Main Menu
User Menu
Reklama

SOV - ST-68 ("Tin Shield" - přehledový 3D radiolokátor)

19Ž6, 36D6, 35D6, 5N59

ST-68U "Tin Shield"


Citace :

Radiolokátor ST-68U je přehledový 3D-radar krátkého a středního dosahu, vyvinutý pro protivzdušné obranné systémy a protiletadlové raketové komplety.
Radiolokátor typu ST-68U je v současné době jediným 3D přehledovým radarem, zavedeným ve výzbroji AČR a patří mezi nejmodernější elektronické systémy, dovezené ze zemí bývalého SSSR. Z technického hlediska však plně odpovídá době ukončení vývoje, tj. 70. léta 20. století. V evropských a asijských zemích je nasazeno přibližně 1000 ks radarů tohoto typu v mnoha variantách.Zdroj: Retia
SOV - ST-68  (Tin Shield - přehledový 3D radiolokátor) - (http://www.itnu.de/radargrundlagen/top.html)

(http://www.itnu.de/radargrundlagen/top.html)
URL : https://www.valka.cz/SOV-ST-68-Tin-Shield-prehledovy-3D-radiolokator-t23240#87700Verze : 0
MOD
Do typovej rady rádiolokátorov ST68 "Niva" patria nasledujúce typy (rok zavedenia):


16Ž6
19Ž6 (1982) - digitálny 3D rádiolokátor radu ST68U "Niva" (СТ-68У "Нива"),
35D6 (1988) - digitálny 3D rádiolokátor ST68UM "Niva" (СТ-68УМ "Нива"), modernizácia rádiolokátoru 19Ž6
36D6 (1987) - exportné označenie rádiolokátoru 35D6, modernizácia rádiolokátoru 19Ž6
36D6M - modernizovaná verzia rádiolokátora 36D6
5N59 - 3D rádiolokátor ST68UM (СТ-68УМ) na zisťovanie nízkoletiacich cieľov
ST-68MSK - modernizácia rádiolokátora ST-68UM pre potreby OS SR
ST-68U CZ - modernizácia rádiolokátora pre potreby AČR firmou Retia
URL : https://www.valka.cz/SOV-ST-68-Tin-Shield-prehledovy-3D-radiolokator-t23240#153571Verze : 0
MOD
35D6/36D6 - mobilný rádiolokačný systém určený na zisťovanie a rozpoznanie (vlastný - cudzí) vzdušných cieľov. Rádiolokátor umožňuje zistenie a rozpoznanie cieľov v podmienkach aktívneho aj pasívneho rušenia, prípadne pri použití protirádiolokačných rakiet, je vybavený počítačom riadeným systémom riadenia protilietadlových raketových komplexov.


Rádiolokátor 35D6/36D6 je vysokoefektívny pri zisťovaní cieľov letiacich v malých, stredných a veľkých výškach, letiacich rôznou rýchlosťou, vrátane cieľov s efektívnou rádiolokačnou odraznou plochou okolo 0,1 m2


Rádiolokátor 35D6/36D6 je môže byť zaradený do štruktúry protivzdušnej obrany nasledovne
- samostane ako prehľadový rádiolokátor
- súčasť protilietadlového raketového systému S-300PS (S-300PMU).


Rádiolokátor 35D6/36D6 sa vyznačuje veľkou manévrovacou schopnosťou. Je vybavený systémom zistenia vlastného stanovišťa a prepravovaný aj so systémom zabezpečenia energie (verzia bez zdvíhacieho zariadenia 40V6M1) pomocou dvoch automobiloch KrAZ.
Anténny systém rádiolokátoru môže byť umiestnený na zdvíhacej plošine 40V6M1 do výšky 23 m pre zlepšenie detekčných schopností systému.


Rádiolokátor umožňuje efektívne potlačenie zobrazenia cieľov s nulovou, alebo konštantnou malou rýchlosťou (meteorologické javy, pasívne rušenie, odraz od pozemných predmetov), zabezpečuje meranie všetkých parametrov cieľa (azimut, diaľka, výška, rýchlosť, vektor), umožňuje súčasne zobrazovať a evidovať údaje o až 100 cieľoch, z toho 30-60 môže sledovať v automatickom móde.
Vzdušná situácia je automaticky prevádzaná do digitálnej podoby a zobrazovaná aj na paralelne pripojenej pracovnej stanici automatizovaného systému velenia, prostredníctvo m ktorej sú určované ciele na ďalšie spracovanie. Automatizovaný systém velenia je schopný preniesť úplnú informáciu o vzdušnom cieli vrátane rýchlosti a vektoru.
Rádiolokátor je ďalej vybavený systémom diaľkového ovládania a zabudovaným kontrolným systémom automaticky monitorujúcim jednotlivé bloky a prvky rádiolokátoru a v prípade poruchy systém automaticky označí príčinu.


Rádiolokátor je vybavený systémom ochrany proti pôsobeniu zbraní hromadného ničenia (FBUA-100) a klimatizačnou jednotkou 1K23.


Komunikačné vybavenie umožňuje dátovú a telefonickú komunikáciu a hlasitý odposluch.


Rádiolokátor 35D6/36D6 pozostávajúci z anténnej jednotky a pracovnej kabíny je umiestnený na prívese 6UF6, do zostavy kompletu patrí aj elektrocentrála 99CH6 (99X6) umiestnená na prívese. Do zostavy rádiolokátoru 36D6-1-1V patrí aj zdvíhacia plošina 40V6M1 umiestnená na ďalšom prívese.


Takticko-technické charakteristiky - 35D6/36D6 (36D6-1-1V)
Rozsah merania
- azhimut: 360°
- námer: -20° - 30°
Rýchlosť obnovy údajov (v azimute): 5 s, 10 s (12 a 6 ot/min)
Diaľka zistenia cieľa (s RCS = 0,1m2
- výška 100 m: 42 km (46 km)
- výška 1000 - 6000 m: niemenej ako 80 km
- výška 2000 - 18000 m: 147 - 175 km
- výška 60 m: nie menej ako 30 km (40 km)
Detection ceiling: 20 km
Presnosť určenia cieľa"
- diaľka: 250 m
- azimut: 20´
- výška: 400 m
Počet sledovaných cieľov:
- súčasne zobrazených nie menej ako 100
- vrátane automatického zisťovania údajov 30-60
Úroveň potlačenia signálov od pasívneho rušenia: 48 dB
Impulzný výkon: max. 350 kW, priemerný 3 kW
Rozsah teploty prostredia: -50°C + 50°C
Relatívna vlhkosť vzduchu: max. 95%-98%
Nadmorská výška: -100 - +1000 m
Rýchlosť vetra: max. 25 m/s
Napájanie: 380V/50 Hz zo siete, 220V/400Hz z elektrocentrály
Príkon: 57 kW (60 kW)
Doba rozvinutia/zvinutia: 1 hod (2 hod)
Priemerný čas medzi dvoma poruchami: nie menej ako 400 hod.


Pozn. údaje v zátvorkách sú pre komplet s anténou inštalovanou na zdvíhacom zariadení 40V6M1
URL : https://www.valka.cz/SOV-ST-68-Tin-Shield-prehledovy-3D-radiolokator-t23240#154069Verze : 0
MOD
Rádiolokátor ST-68U (36D6) z výzbroje OS SR(plrb Nitra)
SOV - ST-68  (Tin Shield - přehledový 3D radiolokátor) - ST-68U z výzbroje OS SR

ST-68U z výzbroje OS SR
URL : https://www.valka.cz/SOV-ST-68-Tin-Shield-prehledovy-3D-radiolokator-t23240#154828Verze : 0
MOD
zo slovenskej armady ...
SOV - ST-68  (Tin Shield - přehledový 3D radiolokátor) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-ST-68-Tin-Shield-prehledovy-3D-radiolokator-t23240#155242Verze : 0
Rádiolokátor ST-68UM z výzbroje OS SR sa v dňoch 11. až 22. apríla 2005 zúčastnil na medzinárodnom cvičení NATO TRIAL HAMMER na území Nemecka a Francúzska.


Na cvičení sa zúčastnila čata rádiolokačného prieskumu protilietadlovej brigády Veliteľstva vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky v počte tridsať osôb. Úlohou jednotky bola demonštrácia prieskumného prostriedku protivníka (tzv. Opposing Force) proti vzdušným silám NATO v podmienkach elektronického rušenia.


Jednotka mala vo výzbroji: rádiolokátor ožiarenia a navedenia 30N6-1 a prehľadový rádiolokátor s príslušenstvom ST-68UM (1 ks náves s rádiolokátorom, 1 ks ťahač návesu KrAZ-260V, 1 ks príves EC 99Ch6, 1 ks automobil nákladný terénny ťažký T-815 VVN). Logistickú podporu zabezpečovali:
- automobilový žeriav AD-28 (alebo AD-20) 1 ks,
- náves 828DM (ZIP1) 2 ks,
- ťahač k návesom 2 ks,
- príves RPU 63T6A 2 ks,
- automobil nákladný terénny ťažký T-815 4 ks,
- príves EC 5I57A 1 ks.


Preprava jednotky bola zabezpečená po železnici s odchodom z územia Slovenska 29. marca 2005 a návratom späť 27. apríla 2005.


Zdroj: archív autora, materiály na rokovanie vlády, dôvodová správa ministerstva obrany
URL : https://www.valka.cz/SOV-ST-68-Tin-Shield-prehledovy-3D-radiolokator-t23240#211437Verze : 0
MOD
Rádiolokátor ST-68UM z výzbroje OS SR na cvičení NATO TRIAL HAMMER 2005 (zdroj NATO).
SOV - ST-68  (Tin Shield - přehledový 3D radiolokátor) - ST-68UM OS SR na cvičení TRIAL HAMMER 2005

ST-68UM OS SR na cvičení TRIAL HAMMER 2005
URL : https://www.valka.cz/SOV-ST-68-Tin-Shield-prehledovy-3D-radiolokator-t23240#211563Verze : 0
MOD
V mesiaci november 2008 (11/2008) informoval ukrajinský výrobca rádiolokátorov 36D6 že úspešne predali 1 ks rádiolokátora 36D6M ozbrojeným silám USA. Tento rádiolokátor bude pravdepodobne slúžiť na výcvik obslúh bojových lietadiel (a lietadiel - rušičov) pri prekonávaní systémov PVO štátov, používajúcich PLRS S-300.Zdroj: www.arms-expo.ru
URL : https://www.valka.cz/SOV-ST-68-Tin-Shield-prehledovy-3D-radiolokator-t23240#286961Verze : 0
MOD
Pár fotek z autoparku na letišti v Plané u ČB, kde jsem to v září 1998 jako vojín AČR hlídal.
SOV - ST-68  (Tin Shield - přehledový 3D radiolokátor) -


SOV - ST-68  (Tin Shield - přehledový 3D radiolokátor) -


SOV - ST-68  (Tin Shield - přehledový 3D radiolokátor) -


SOV - ST-68  (Tin Shield - přehledový 3D radiolokátor) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-ST-68-Tin-Shield-prehledovy-3D-radiolokator-t23240#293174Verze : 0
RL stanica 36D6-M neďaleko Gori, zničená pri údere ruského letectva počas gruzínské vojny s Ruskom


Zdroj: pvo.guns.ru, pôvodne z časopisu "Фронтовая иллюстрация"
SOV - ST-68  (Tin Shield - přehledový 3D radiolokátor) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-ST-68-Tin-Shield-prehledovy-3D-radiolokator-t23240#314120Verze : 0