Main Menu
User Menu

Velitelství ženijního vojska XII. hraničního pásma [1938-1938]

Engineer Troops Headquarters of the 12th Border Zone

     
Název:
Name:
Velitelství ženijního vojska XII. hraničního pásma
Originální název:
Original Name:
Velitelství ženijního vojska XII. hraničního pásma
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 107 - Mobilisovaný útvar 107-A-1
Datum zániku:
Disbanded:
27.10.1938
Nástupce:
Successor:
Velitelství ženijního vojska II. sboru
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.09.1938-27.10.1938 Velitelství XII. hraničního pásma
24.09.1938-27.09.1938 Velitelství ženijního vojska hlavního velitelství
27.09.1938-22.10.1938 Velitelství ženijního vojska I. armády
Dislokace:
Deployed:
24.09.1938-17.10.1938 Hradec Králové, ? /
17.10.1938-27.10.1938 Hradec Králové, Budova sborového velitelství /

Velitel:
Commander:
24.09.1938-27.10.1938 Fryš, Emanuel (plukovník ženijního vojska)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
24.09.1938-31.10.1938 Velitelství ženijního vojska 35. hraniční oblasti
27.09.1938-22.10.1938 Ženijní rota 52

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
krycí jméno OTAKAR 11
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství útvarů za branné pohotovosti státu roku 1938, Velitelství hraničních pásem
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-zenijniho-vojska-XII-hranicniho-pasma-1938-1938-t202943#593966Verze : 3
MOD