Main Menu
User Menu

Mobilisační těleso 806 [1938-1938]

806th Mobilisation Formation

     
Název:
Name:
Mobilisační těleso 806
Originální název:
Original Name:
Mobilisační těleso 806
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Telegrafní prapor 6, velitelství
1. rota /telegrafní/ telegrafního praporu 6
2. rota /telegrafní/ telegrafního praporu 6
3. rota /telegrafní/ telegrafního praporu 6
4. rota /telegrafní/ telegrafního praporu 6
5. rota /radiotelegrafní/ telegrafního praporu 6
Náhradní rota telegrafního praporu 6
Datum zániku:
Disbanded:
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
-
Dislokace:
Deployed:
mobilisační stanice:
- Lipník nad Bečvou
Přednosta / náčelník:
Chief:
-
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
25.09.1938-29.09.1938 Ústředna polních pošt

Ručně vyplněné položky:
Mobilisovaný útvar 806-A-
-
Mobilisovaný útvar 806-B-
-
Mobilisovaný útvar 806-C-1
- Náhradní rota telegrafního praporu 6
Mobilisovaný útvar 806-C-2
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Mobilisacni-teleso-806-1938-1938-t183488#595587Verze : 4
MOD