Main Menu
User Menu

SVK - P-37MSK (1RL139MSK, 3D rádiolokátor)

P-37MSK (1RL139MSK) je 3D rádiolokátor vzniknutý modernizáciou rádiolokátorov P-37 OS SR na štandart ruského rádiolokátoru 1L117.


Modernizácia je vykonávaná v LOBB Banská Bystrica v úzkej spolupráci s vlastníkom know-how - firmou LEMZ Moskva, ktorá je zároveň hlavným dodávateľom komponentov. Oproti ruským rádiolokátorom je do rádiolokátora P-37MSK (1RL139MSK) integrovaný rozpoznávací systém (IFF) MSR2000 kompatibilný so systémami NATO podľa noriem STANAG 4193, MARK X, MARK XII nemeckej firmy EADS Mníchov.


Z rádiolokátora P-37 zostal zachovaný príves s plošinou 52-U-415M s kabínou a oporno-otočným systémom doplnený o nové zariadenia:
- anténovo-vlnovodný systém primárneho rádiolokátora,
- 6 kanálov vysielačov a prijímačov,
- zariadenie spracovania signálu a prenosu povelov,
- anténový systém sekundárneho rádiolokátora (IFF),
- IFF zariadenie MSR 2000I.


Indikačná kabína je realizovaná na základe nových dielov uložených v štandartizovanom kontajnere ISO 1D. V kontajneri je umiestnené:
- diaľkové ovládanie radaru a zariadenie synchronizácie,
- dve pracovné miesta operátorov s indikátormi kruhového obzoru a zariadením prvotného a druhotného spracovania signálu,
- bloky ovládania elektrického napájania,
- spojovacie, komunikačné prostriedky a pomocné zariadenia,
- výnosný indikátor VIP-117M, ktorý môže byť umiestnený v indikačnej kabíne, alebo na veliteľskom stanovišti.


Súčasťou rádiolokátora je aj zdrojový príves, ktorý zabezpečuje napájanie rádiolokátora buď z verejnej siete, alebo zo záložného zdroja tvoreného dvojicou elektrocentrál PETRA 57 CGB. ďalšími súčasťami zdrojového prívesu sú modernizovaný frekvenčný menič VPL-30D-M1U2 a riadiaci a ovládací systém zdrojového prívesu. Všetky zariadenia sú integrované na jeden pôvodný zdrojový príves.


Pôvodný prepravný príves je opravený a prispôsobený na prepravu dielov anténového systému, príslušenstva a záložných dielov.Skratka MSK znamená: M - modernizovaný, SK - Slovensko


Zdroj: www.lobb.sk
URL : https://www.valka.cz/SVK-P-37MSK-1RL139MSK-3D-radiolokator-t58460#211048Verze : 0
MOD
Radar zabezpečuje svoje parametre za nasledovných prevádzkových podmienok:
-pri rýchlosti vetra nie väčšej ako 25m/s
-pri daždi a snežení
-pri nadmorskej výške nie väčšej ako 1000 m
-pri teplote okolitého vzduchu od -40°C do +50°C


Takticko-technické údaje:
Vlnové pásmo: cm (6 pevných kmitočtov)
Maximálna diaľka zistenia cieľov na výškach od 12000m do 28000m - 320km
Určenie výšky zistených cieľov (RCSł10m2, Pdet=0,5, PFAŁ10-6) - do 17000m
Presnosť určenia súradníc (stredná kvadratická chyba):
Pri snímaní informácie z IKO (PPI) pracovného miesta operátora radaru:
-v azimute < 60´
-v diaľke <1000m
Pri snímaní informácie z výstupu extraktora (DSP):
-v azimute <10´
-v diaľke <300m
-vo výške <400m
Rozlišovacia schopnosť:
-v azimute (polohové uhly od 20´ do 5o): - <1,5 o
(polohové uhly od 5o do 28o): <20o
vo výške (polohové uhly od 20´ do 5o , diaľka do 200km): <1000m
(polohové uhly od 5o do 28o, diaľka nad 200km): <1800m
Doba obnovy informácie: 10 alebo 20 s
Stredný výkon vysielačov: kanály К,Г,Д,В,Ж <700W
Kanál Б <600W
Šumové číslo prijímacích kanálov: <5
Koeficient potlačenia odrazov od pozemných predmetov:
V móde FEQUENT (ČASTÝ) <50dB
Koeficient potlačenia nesynchrónneho impulzného rušenia (UPI):
V amplitúdovom kanále <20
V koherentnom kanále <10
Opakovací kmitočet vyhľadávacích impulzov:
Riedky režim spúšťania (6 periód vobulácie) 300-375 Hz
Častý režim spúšťania (18 periód vobulácie) 800-1275 Hz
Používajú sa zariadenia prvotného a druhotného (dráhového) spracovania
Používa sa zariadenie na spracovanie medziperiódového spracovania s konštantnou úrovňou falošných poplachov (CFAR) a prispôsobením k echo-signálom od pozemných predmetov a meteorologických útvarov.
Príkon (220V, 50Hz): <50kW
Stredná doba bezporuchovej činnosti (MTBF): <110 hodín
Čas zapnutia: <5 minút
Doba rozvinutia: <8hodín
SVK - P-37MSK (1RL139MSK, 3D rádiolokátor) - Zdroj

Zdroj
URL : https://www.valka.cz/SVK-P-37MSK-1RL139MSK-3D-radiolokator-t58460#281916Verze : 0
Prikladám fotky, všetky sú z nemenovaných útvarov na Slovensku Smile
SVK - P-37MSK (1RL139MSK, 3D rádiolokátor) -


URL : https://www.valka.cz/SVK-P-37MSK-1RL139MSK-3D-radiolokator-t58460#211254Verze : 0
Jedna zimna
SVK - P-37MSK (1RL139MSK, 3D rádiolokátor) -


URL : https://www.valka.cz/SVK-P-37MSK-1RL139MSK-3D-radiolokator-t58460#212110Verze : 0
Pohľad pre bohov
SVK - P-37MSK (1RL139MSK, 3D rádiolokátor) -


URL : https://www.valka.cz/SVK-P-37MSK-1RL139MSK-3D-radiolokator-t58460#212111Verze : 0
To najlepšie, čo doma máme Very Happy
SVK - P-37MSK (1RL139MSK, 3D rádiolokátor) -


URL : https://www.valka.cz/SVK-P-37MSK-1RL139MSK-3D-radiolokator-t58460#212584Verze : 0
Krásna idylka Very Happy
SVK - P-37MSK (1RL139MSK, 3D rádiolokátor) -


URL : https://www.valka.cz/SVK-P-37MSK-1RL139MSK-3D-radiolokator-t58460#212585Verze : 0
Jar Very Happy
SVK - P-37MSK (1RL139MSK, 3D rádiolokátor) -


URL : https://www.valka.cz/SVK-P-37MSK-1RL139MSK-3D-radiolokator-t58460#212586Verze : 0
Takto sa montuje horný reflektor
SVK - P-37MSK (1RL139MSK, 3D rádiolokátor) -


URL : https://www.valka.cz/SVK-P-37MSK-1RL139MSK-3D-radiolokator-t58460#212587Verze : 0
V pozadí PRV-17
SVK - P-37MSK (1RL139MSK, 3D rádiolokátor) -


URL : https://www.valka.cz/SVK-P-37MSK-1RL139MSK-3D-radiolokator-t58460#212588Verze : 0
P-37 MSK sólo
SVK - P-37MSK (1RL139MSK, 3D rádiolokátor) -


URL : https://www.valka.cz/SVK-P-37MSK-1RL139MSK-3D-radiolokator-t58460#212589Verze : 0