Main Menu
User Menu

Výcviková korouhev obrněných automobilů [1933-1935]

Armoured Car Training Guidon

     
Název:
Name:
Výcviková korouhev obrněných automobilů
Originální název:
Original Name:
Výcviková korouhev obrněných automobilů
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.09.1933
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
15.09.1935
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.09.1933-15.09.1935 Pluk útočné vozby
Dislokace:
Deployed:
15.09.1933-DD.10.1934 Milovice, barákový tábor /
00.10.1934-15.09.1935 Kostelec nad Labem, Dělostřelecké kasárny /

Velitel:
Commander:
15.09.1933-DD.08.1935 Buršík, Josef (podplukovník jezdectva)
00.08.1935-15.09.1935 Wagner, Josef (major jezdectva)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.09.1933-15.09.1935 1. cvičná eskadrona obrněných automobilů
15.09.1933-15.09.1935 2. cvičná eskadrona obrněných automobilů

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Pluk útočné vozby 1
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Vycvikova-korouhev-obrnenych-automobilu-1933-1935-t50690#416550Verze : 1
MOD