Main Menu
User Menu

Skupina pobřežního dělostřelectva II/4 [1984-RRRR]

2nd Coast Artillery Group

Grupo de Artilleria de Costa II/4 (GACTA II)


     
Název:
Name:
Skupina pobřežního dělostřelectva II/4
Originální název:
Original Name:
Grupo de Artilleria de Costa II/4 (GACTA II)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
05.01.1984
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
05.01.1984-DD.MM.RRRR 4. pluk pobrežného delostrelectva
Dislokace:
Deployed:
05.01.1984-DD.MM.RRRR Tarifa, ?

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:


Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
forejercito.forumup.es
www.mde.es
www.ejercito.mde.es

URL : https://www.valka.cz/Skupina-pobrezniho-delostrelectva-II-4-1984-RRRR-t84782#336607Verze : 2
MOD
Skupina pobrežného delostrelectva II/4
Tvorí doležitú skupinu RACTA-4 a má vlemi dobré stratigické umiestnenie, poskytujúce terénnu výhodu v doležitom bode, umožňujúcom kontrolu na Gibraltarkym prielivom. Výzbroj jednotky jej umožňuje veľkú hĺbku strelby s dostrelom až 41 km. Je tvorená štyrmi bateriami a to jednou veliteľskou a troma bateriam zbraní, umiestnených v Punta Camarinal, Paloma Alta y Paloma Baja. 
Veliteľská bateria PLM II/4 spolu s bateriou A-6 sú obe umiestnené v Paloma Alta a má k dispozícii materiál SDT 4KA-410, a SDT Vickers, pozorovateľnu v San Bartolomé v západnom predele úžiny.
Bateria A-6 má vo svojej výzbroji posledné tri kanóny 381/45 Vickers exictujúce v španilsku, avšaktieto boli modernizované a kopatabilizované so systémom SDT 9KA-410.

Jednotka služieb, prepravy a munície
Táto jednotky sa može považovať za dediča bývalého skladu delostrelectva v Cádize. Jednotka má na starosť realizáciu opráv, údržby všetkého delostreleckého materiálu náležiaceho skupine delostrelectva. Na splnenie svojich úloh može počítať s množstvom dielní ako aj s pripraveným personálom, každý s nich pripravený na splnenie svojich povinností. Je základnou súčasťou údržby pluku.

Bateria velenia PLM II/4 a Bateria A-6 
Jednotka je umiestnená v Paloma Alta (Tarifa) blízko dediny Betis, tieto dve baterie, jedna velenia a druhá jedinečná, jedinećná svojim vybavením, nakoľko je jediná v celej kraine vybavená Vickers 381/45.
 
Bateria A-4
Je umiestnená v oblasti Punta Camarinal a je vybavená delami Vickers 152,4/50. Je starou jednotkou GACTA II/4.

Bateria A-5
Je poslednou bateriou GACTA II/4 a nachádza sa na ceste C222 smerom na Tarifu a je vybavená delami Vickers 152,4/50 ktoré sú momentálne v procese modernizácie. Je poslednou bateriou v regióne Tarifa.

zdroj:
www.mde.es
Ministerio de Defensa Espana

Skupina pobřežního dělostřelectva II/4 [1984-RRRR] - Skupina prepravy, sluzieb a municie

Skupina prepravy, sluzieb a municie
URL : https://www.valka.cz/Skupina-pobrezniho-delostrelectva-II-4-1984-RRRR-t84782#312421Verze : 2
MOD