Main Menu
User Menu

SVK - OT-90 PVO (OT-IGLA, vozidlo pre pl strelcov)

OT-90 PVO (v rámci vývoja a zavádzania označované aj ako OT-IGLA) - obrnené vozidlo slúžiace na prepravu družstva protilietadlových strelcov IGLA (S-2M).


Vyvinuté na báze OT-90. Na vozidle boli prevedené úpravy, umožňujúce príjem a spracovanie informácie o vzdušnej situácii od veliteľského stanovišťa ASTRA-PVO a prenos tejto informácie k jednotlivým strelcom.
Tento systém je umiestnený v priestore pod vežou OT-90, miesto schránok s nábojmi do guľometu. Ďalšou zmenou je montáž špeciálneho stojanu na uloženie desiatich rakiet IGLA v priestore roja na pravej strane. Príslušníci družstva (2-3 osoby) sú prepravovaní iba v ľavom priestore. Vlastná veža a výzbroj zostali bez zmeny, aj keď zástavbou elektronických systémov je použitie výzbroje vozidla obmedzené. Vozidlo bolo podrobené vojskovým skúškam v OS SR a zavedené do výzbroje na prechodné obdobie. Ako náhrada tohto vozidla je plánovaný kolesový obrnený transportér ALIGÁTOR-PVO.
SVK - OT-90 PVO (OT-IGLA, vozidlo pre pl strelcov) - Pohľad na čiastočne vysunutý stojan s raketami IGLA

Pohľad na čiastočne vysunutý stojan s raketami IGLA
URL : https://www.valka.cz/SVK-OT-90-PVO-OT-IGLA-vozidlo-pre-pl-strelcov-t37956#143713Verze : 0
MOD
V roku 2008 boli Ozbrojeným silám SR odovzdané do používania 3 vozidlá OT-Igla (vybavené nosičom 10 ks rakiet a zásobníkom pre 10 ks napájacích zdrojov).


Zdroj: archív autora
URL : https://www.valka.cz/SVK-OT-90-PVO-OT-IGLA-vozidlo-pre-pl-strelcov-t37956#296898Verze : 0
MOD
OT-90 PVO - zabezpečuje ochranu vojakov pred streľbou z ručných zbraní a slúži ako sklad vezených PL rakiet. Vozidlo je pancierované(hrúbka panciera do 20 mm) a je vyzbrojené hlavňovou výzbrojou identickou s OT-90 - 14,5mm guľomet KPVT a s ním spriahnutý 7,62mm guľomet PKT. Posádku vozidla tvorí veliteľ družstva, vodič a 3 PL strelci. Vozidlo má hmotnosť 12400 kg, výšku 2,1 m, šírku 2,9 m a dĺžku 6,7 m. Motor UDT-20 s výkonom 220 kW umožňuje vozidlu dosiahnuť max. rýchlosť 65 km/hod. Max. dojazd vozidla je 750 km.


Vlastné foto z výstavy IDEB 2012URL : https://www.valka.cz/SVK-OT-90-PVO-OT-IGLA-vozidlo-pre-pl-strelcov-t37956#457766Verze : 0
MOD
vo výzbroji OSSR
strelby z kompletov IGLA
zdroj: mil.sk
SVK - OT-90 PVO (OT-IGLA, vozidlo pre pl strelcov) -


SVK - OT-90 PVO (OT-IGLA, vozidlo pre pl strelcov) -


SVK - OT-90 PVO (OT-IGLA, vozidlo pre pl strelcov) -


URL : https://www.valka.cz/SVK-OT-90-PVO-OT-IGLA-vozidlo-pre-pl-strelcov-t37956#460866Verze : 0
MOD