Main Menu
User Menu

Sekce vojenské policie BIEM IV [2006- ]

Military Police Section BIEM IV

Sección de le Policía Militar BIEM IV

     
Název:
Name:
Sekce vojenské policie BIEM IV
Originální název:
Original Name:
Sección de le Policía Militar BIEM IV
Datum vzniku:
Raised/Formed:
11.04.2006
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
11.04.2006-DD.MM.RRRR Rota podpory velení a služeb BIEM IV
Dislokace:
Deployed:
11.04.2006-DD.MM.RRRR Zaragoza, Base Aérea de Zaragoza

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.serviciosemergencia.es
es.wikipedia.org
www.defensa.gob.es
URL : https://www.valka.cz/Sekce-vojenske-policie-BIEM-IV-2006-t230748#640405Verze : 0
MOD