.11.1955 1. letecká technická divize
01.11.1955-01.08.1957 Letecký týl
01.08.1957-01.09.1961 22. letecká technická skupina
01.09.1961-DD.MM.1964 3. sbor protivzdušné obrany státu
DD.MM.1964-01.09.1975 3. letecká technická divize
01.09.1975-01.07.1986 Týl 10. letecké armády
01.07.1986-01.07.1989 1. stíhací letecká divize
Dislokace:
Deployed:
15.03.1951-DD.MM.1954 Plzeň, letiště /
DD.MM.1954-01.07.1989 Pardubice, letiště /

Velitel:
Commander:
15.03.1951-DD.MM.1952 Janota, Václav (podplukovník)
DD.MM.1952-DD.MM.1955 Slačka, Petr (kapitán)
DD.MM.1955-DD.MM.1959 Vahala, Jaromír (podplukovník)
DD.MM.1959-DD.MM.1962 Mikulenka Jaroslav (kapitán)
DD.MM.1962-DD.MM.1971 Trličík, Jaroslav (kapitán) Ing.
DD.MM.1971-DD.MM.1984 Matějka, Oldřich (podplukovník)
DD.MM.1984-01.07.1989 Pádivý, Jaroslav (major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1953-01.10.1957 12. radiotechnická četa letecké zabezpečovací služby I.třídy
01.09.1962-01.09.1963 6. rota letištní a pozemního zabezpečení navigace "S"
01.09.1963-01.09.1965 6. rota letištní a radiotechnického zabezpečení "S"
01.09.1965-01.07.1989 6. letištní rota "S"

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
15.03.1951-DD.MM.1954 VÚ 6991 Plzeň
DD.MM.1954-01.07.1989 VÚ 6991 Pardubice
Zdroje:
Sources:
Původní příspěvek Stanislava Vystavěla
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 0000 (6. letištní prapor)
URL : https://www.valka.cz/6-letistni-prapor-1951-1989-t48947#454584Verze : 2
MOD
6. letištní prapor (6. lpr)


Krycí číslo: VÚ 6991


Zřízení: 15.03.1951 - přejmenováním ze 6. letecké základny


Dislokace: Plzeň Bory (1951 - 1954)
Pardubice (1954 - 1989)


Nadřízené stupně :
Velitelství 1. letecké technické divise (15.03.1951-31.10.1955)
Velitelství letectva - letecký týl (01.11.1955-31.07.1957)
Velitelství 22. letecké technické skupiny (01.08.1957-01.09.1961)
Velitelství 3. sboru PVOS (01.09.1961 - 1964)
Velitelství 3. letecké technické divise (1964 - 1975)
Velitelství 10. letecké armády (1975 - 1986)
Velitelství 1. stíhací letecké divise (1986 - 1989)


Podřízené jednotky:
6. letištní a PZN rota “S“ (1962 - 1963)
6. letištní a RTZ rota „S“ (1963 - 1965)
6. letištní rota „S“ (1965 - ..)

Zabezpečovaná jednotka:
4. letecký stíhací pluk (1951 - 1954)
4. stíhací letecký pluk (1954 - 1958)


Zrušení: 1.7.1989


Zdroj:
www.vojenstvi.cz, ISSN 1802-151401
URL : https://www.valka.cz/6-letistni-prapor-1951-1989-t48947#190342Verze : 0

Velitelé 6. letištního praporu:


15.03.1951-DD.MM.1952 Janota, Václav (podplukovník)
DD.MM.1952-DD.MM.1955 Slačka, Petr (kapitán)
DD.MM.1955-DD.MM.1959 Vahala, Jaromír (podplukovník)
DD.MM.1959-DD.MM.1962 Mikulenka, Jaroslav (kapitán)
DD.MM.1962-DD.MM.1971 Trličík, Jaroslav (kapitán) Ing.
DD.MM.1971-DD.MM.1984 Matějka, Oldřich (podplukovník)¨
DD.MM.1984-01.07.1989 Pádivý, Jaroslav (major)


Poznámka:


Bojová zástava udělena k 09.05.1955 - předal Týkal, Jaroslav (generálmajor)


Zdroj: Evidenční list útvaru
URL : https://www.valka.cz/6-letistni-prapor-1951-1989-t48947#591251Verze : 0