Main Menu
User Menu

Zelaya y Ayes, José Francisco

     
Příjmení:
Surname:
Zelaya y Ayes
Jméno:
Given Name:
José Francisco
Jméno v originále:
Original Name:
-
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
general
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
XX.XX.1798 Juticalpa, Olancho
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
20.10.1848 Comayagua, Comayagua
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Prezident Hondurasu
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
honduraseducacional.com
atlaswords.com
URL : https://www.valka.cz/Zelaya-y-Ayes-Jose-Francisco-t87780#325750Verze : 0
MOD
gen. José Francisco Zelaya y Ayes*1798 Juticalpa, Olancho
+20.10.1848, Comayagua, ComayaguaPrezident Hondurasu /21.9.1839-1.1.1841/Po abdikácii Josého María Bustilla, legislatívne zhromaždenie zvolilo ako dočasného prezidenta gen. Josého Francisco Zelayu y Ayes. V tom čase gen. José Trinidad Cabañas od 28.8.1839 bez odporu obsadzuje spolu so svojimi jednotkami Comayagu.


Členovia minisreskej rady Mónico Bueso a Francisco de Aguilar, sa následne presunú do Juticalpa, Olancho, aby odovzdali menovací dekrét novému dočasnému prezidentovi gen. Josému Francisco Zelayovi y Ayes.


Tento sa postu ujíma 21.9.1839 v Juticalpa, ktoré sa stáva miestom vlády. 25.9.1839 gen. Morazán poráža v San Pedro Perulapán jednotky pod velením gen. Francisco Ferreru a prezident Zelaya y Ayes dostáva informáciu o porážke Honduraských síl prostredníctvom gen. Nicolása Espinozu, ktorý je veliteľom generálneho štábu armády.


Následne jednotky gen. Cabañasa obsadzujú Tegucigalpu, Cholutecau a otáčajú sa v Nacaome aby sa vrátili do Salvadoru. 13.11.1839, v bitve Soledad (blízko Tegucigalpy), sú jednotky gen. Zelayu y Ayes porazené vojskom gen. Cabañasa.


Zelaya y Ayes v tomto momente sa rozhodne požiadať o vojenskú pomoc Nikaraguu, ktorá vysiela na pomoc 500 mužov pod velením gen. Manuela Quijano. S týmito silami v bitve Llano de El Potrero, v blízkosti Tegucigalpy 31.1.1840 utrpí gen. Cabañas porážku.


19.3.1940 sú jednotky gen. Morazána porazené v Guatemale a následne začínajú ústup. Obe tieto porážky unionistických síl, ako aj následný odchod gen. Morazána do Perú prispievajú k stabilite režimu Zelayu.


V auguste 1840 je vytvorený "El Redactor Constitucional" ako vládny orgán. Tento orgán odpovedá energicky v novembri 1840, britskému konzulovi Frederickovi Chatfieldovi, ohľadne sťažností britských občanov obývajúcich ostrovy Islas de la Bahía . Vláda sa schádza v Gracias, Honduras 15.12.1840, aby riešila situáciu, ale bezvýsledne. Jedinými výsledkami je posilnenie bezpečnosti prístavov ako aj vylepšenie obrany pevností Omoa a Trujillo.


Prezident počas svojho obdobia ustanovil pracovný čas štátnych zamestnancov a ustanovil súd prvého stupňa v Danlí. Taktiež počas jeho obdobia zvolal prezidentské voľby a voľby do komory reprezentantov, ktoré sa uskutočnili 6.6.1840.


Hlavná komora parlamentu následne 30.12.1840 vo voľbách zvolí nového prezidenta gen. Francisca Ferreru, ktorý sa úradu ujíma 1.1.1841.


Zo svojej funkcie náčelníka generálneho štábu v druhej administratíve Ferreru vedie Zelaya y Ayes jednotky do boja a je porazený 20.12.1844 v Danlí plukovníkom Joaquínom Rivera, a zajatý blízko Valle de Jamastrán.


Umiera v Comayagua 20.10.1848. V momente svojej smrti zastáva úrad Generálneho ministra vlády prezidenta lic. Juana Nepomuceno Fernández Lindo y Zelaya.


zdroj:
honduraseducacional.com
atlaswords.com
URL : https://www.valka.cz/Zelaya-y-Ayes-Jose-Francisco-t87780#325748Verze : 0
MOD