Main Menu
User Menu

7. organická divízia [1931-1939]

7th Organic Division

7ª División Orgánica

     
Název:
Name:
7. organická divízia
Originální název:
Original Name:
7ª División Orgánica
Datum vzniku:
Raised/Formed:
25.05.1931
Předchůdce:
Predecessor:
7. vojenská oblast
Datum zániku:
Disbanded:
18.07.1936
Nástupce:
Successor:
7. vojenská oblast
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
25.05.1931-18.07.1936 Velitelstvi armády
Dislokace:
Deployed:
25.05.1931-18.07.1936 Valladolid, královský palac /

Velitel:
Commander:
25.05.1931-18.07.1936 Molero Lobo, Nicolás ( )
18.07.1936-28.07.1936 Serrador Santés, Ricardo ( )
28.07.1936-DD.MM.193R Ponte, Luis Miguel ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
25.05.1931-18.07.1936 Quero Orozco, Juan ( )
18.07.1936-24.07.1936 Anselmo, López Maristany 1) ( )
24.07.1936-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
zahrnovala časť Castilla La Vieja, čast Extremadury a časť regiónu León s provinciami Zamora, Salamanca, Valladolid, Segovia, Ávila a Cáceres

1) poverený
Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org
es.wikipedia.org
es.wikipedia.org
es.wikipedia.org
García Álvarez-Coque, A., (2017) Los militares de Estado Mayor en la Guerra Civil española (1936-1939), Universidad Complutense de Maderid, Madrid, pp.161-162
URL : https://www.valka.cz/7-organicka-divizia-1931-1939-t243932#674307Verze : 0
MOD