Main Menu
User Menu

Vojenský zeměpisný ústav [1938-1939]

     
Název:
Name:
Vojenský zeměpisný ústav
Originální název:
Original Name:
Vojenský zeměpisný ústav
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Vojenský zeměpisný ústav
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1939
Nástupce:
Successor:
Zeměpisný ústav ministerstva vnitra
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1938-DD.MM.1939 Praha, ? /
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
- Historie Topografické služby Československé armády (1918-1992 (Praha 1993)
- Kolektiv autorů - Vojenský zeměpisný ústav - historie, tradice, odkaz (Praha 2004)
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zemepisny-ustav-1938-1939-t108641#412234Verze : 0
MOD
Předchozí období [/url] / Následující období


Dislokace: Praha


Velitel:
plukovník zeměpisné služby PhDr. Jiří Čermák (od 24. 3. 1937 do okupace 1939)


18. dubna 1939 byl VZÚ převzat ministerstvem vnitra a přejmenován na Zeměpisný ústav ministerstva vnitra. V roce 1940 musel předat svoji budovu s veškerým zařízením a všemi kartografickými podklady Německému kartografickému ústavu (Deutsches kartographisches Institut).


Prameny:
Historie Topografické služby Československé armády (1918-1992 (Praha 1993)
Kolektiv autorů - Vojenský zeměpisný ústav - historie, tradice, odkaz (Praha 2004)
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zemepisny-ustav-1938-1939-t108641#385406Verze : 0
MOD
ASTRONOMICKO-GEODETICKÝ ODBOR
plk. Ing. Emanuel Dvořák (1934–1939)


TOPOGRAFICKÝ ODBOR
plk. Ing. Karel Kopečný (1933–1939)


KARTOGRAFICKÝ ODBOR
pplk. Ing. František Melichar (1928–1939)


REPRODUKČNÍ ODBOR
pplk. Ing. Ferdinand Kudlička (1929–1939)


POPISNÝ ODBOR
pplk. RNDr. Ubald Kolařík (1934–1939)


Prameny:
Kolektiv autorů - Vojenský zeměpisný ústav - historie, tradice, odkaz (Praha 2004)
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zemepisny-ustav-1938-1939-t108641#385428Verze : 0
MOD
Fotoletecká skupina
Tiskárna Harmanec
Sklady map a materiálu


Prameny:
Historie Geografické služby AČR 1918 - 2008 (Praha 2008)
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zemepisny-ustav-1938-1939-t108641#385974Verze : 0
MOD