Main Menu
User Menu

Vojenský výcvikový prostor Libavá [1952-1992]

Military Training Area Libavá

     
Název:
Name:
Vojenský výcvikový prostor Libavá
Originální název:
Original Name:
Vojenský výcvikový prostor Libavá
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1952
Předchůdce:
Predecessor:
Vojenský výcvikový tábor Město Libavá
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
Vojenský výcvikový prostor Libavá
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.11.1952-01.07.1958 Operační oddělení
01.07.1958-01.09.1965 Operační oddělení
01.09.1965-01.01.1969 Operační oddělení
01.01.1969-01.09.1969 Operační oddělení
01.09.1969-01.01.1992 Operační oddělení
01.01.1992-01.03.1992 Operační správa
01.03.1992-31.12.1992 Operační správa
Dislokace:
Deployed:
01.11.1952-31.12.1992 Město Libavá, kasárny /
Přednosta / náčelník:
Chief:
01.11.1952-DD.MM.1955 Pisarský, Lumír (Štábní kapitán)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
01.11.1952-31.12.1992 VÚ 0000 Libavá
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-vycvikovy-prostor-Libava-1952-1992-t239545#662113Verze : 2
MOD