Main Menu
User Menu

2A46 (125 mm tankový kanon D-81TM)

2A46 / 2А46

     
Název:
Name:
2A46
Originální název:
Original Name:
2А46
Výrobce:
Producer:
Motovilichinské závody, a.s. Perm
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR ?
Použití:
Use:
T-72A
T-72M4 CZ
T-72M4 CZ-W
T-72M1-A
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost:
Weight:
2675 kg
Ráže:
Calibre:
125 mm
Náboj:
Cartridge:
125 mm x ?
Délka hlavně:
Barrel Length:
5875 1) mm
Celková délka:
Overall Length:
6350 mm
Používaná munice:
Ammo Used:
?
Výkony:
Performance:
 
Maximální dostřel:
Maximum Range:
10 km
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
8 ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
? m/s
Poznámka:
Note:
Vojenské označení: D-81TM

Dĺžka nábojovej komory: 840 mm
Námer: -5° - 15°
Záklz: 270-325 mm
Hraničný záklz: 340 mm
Hmotnosť hlavne, záveru a automatiky (poloautomatiky) kanónu: 1.820 kg

1) L/47
Zdroje:
Sources:
http://russianarms.mybb.ru/viewtopic.php?id=293
125 mm tankovyje pušky 2A46 i 2A46-1, MO SSSR, Moskva 1979
URL : https://www.valka.cz/2A46-125-mm-tankovy-kanon-D-81TM-t38583#411914Verze : 0
MOD
Výrobca: Motovilichinské závody, a.s. Perm, Rusko (ОАО Мотовилихинские заводы, Motovilikha Artillery Plant, Perm, Rusko)


Verzie: 2A46 (D-81T), 2A46M (D-81TM), 2A46M-1 (D-81TM-1), 2A46M-2 (D-81TM-2), 2A46M-4 (D-81TM-4)


Typ: tankový kanón s hladkým vývrtom hlavne, vybavený ejektorom a termoizolačným plášťom. Konštrukcia umožňuje okrem klasickej delenej munície odpaľovať z hlavne aj PTRS.


Použiteľné druhy munície:
- 125 mm podkaliberná munícia (APFSDS - Armoured Piercing Fin Stabiliset Disading Sabot)
- 125 mm kumulatívna munícia (HEAT - High Explosive Anti Tank)
- 125 mm trieštivo-trhavá (HE - High Explosive)
- PTRS kompletu 9K119M Reflex M (munícia 3UBK20)


Počet nábojov: 39-42, z toho do 22 v automatickom nabíjacom zariadení, rôzne podľa typu bojového prostriedku.Kaliber: 125 mm
Dĺžka hlavne: 6 383 mm / L51 (2A46M)
Celová hmotnosť. cca 2500 kg
Úsťová rýchlosť: 900 m/s (HEAT) až 1785 m/s (APFSDS BM15)
Efektívna streľba na cieľ o výške 2 m s muníciou typu:
- APFSDS: 2120 m
- HEAT: 1010 m
s použitím systému riadenia paľby:
- HEAT/APFSDS: 4000 m
- HE: 5000 m
nepriama streľba:
- HE: 10000 m
Maximálný dostrel (APFSDS): > 80 000 m
Kadencia:
- automatické nabíjacie zariadenie: 8 rán/min
- ručné nabíjanie: 2 rany/min
- PTRS pri streľbe na 5 km, aut. nabíjanie: 3 rany/min
Životnosť (počet výstrelov):
- 2A46 - 210 výstrelov muníciou APFDS, alebo 840 výstrelov muníciou HEAT/HE, alebo 500 výstrelov bez rozlíšenia munície (ruské zdroje - 900 výstrelov bez rozlíšenia typu munície)


Jednotlivé modernizácie sa zamerali na skvalitnenie hlavne (robustné chrómové objímky) a zjednodušenie výmeny hlavne v poľných podmienkach.


Použite:
2A46:T-64A, T-72,T-72M4,
2A46M: PT-91, T-64B, T-64BV, T-72M1, T-72M3, T-72B, T-72S, T-80
2A46M-1: T-72MP, T-80B, T-80BV, T-80U, T-80UD, T-90
2A46M-2: T-90S
2A46M-4: T-80U-M1, T-80U-M2
URL : https://www.valka.cz/2A46-125-mm-tankovy-kanon-D-81TM-t38583#145907Verze : 0
MOD
Foto
2A46 (125 mm tankový kanon D-81TM) - Záver

Záver
2A46 (125 mm tankový kanon D-81TM) - Vo výrobnom závode

Vo výrobnom závode
URL : https://www.valka.cz/2A46-125-mm-tankovy-kanon-D-81TM-t38583#146220Verze : 0
MOD
Tankový kanón 2A46 ( D - 81 )
125 mm tankový kanón 2A46 s hladkým vývrtom hlavne je určený:
- k boju s tankami, samohybnými delami a inými obrnenými prostriedkami protivníka
- k umlčaniu protivníka a ničeniu palebných prostriedkov a živej sily
- k ničeniu zemných krytov
Na streľbu sa používa delené strelivo s O, B, K strelivom. Základným druhom streľby je streľba priama, ale je možné viesť paľbu aj zo zakrytých palebných postavení. Pre zvyšovanie rýchlosti je tank vybavený automatom nabíjacieho zariadenia. Pre zvýšenie efektivity je tank vybavený stabilizátorom. Navádzanie v horizontálnej polohe je možné 360 stupňov. Vertikálne navádzanie je od - 5 do + 15 stupňov.
Kanón je uložený v kolískových čapoch, umiestnených vo veži pomocou klinu a skrutky.
Elevácia je obmedzená 3 dorazmi privarenými k pancieru. Depresia je obmedzená narážkou privarenou k stropu veže. Kanón je vyvážený vyvažovacím závažím a pomocou krúžkov, ktorými sa navádza na cieľ pomocou ovládacieho pultu laserového diaľkomerného zameriavača pri zapnutom stabilizátore, alebo ručne pomocou námerového a odmerového riadidla. K zaisteniu v pochodovej polohe slúži tiahlo.


typ.....................................s hladkým vývrtom hlavne
kaliber................................125 mm
vzor 2A46 ( D-81 ) s mechanickým a kvapalinovým námerovým ústrojenstvom
rýchlosť strelby s automatom nabíjania...........do 8 výstrelov / min
rýchlosť stralby s ručným nabíjaním ..............1 až 2 výstrely za min
výška ústia hlavne........................................1650 mm
dĺžka záklzu.................................................270 až 320 mm
maximálna dĺžka záklzu................................340 mm
množstvo kvapaliny vo vratníku.....................4,7 l
množstvo kvapaliny v záklzovej brzde............7,9 l
tlak vo vratníku.............................................6,2 - 6,6 MPa
hmotnosť pohyblivých častí kanónu.................2400 kg
spôsob odpálenia elektrickou roznetkou, elektricky alebo mechanickým spúšťacím ústrojenstvom
Maximálna diaľka stlby pri použití TPD-K1
s podkalibernou...........................................4000 m
s kumulatívnou ...........................................4000 m
s trieštivo - trhavou......................................5000 m
Maximálna diaľka s použitím
infrazameriavača TPN - 1 - 49 - 23................800 m
polohovou libelou.........................................9400 m
Metná diaľka streľby pri výške cieľa 2m
s podkalibernou ...........................................2100 m
s kumulatívnou.............................................960 m
URL : https://www.valka.cz/2A46-125-mm-tankovy-kanon-D-81TM-t38583#153338Verze : 0
MOD
nábojka pro T72 , foto sbírka
URL : https://www.valka.cz/2A46-125-mm-tankovy-kanon-D-81TM-t38583#302758Verze : 0
MOD