Main Menu
User Menu

Sd.Kfz.251/9

Mittlerer Schützenpanzerwagen (7,5 cm Kanone) (Sd.Kfz.251/9)

     
Název:
Name:
Sd.Kfz.251/9
Originální název:
Original Name:
Mittlerer Schützenpanzerwagen (7,5 cm Kanone) (Sd.Kfz.251/9)
Kategorie:
Category:
obrnený transportér
Výrobce:
Producer:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Wumag - Waggon u. Maschinenbau A.G., Görlitz /
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?
Období výroby:
Production Period:
DD.05.1942-DD.02.1945
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.05.1942
Osádka:
Crew:
3
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
8800 kg
Celková délka:
Overall Length:
cca 5800 mm
Celková šířka:
Overall Width:
cca 2100 mm
Celková výška:
Overall Height:
cca 1750 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
320 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Maybach HL 42 TUKRRM (zážihový vodou chladený 6-valec objemu 4.170 cm3)
Výkon:
Power:
73,55 kW při 2800 ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
Hanomag Schub 021-32785 U 50 (4+R)
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
53 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
21,4 km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
300 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
150 km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
24 °
Boční náklon:
Side Slope:
? °
Překročivost:
Trench Crossing:
2 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
? m
Brodivost:
Fording Depth:
0,5 m
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
7,5 cm Kanone 37 L/24 (32 nábojov)
alebo
7,5 cm Kanone K 51 L/24
Vedlejší:
Secondary:
1x guľomet MG 34 kalibru 7,92 mm
2x samopal MP 38 kalibru 9 mm
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
Pancierovanie:
čelo - 14,5 mm
boky - 8 mm
strop a dno - 5 mm
Zdroje:
Sources:
Thomas L. Jentz, Hilary L. Doyle - Panzer Tracts No.15-3, mittlerer Schützenpanzerwagen (Sd.Kfz.251) Ausf.C & D, rok vydania 2006, ISBN: 0-9771643-5-7
Walter Spielberger: Die Halbketten-Fahrzeuge des deutschen Heeres 1909-1945, Motorbuch Verlag 1989, ISBN 3-87943-403-4
URL : https://www.valka.cz/Sd-Kfz-251-9-t11824#457328Verze : 0
MOD
31.3.1942 In 6 schválila Waffenamtu vývoj montáže 7,5 cm Kanone L/14 na platforme Sd.Kfz.251. Vývojom bola poverená firma Büssing NAG. Táto verzia vznikla vďaka nadbytku vyrobených kanónov pôvodne určených pre samohybné delá Sturmgeschütz III. Po rozhodnutí o montáži "dlhých" 7,5 cm kanónov L/43 v útočných delách boli tieto "krátke" kanóny StuK 37 L/24 nepotrebné a hľadalo sa ich využitie.
Lafeta kanóna bola namontovaná na podstavci uchytenom na ráme vozidla. Kanón bol namontovaný napravo od vodiča. Pre zachovanie čo najmenšej celkovej výšky vodiča bol v čelnom pancieri nadstavby vyrezaný otvor, v ktorom bol tento kanón. Kanón mal však veľmi obmedzený odmer 12° napravo a 10° naľavo, námer sa pohyboval v rozmedzí -5° až +20°. Palebný priemer vozidla tvorilo 32 nábojov (výbušné granáty 7,5 cm Sprenggranate a kumulatívne 7,5 cm Gr.38 Hl/B). Strelec a veliteľ/nabíjač dostali ochranný štít proti strelám z ručných zbraní. Trojčlennú posádku dopĺňal už len vodič. Táto verzia vznikla na platforme Sd.Kfz.251 Ausf.C a Ausf.D.
Lafeta kanóna bola namontovaná na podstavci uchytenom na ráme vozidla. Kanón bol namontovaný napravo od vodiča. Pre zachovanie čo najmenšej celkovej výšky vodiča bol v čelnom pancieri nadstavby vyrezaný otvor, v ktorom bol tento kanón. Kanón mal však veľmi obmedzený odmer 12° napravo a 10° naľavo, námer sa pohyboval v rozmedzí -5° až +20°. Palebný priemer vozidla tvorilo 32 nábojov (výbušné granáty 7,5 cm Sprenggranate a kumulatívne 7,5 cm Gr.38 Hl/B). Kanón mal zameriavač Sfl.Z.F.1. Strelec a veliteľ/nabíjač dostali ochranný štít proti strelám z ručných zbraní. Trojčlennú posádku dopĺňal už len vodič. Táto verzia vznikla na platforme Sd.Kfz.251 Ausf.C a Ausf.D.
V 12/1943 bola kanónová výzbroj zmenená. Namiesto 7,5 cm Kanone 37 sa začal montovať 7,5 cm Kanone 51. Ten sa však nemontoval do výrezu v čelnom pancieri nadstavby, ale montáž bola prevedená do štandardnej platformy Sd.Kfz.251. Kanón bol montovaný nad úroveň strechy nadstavby platformy. Zvýšil sa tak stranový odmer na 20° vpravo i vľavo, námer sa pohyboval v rozmedzí -10° až +16°. Kanón mal zameriavač Sfl.Z.F.1b. Ten poslúžil i pre koaxiálne lafetovaný guľomet MG 42, ktorý sa mohol používať i ako protilietadlový. Obsluhu kanóna chránil vysoký pancierový štít chrániaci obsluhu i po bokoch.
Prvé dve vozidlá boli dodané k bojovým testom na východnej fronte dňa 9.5.1942.
Prá objednávka 150 kusov Sd.Kfz.251/9 rátal s nábehom výroby k 15.6.1942. Dodávaných malo byť 20 vozidiel mesačne. Neexistujú však podrobné záznamy o produkcii až do 4/1943. K 1.4.1943 bolo v stave 95 vozidiel, ďalších 30 kusov bolo dodaných v 4/1943, 31 kusov v 5/1943, v 6/1943 nebolo dodané žiadne vozidlo. Išlo o vozidlá postavené na platforme Ausf.C.

Produkcia vozidiel Sd.Kfz.251/9 Ausf.D:
Dátum
Počet dodaných vozidiel
7/1943
24
8/1943
8
9/1943
65
10/1943
59
11/1943
76
12/1943
65
1/1944
21
2/1944
120
3/1944
45
4/1944
22
5/1944
5
6/1944
60
7/1944
73
8/1944
115
9/1944
86
10/1944
96
11/1944
27
12/1944
26
1/1945
0
2/1945
3
Celkom
994


Tieto uvedené počty nie sú úplné. V Panzer Tracts je uvedené, že v období od 3/1943 do 12/1943 bolo postavených okolo 630 kusov Sd.Kfz.251/9 s kanónom Kanone 37. Ďalších 50 vozidiel s týmto kanónom malo byť postavených v 6-7/1944. V 12/1943 bola verzia s Kanone 37 nahradená verziou s Kanone 51 (v 12/1943 postavených prvých 57 vozidiel). V období od 1/1944 do 11/1944 malo byť postavených 1090 vozidiel Sd.Kfz.251/9 s Kanone 51. Nasledujúce plány výroby od 10/1944 do 2/1945 rátali s dodávkami 40 kusov vozidiel za mesiac. Dodať ich mala firma Wumag. Hitler však nariadil nahradiť produkciu Sd.Kfz.251/9 novou verziou Sd.Kfz.251/22. Wumag hlásil dokončenie 38 kusov Sd.Kfz.251/9 11/1944 a poslednú dvojicu v 12/1944. Neskôr sa jednotkám dodávali konverzné sady na prestavby Sd.Kfz.251/9 na verziu Sd.Kfz.251/22.
Pre neúplnosť čiastkových údajov o produkcii je celkový počet vyrobených vozidiel neistý.

Thomas L. Jentz, Hilary L. Doyle - Panzer Tracts No.15-3, mittlerer Schützenpanzerwagen (Sd.Kfz.251) Ausf.C & D, rok vydania 2006, ISBN: 0-9771643-5-7
Walter Spielberger: Die Halbketten-Fahrzeuge des deutschen Heeres 1909-1945, Motorbuch Verlag 1989, ISBN 3-87943-403-4
URL : https://www.valka.cz/Sd-Kfz-251-9-t11824#38274Verze : 11
MOD
www.ebay.de

Sd.Kfz.251/9 - Sd.Kfz.251/9 Ausf.C s Kanone 37

Sd.Kfz.251/9 Ausf.C s Kanone 37
Sd.Kfz.251/9 - Sd.Kfz.251/9 Ausf.C s Kanone 37

Sd.Kfz.251/9 Ausf.C s Kanone 37
Sd.Kfz.251/9 - Sd.Kfz.251/9 Ausf.C s Kanone 37

Sd.Kfz.251/9 Ausf.C s Kanone 37
Sd.Kfz.251/9 - Sd.Kfz.251/9 Ausf.D s Kanone 37

Sd.Kfz.251/9 Ausf.D s Kanone 37
Sd.Kfz.251/9 - Sd.Kfz.251/9 Ausf.C s Kanone 37

Sd.Kfz.251/9 Ausf.C s Kanone 37
Sd.Kfz.251/9 - Sd.Kfz.251/9 Ausf.D s Kanone 37

Sd.Kfz.251/9 Ausf.D s Kanone 37
Sd.Kfz.251/9 - Sd.Kfz.251/9 Ausf.D s Kanone 37

Sd.Kfz.251/9 Ausf.D s Kanone 37
Sd.Kfz.251/9 - Sd.Kfz.251/9 Ausf.D s Kanone 51

Sd.Kfz.251/9 Ausf.D s Kanone 51
Sd.Kfz.251/9 - Sd.Kfz.251/9 Ausf.D s Kanone 51

Sd.Kfz.251/9 Ausf.D s Kanone 51
Sd.Kfz.251/9 - Sd.Kfz.251/9 Ausf.D s Kanone 37

Sd.Kfz.251/9 Ausf.D s Kanone 37
URL : https://www.valka.cz/Sd-Kfz-251-9-t11824#38276Verze : 2
MOD
Verzia Ausf.D s Kanone 37.
Sd.Kfz.251/9 - zdroj:wikipedia

zdroj:wikipedia
URL : https://www.valka.cz/Sd-Kfz-251-9-t11824#450575Verze : 2