Main Menu
User Menu

>> Zápalné látky

Incendiaries

Zápalné látkychemické látky s vojenským využitím, ktorých cieľom je spôsobiť škodu na horľavých, alebo zápalných materiáloch, či objektoch vytváraním a rozširovaním ohňa. Tiež sa môžu použiť na osvetľovanie.


Medzi zápalné látky patria:
-horčíkové zápalné látky
-termitové a termátové zápalné látky
-zápalné zmesi kovov a organických látok


zdroj: POTENTIAL MILITARY CHEMICAL/BIOLOGICAL AGENTS AND COMPOUNDS, 2005
URL : https://www.valka.cz/Zapalne-latky-t107241#382131Verze : 0
MOD