Main Menu
User Menu

435. samostatná armádní spojovací letka [1943-RRRR]

435th Detached Army Liaison Aviation Squadron

435. samostatná armádna spojovacia letka

435-я отдельная армейская авиационная эскадрилья связи (435 оааэс)

     
Název:
Name:
435. samostatná armádní spojovací letka
Originální název:
Original Name:
435-я отдельная армейская авиационная эскадрилья связи
Datum vzniku:
Raised/Formed:
08.03.1943
Předchůdce:
Predecessor:
987. zmiešaný letecký pluk
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
08.03.1943-24.12.1943 55. armáda
25.12.1943-DD.MM.RRRR 67. armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
08.03.1943-DD.MM.RRRR Nikišin, Alexander Sergejevič (Kapitan / Kапитан)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 08.03.1943 do 09.05.1945
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 24 samostatných oddielov, letiek, tylových jednotiek a úradov vojenského letectva, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu z 1. októbra 1960, № 170481 (Перечень No.24 отдельных отрядов, эскадрилий, тыловых частей и учреждений военно-воздушных сил, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной воины 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 1 октября 1960 г. № 170481)
https://allaces.ru/sssr/struct/e/sae435.php
URL : https://www.valka.cz/435-samostatna-armadni-spojovaci-letka-1943-RRRR-t200359#573667Verze : 1
MOD