Main Menu
User Menu

Vojska ministerstva vnitra (Vojska MV)

Vojska ministerstva vnitra - Vojska MV(Založeno během linkování - prosím, nezasahovat)
URL : https://www.valka.cz/Vojska-ministerstva-vnitra-Vojska-MV-t86807#321567Verze : 0
MOD
K 1. červeni 1966 byla zrušena Vnitřní stráž. V podřízenosti ministerstva vnitra zůstal pouze 7. zvláštní prapor MV - Hradní stráž, zabezpečovací jednotka ministerstva vnitra, tj. zabezpečovací prapor, a zabezpečovací roty krajských správ SNB, které byly podřízené místně příslušným plukům CO.


V květnu 1975 byla za účelem řízení vojsk MV zřízena Správa vojsk ministerstva vnitra, podřízená náměstkovi federálního ministra vnitra. K hlavním úkolům vojsk MV patřilo střežení sídla prezidenta, zabezpečení činnosti ministerstev vnitra a nasazení při mimořádných bezpečnostních opatřeních. Správa vojsk MV byla od července 1976 do června 1978 podřízena Hlavní správě Pohraniční stráže a ostrahy státní hranice. Poté byla opět podřízena přímo náměstkovi federálního ministra vnitra.


Vojska ministerstva vnitra sestávala ze Zabezpečovacího pluku FMV Praha, 5. výcvikového pluku FMV Frýdek-Místek, Hradní stráže, Sportovního oddílu FMV a provozní roty FMV. Sloužilo v nich maximálně 3200 příslušníků. Správa vojsk ministerstva vnitra rovněž řídila odbor zvláštního určení, tj. speciální jednotku SNB. Vojska MV zanikla spolu se zánikem česko-slovenské federace. Jejich nástupcem se stala Vojska ministerstva vnitra České republiky, která existovala v období od 1. ledna do 30. června 1993. Útvary a jednotky dislokované v SR prešli od 01.01.1993 do podriadenosti MV SR ako Vojská Ministerstva vnútra a zanikli k 31.12.2002.
URL : https://www.valka.cz/Vojska-ministerstva-vnitra-Vojska-MV-t86807#321573Verze : 0
MOD
Zdroje:


http://vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/Vojska-ministerstva-vnitra-Vojska-MV-t86807#321880Verze : 0
MOD