Main Menu
User Menu

UKR - Ivčenko AI-222-25

Ивченко АИ-222-25

Vývoj motora AI-222 začala firma Ivčenko-Progress v Záporoží na Ukrajine v roku 1999. Vývoj bol dokončený v roku 2008. Vychádza z motora AI-22. Má však oproti AI-22 upravenú konštrukciu spaľovacej komory a vysokotlakej a nízkotlakej turbíny. Vysokotlaká turbína je unifikovaná s turbínou motora D-27. Na prianie zákazníka je možné na motor namontovať trysky s vektorovateľným ťahom (20° v ľubovoľnom smere od osi motora) a forsážnou komorou. Na motore je použitý digitálny automatický systém riadenia v kombinácii so systémamy na testovanie a diagnostiku (FADEC).


Motor je primárne určený na pohon lietadla Jak-130. Vo verzii AI-222K-25F (s prídavným spaľovaním) poháňa lietadlo Hongdu L-15 Lift (Lead in fighter training). Do roku 2015 sa má vyrobiť 250 ks týchto motorov.


AI-222-25
Dvojhriadeľový dvojstupňový prúdový motor s 8-stupňovým axiálnym kompresorom a prstencovou spaľovacou komorou, vysokotlakou a nízkotlakou turbínou


Výrobca:
Motor Sič
FGUP Salut


Dĺžka (Length): 1960 mm (77,17 in)
Priemer (Diameter): 640 mm (25.20 in)
Hmotnosť (Dry weight): 440 kg (970.03 lb)
Kompresor (Compressor): axiálny (axial)
Maximálny ťah (Maximum thrust): 24.7 kN (2,518.70 kgf) (režim vzletu / for takeoff mode)
Ťah motora na maximálny výkon v nadmorskej výške 5 km na M = 0,6 – 14,5 kN
Ťah motora v cestovnom režime v nadmorskej výške 10 km a M = 0,6 je 3 kN kg
Celkový tlakový pomer (Overall pressure ratio): 15.43:1
Obtokový pomer (Bypass ratio): 1.19:1
Vstupná teplota turbíny (Turbine inlet temperature): 1,470 K (1,197 °C)
Merná spotreba paliva (Specific fuel consumption): 0.64 kg/kgf-hr


AI-222-25F
Ťah s prídavným spaľovaním na úrovni mora - 42 kN
Ťah vo výške 11 km pri rýchlosti 1,4 Mach 27,60 kN
Hmotnosť motora 560 kg


Zdroj:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%98-222-25
URL : https://www.valka.cz/UKR-Ivcenko-AI-222-25-t159489#486557Verze : 1
MOD