Main Menu
User Menu

4. pěší brigáda [1919-1920]

4th Infantry Brigade

     
Název:
Name:
4. pěší brigáda
Originální název:
Original Name:
4. pěší brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.02.1919
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1920
Nástupce:
Successor:
4. pěší brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
30.05.1919-25.09.1920 2. divise
Dislokace:
Deployed:
DD.02.1919-26.02.1919
26.02.1919-16.05.1919 Žilina, kasárny /
16.05.1919-11.06.1919 Rimavská Sobota, kasárny /
11.06.1919-30.06.1919 Brezno, kasárny /
30.06.1919-04.07.1919 Banská Bystrica, kasárny /
04.07.1919-01.11.1919 Vígľaš, kasárny /
01.11.1919-01.01.1920 Banská Štiavnica, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.02.1919-30.06.1919 Votruba Jan, (Plukovník)
30.06.1919-01.07.1919 Rambousek, (Podplukovník)
01.07.1919-08.10.1919 Marschan , Josef (Plukovník)
08.10.1919-28.10.1919 Kendík , Otakar (Plukovník)
28.10.1919-01.01.1920 Köppl , Josef (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina meziválečná, fond 4. pěší brigáda
URL : https://www.valka.cz/4-pesi-brigada-1919-1920-t191629#553094Verze : 3
MOD