Main Menu
User Menu

73. protiletadlový dělostřelecký pluk [1984-RRRR]

73rd Antiaircraft Artillery Regiment

Regimiento de Artillería Antiaérea nº73 (RAAA 73)

     
Název:
Name:
73. protiletadlový dělostřelecký pluk
Originální název:
Original Name:
Regimiento de Artillería Antiaérea nº73 (RAAA 73)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
05.01.1984
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
Nástupce:
Successor:
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
05.01.1984-01.05.1988 Hlavní záloha
01.05.1988-DD.MM.RRRR Velitelství protiletadlového vojska
Dislokace:
Deployed:
05.01.1984-DD.MM.1996 Cartagena, kasárny Parque de Artillería
DD.MM.1996-DD.MM.RRRR Cartagena, Tentegorra

Velitel:
Commander:
DD.MM.2001-DD.MM.2003 Domínguez Buj, Jaime ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
05.01.1984-DD.MM.1993 73. skupina pobřežního dělostřelectva
05.01.1984-DD.MM.RRRR Protiletadlová skupina I/73
05.01.1984-DD.MM.RRRR Protiletadlová skupina II/73
01.01.2017-DD.MM.RRRR Protiletadlová skupina III/73

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.ejercito.mde.es

URL : https://www.valka.cz/73-protiletadlovy-delostrelecky-pluk-1984-RRRR-t219195#613452Verze : 8
MOD
Prítomnosť delostrelectva v Cartagene sa datuje od čias kráľa Felipe II, aj keď prvý Pluk delostrelectva Cartagena, Pluk pobrežného delostrelectva 3, ktorý sa potom menoval RAMIX (Pluk zmiešaného delostrelectva) 3 sa datuje do roku 1924. A roku 1960 sa označuje ako RAMIX 6, ktorý slúžil ako základ dnešného Pluku protivzdušného delostrelectva. Na základe generálnej inštrukcie IG 1/1984, Pluk zmiešaného delostrelectva RAMIX 6 sa začína označovať ako Pluk protivzdušného delostrelectva (RAAA) 73 dňa 23.12.1983, pričom preberá históriu a tradície svojho predchodcu. Artefakty z histórie pluku možno nájsť v múzeu delostrelectva v Cartagene. Roku 1989 Skupina I/73 obdrží rakety ASPIDE, a začína sa označovať ako Skupina protivzdušného delostrelectva (GAAAL) 35/90 SAM-ASPIDE.

Roku 1996 ako následok reorganizácie “PLAN NORTE“, Skupina protivzdušného delostrelectva (GAAAL) I/75 z Villanubla (Valladolid) je včlenená do Pluku protivzdušného delostrelectva (RAAA) 73 ako Skupina protivzdušného delostrelectva (GAAAL) II/73, s kanónmi 40/70 s riadením strelby “superfledermaus“.

V novembri 1996 je štruktúra pluku nasledovná:
• Velenie
• Jednotka podpory velenia
• Skupina protivzdušného delostrelectva GAAA SAM-ASPIDE I/73
• Skupina protivzdušného delostrelectva GAAAL II/73

A sídli na základni "Tentegorra" ktorá mení názov na základňu "General López Pinto". Roku 2000 Skupina II/73 mení svoje vybavenie z kanónov 40/70 a dostávavýbavu nových rakiet a stáva sa tak Skupinou SAM-AMRAM II/73, s moderným MISIL AIM-120. Ako spomienku na svoju históriu Pluk vytvoril jednu čestnú bateriu s dobovými uniformami ktorá reprezentuje armádu na oficiálnych aktoch či už vojenských alebo civilných.

K dnešnému dňu je štruktúra nasledovná:
• velenia
• Jednotky podpory velenia
• Skupiny SAM-ASPIDE I/73, vybavenej systémom SKYGUARD-ASPIDE, raketami MISIL ASPIDE a kanónmi novej generácie 35/90 GDF-005.
• Skupiny SAM-AMRAM s MISIL AIM-120 a taktiež je vybavená multifunkčným radarom

Pluk je vybavený modernými protivzdušnými systémami, ako aj systémami lokalizácie cieľov ako aj systémami prenosu dát. Pluk sídli na základni "General López Pinto" v Cartagene, a je podriadený veleniu protivzdušnej obrany, a je zaradený do Špecifických síl spoločnej reakcie (Fuerzas Específicas para la Acción Conjunta (FEAC)).

zdroj:
www.ejercito.mde.es
Ministerio de Defensa Espaňa
foros.emagister.com/fotos
URL : https://www.valka.cz/73-protiletadlovy-delostrelecky-pluk-1984-RRRR-t219195#314735Verze : 1
MOD