Main Menu
User Menu

Velitelství ženijního vojska 4. divise [1938-1938]

Engineer Troops Headquarters of the 4th Division

     
Název:
Name:
Velitelství ženijního vojska 4. divise
Originální název:
Original Name:
Velitelství ženijního vojska 4. divise
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 116 - Mobilisovaný útvar 116-B-2
Datum zániku:
Disbanded:
15.10.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.09.1938-15.10.1938 Velitelství 4. divise
27.09.1938-15.10.1938 Velitelství ženijního vojska hlavního velitelství
Dislokace:
Deployed:
27.09.1938-15.10.1938 Hradec Králové, Budova divisního velitelství /

Velitel:
Commander:
27.09.1938-15.10.1938 Špalek, Karel (podplukovník ženijního vojska)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
krycí jméno HEYDUK 11
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství útvarů za branné pohotovosti státu roku 1938, velitelství "Heyduk"
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-zenijniho-vojska-4-divise-1938-1938-t208254#589405Verze : 2
MOD