Main Menu
User Menu

SVK - Hodnosti - OS SR [1993-současnost]

1993-2002Název:
Title:
Český překlad:
Czech Translation:
Anglický překlad:
English Translation:
Originální název:
Original Transcription:
Výložky:
Rank Badges:
Uniformy:
Uniforms:
armádny generál
armádni generál
General of the Army
armádny generál


generálplukovník
generálplukovník
Colonel-General
generálplukovník


generálporučík
generálporučík
Lieutenant-General
generálporučík


generálmajor
generálmajor
Major-General
generálmajor


plukovník
plukovník
Colonel
plukovník


podplukovník
podplukovník
Lieutenant Colonel
podplukovník


major
major
Major
major


kapitán
kapitán
Captain
kapitán


nadporučík
nadporučík
First Lieutenant
nadporučík


poručík
poručík
Lieutenant
poručík


podporučík
poporučík
Second Lieutenant
podporučík


nadpráporčík
nadpraporčik
Warrant Officer 3
nadpráporčík


práporčík
praporčík
Warrant Officer 2
práporčík


podpráporčík
podpraporčík
Warrant Officer 1
podpráporčík


nadrotmajster
nadrotmistr
Master Sergeant
nadrotmajster


rotmajster
rotmistr
Sergeant 1st Class
rotmajster


rotný
rotný
Staff Sergeant
rotný


čatár
četař
Sergeant
čatár


desiatnik
desátnik
Corporal
desiatnik


slobodník
svobodník
Private First Class
slobodník


vojak
vojín
Private
vojak


Zdroje : Zákon č. 351/1997 z.z. (Branný zákon)
zákon 76/1959 Sb.
URL : https://www.valka.cz/SVK-Hodnosti-OS-SR-1993-soucasnost-t90027#336772Verze : 0
MOD
K 1.1.1993 prevzali novovzniknuté ozbrojené sily SR (Armáda SR, Železničné vojsko a Vojská ministerstva vnútra hodnostnú štruktúru ozbrojených síl ČSR v zmysle zákona č. 76/1959 Sb. zo dňa 18.12.1959 o některých služebních poměrech vojáků (v znení neskorších predpisov) v nasledovnej štruktúre:


Citace :

Vojenské hodnosti


§ 4


Stanoví se tyto hodnosti:
a) mužstva: vojín,
b) poddůstojníků: svobodník, desátník, četař,
c) praporčíků: rotní, rotmistr, nadrotmistr, podpraporčík, praporčík, nadpraporčík,
d) důstojníků: podporučík, poručík, nadporučík, kapitán, major, podplukovník, plukovník,
e) generálů: generálmajor, generálporučík, generálplukovník, armádní generál.
K 1.1.1998 došlo k prijatiu nového Branného zákona - Zákon č. 351/1997 Z.z. (Branný zákon), a v súvislosti s ním aj zákona o vojenskej službe (370/1997 z.z,). Oba zákony nanovo stanovili hodnostnú štruktúru (hodnosti zostali zhodné s predchádzajúcou právnou úpravou) a hodnostné zbory (§ 34 zákona 351/1997 Z.z.):


Citace :

a) mužstvo - vojak
b) poddôstojníci - slobodník, desiatnik, čatár
c) práporčíci
- nižší - rotný, rotmajster, nadrotmajster
- vyšší - podpráporčík, práporčík, nadpráporčík
d) dôstojníci
- nižší - podporučík, poručík, nadporučík, kapitán
- vyšší - major, podplukovník, plukovník
e) generáli - generálmajor, generálporučík, generálplukovník, armádny generálZdroj: Zákon č. 351/1997 Z.z. (Branný zákon)
Zákon 370/1997 Z.z.
URL : https://www.valka.cz/SVK-Hodnosti-OS-SR-1993-soucasnost-t90027#336392Verze : 0
MOD
2002-2005Název:
Title:
Český překlad:
Czech Translation:
Anglický překlad:
English Translation:
Originální název:
Original Transcription:
Výložky:
Rank Badges:
Uniformy:
Uniforms:
generál
generál
General
generál


generálporučík
generálporučík
Lieutenant-General
generálporučík


generálmajor
generálmajor
Major-General
generálmajor


brigádny generál
brigádní generál
Brigadier General
brigádny generál


plukovník
plukovník
Colonel
plukovník


podplukovník
podplukovník
Lieutenant Colonel
podplukovník


major
major
Major
major


kapitán
kapitán
Captain
kapitán


nadporučík
nadporučík
First Lieutenant
nadporučík


poručík
poručík
Lieutenant
poručík


nadpráporčík
nadpraporčik
Warrant Officer 3
nadpráporčík


práporčík
praporčík
Warrant Officer 2
práporčík


podpráporčík
podpraporčík
Warrant Officer 1
podpráporčík


štábny nadrotmajster
štábni nadrotmistr
Sergeant Major
štábny nadrotmajster


nadrotmajster
nadrotmistr
Master Sergeant
nadrotmajster


rotmajster
rotmistr
Sergeant 1st Class
rotmajster


rotný
rotný
Staff Sergeant
rotný


čatár
četař
Sergeant
čatár


desiatnik
desátnik
Corporal
desiatnik


slobodník
svobodník
Private First Class
slobodník


vojak
vojín
Private
vojak
Zdroje : Zákon 512/2002 Z.z z.z.
URL : https://www.valka.cz/SVK-Hodnosti-OS-SR-1993-soucasnost-t90027#425235Verze : 0
MOD
Hodnosti boli zavedené zákonom č. 512/2002 Z.z. s účinnosťou od 01.09.2002. Zákon novelizoval zákon 370/1997 o vojenskej službe, konkrétne § 97. V zmysle tohto zákona sa v OS SR ustanovujú tieto hodnosti:


a) hodnosti mužstva: vojak, slobodník, desiatnik
b) poddôstojnícke hodnosti: čatár, rotný, rotmajster, nadrotmajster, štábny nadrotmajster
c) práporčícke hodnosti - podpráporčík, práporčík, nadpráporčík
d) dôstojnícke hodnosti - poručík, nadporučík, kapitán, major, podplukovník, plukovník
e) generálske hodnosti - brigádny generál, generálmajor, generálporučík, generálV tejto podobe platili hodnosti do 31.08.2005.
URL : https://www.valka.cz/SVK-Hodnosti-OS-SR-1993-soucasnost-t90027#336409Verze : 0
MOD
2005-2015Název:
Title:
Český překlad:
Czech Translation:
Anglický překlad:
English Translation:
Originální název:
Original Transcription:
Výložky:
Rank Badges:
Uniformy:
Uniforms:
generál
generál
General
generál


generálporučík
generálporučík
Lieutenant-General
generálporučík


generálmajor
generálmajor
Major-General
generálmajor


brigádny generál
brigádní generál
Brigadier General
brigádny generál


plukovník
plukovník
Colonel
plukovník


podplukovník
podplukovník
Lieutenant Colonel
podplukovník


major
major
Major
major


kapitán
kapitán
Captain
kapitán


nadporučík
nadporučík
First Lieutenant
nadporučík


poručík
poručík
Lieutenant
poručík


nadpráporčík
nadpraporčik
Warrant Officer 3
nadpráporčík


práporčík
praporčík
Warrant Officer 2
práporčík


podpráporčík
podpraporčík
Warrant Officer 1
podpráporčík


štábny nadrotmajster
štábni nadrotmistr
Sergeant Major
štábny nadrotmajster


nadrotmajster
nadrotmistr
Master Sergeant
nadrotmajster


rotmajster
rotmistr
Sergeant 1st Class
rotmajster


rotný
rotný
Staff Sergeant
rotný


čatár
četař
Sergeant
čatár


desiatnik
desátnik
Corporal
desiatnik


slobodník
svobodník
Private First Class
slobodník


vojak 2. stupňa
vojín 2. stupně
2nd Degree Private
vojak 2. stupňa


vojak 1. stupňa
vojín 1. stupně
1st Degree Private
vojak 1. stupňa


Zdroje : Zákon 346/2005 z.z. o štátnej službe profesionálnych vojakov OS SR
Nariadenie MO SR č. 20/2006
URL : https://www.valka.cz/SVK-Hodnosti-OS-SR-1993-soucasnost-t90027#425234Verze : 1
MOD
Uvedená hodnostná štruktúra je platná od 01.09.2005 účinnosťou zákona 346/2005 o štátnej službe profesionálnych vojakov OS SR. §34 ods. 4 uvedeného zákona ustanovuje nasledujúce hodnostné zbory:


a) hodnostný zbor mužstva a poddôstojníkov - vojak 1. stupňa, vojak 2. stupňa, slobodník, desiatnik, čatár, rotný, rotmajster, nadrotmajster, štábny nadrotmajster
b) hodnostný zbor práporčíkov - podpráporčík, práporčík, nadpráporčík
c) hodnostný zbor dôstojníkov - poručík, nadporučík, kapitán, major, podplukovník, plukovník, brigádny generál, generálmajor, generálporučík, generál
URL : https://www.valka.cz/SVK-Hodnosti-OS-SR-1993-soucasnost-t90027#336403Verze : 0
MOD
K implementácii štandardizačného dokumentu NATO STANAG 2116 (edícia 5) pristúpila Slovenská republika k 1.1.2007 Nariadením ministra obrany č. 20/2006 z 30.11.2006 o implementácii kódov NATO na označenie vojenských hodností. Týmto nariadením sa vojenské hodnosti označujú kódmi nasledovne:
- OF (officer) - hodnostný zbor dôstojníkov a generálov
- OR (other rank) - hodnostný zbor mužstva a poddôstojníkov
- WO (warrant officer) - hodnostný zbor práporčíkov.


V nariadení sú zároveň uvedené záväzné preklady hodností OS SR do anglického jazyka.


Počas implementácie uvedeného STANAGu došlo k vydaniu novej edíce (edícia 6), ku ktorej Ozbrojené sily pristúpili, bez zmeny vlastnej legislatívy....


Zdroj: Nariadenie MO SR č. 20/2006
URL : https://www.valka.cz/SVK-Hodnosti-OS-SR-1993-soucasnost-t90027#336490Verze : 1
MOD
2016-Název:
Title:
Český překlad:
Czech Translation:
Anglický překlad:
English Translation:
Originální název:
Original Transcription:
Výložky:
Rank Badges:
Uniformy:
Uniforms:
generál
generál
General
generál


generálporučík
generálporučík
Lieutenant-General
generálporučík


generálmajor
generálmajor
Major-General
generálmajor


brigádny generál
brigádní generál
Brigadier General
brigádny generál


plukovník
plukovník
Colonel
plukovník


podplukovník
podplukovník
Lieutenant Colonel
podplukovník


major
major
Major
major


kapitán
kapitán
Captain
kapitán


nadporučík
nadporučík
First Lieutenant
nadporučík


poručík
poručík
Lieutenant
poručík


štábny nadrotmajster
štábni nadrotmistr
Sergeant Major
štábny nadrotmajster


nadrotmajster
nadrotmistr
Master Sergeant
nadrotmajster


rotmajster
rotmistr
Sergeant 1st Class
rotmajster


rotný
rotný
Staff Sergeant
rotný


čatár
četař
Sergeant
čatár


desiatnik
desátnik
Corporal
desiatnik


slobodník
svobodník
Private First Class
slobodník


vojak 2. stupňa
vojín 2. stupně
2nd Degree Private
vojak 2. stupňa


vojak 1. stupňa
vojín 1. stupně
1st Degree Private
vojak 1. stupňa


Zdroje : www.vhu.sk
URL : https://www.valka.cz/SVK-Hodnosti-OS-SR-1993-soucasnost-t90027#564617Verze : 0
MOD
K 1.1.2016, účinnosťou zákona 281/2015 Z.z. o štátnej službe profesionálnych vojakov... došlo k zániku hodnostného zboru práporčíkov a všetkých troch práporčíckych hodností. Zákonom bola hodnosť podpráporčíka transformovaná na hodnosť rotný, práporčíka na hodnosť rotmajster a nadpráporčíka na hodnosť nadrotmajster. Doby výsluhy v práporčíckych hodnostiach sa započítavajú do doby výsluhy v priznanej poddôstojníckej hodnosti.Zdroj: archív autora, zákon 281/2015 Z.z.
URL : https://www.valka.cz/SVK-Hodnosti-OS-SR-1993-soucasnost-t90027#583291Verze : 0
MOD