Main Menu
User Menu

57. samostatný oddíl [2021- ]

57th Separate Battalion

57. samostatný oddiel

     
Název:
Name:
57. samostatný oddíl
Originální název:
Original Name:
57. samostatný oddiel
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.2021
Předchůdce:
Predecessor:
Středisko CIMIC a PSYOPS
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.2021-DD.MM.RRRR Velitelství sil pro speciální operace
Dislokace:
Deployed:
01.09.2021-DD.MM.RRRR Martin, Kasárna SNP Podháj

Velitel:
Commander:
01.09.2021-DD.MM.RRRR Pažický, Mário (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
52. výsadkový prapor
Zdroje:
Sources:
Materiál v legislatívnom procese LP/2020/594: Celkové početné stavy vojakov a zamestnancov a počty hlavných druhov vojenských zbraní, vojenských zbraňových systémov a bojovej techniky v Ozbrojených silách Slovenskej republiky v súlade s potrebami zabezpečenia obrany Slovenskej republiky a bezpečnosti štátu a v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a rozmiestnenie zväzkov, útvarov, úradov a zariadení Ozbrojených síl Slovenskej republiky k 31. decembru 2021 (SEOP-46-34/2020 na www.slov-lex.sk)
https://strcap.mil.sk/95141/
www.facebook.com
URL : https://www.valka.cz/57-samostatny-oddil-2021-t244922#677231Verze : 0
MOD