Main Menu
User Menu

Raketový systém pro ponorky D-1

Д-1, Missile system for submersible ships D-1

     
Název:
Name:
D-1
Originální název:
Original Name:
Д-1
Kategorie:
Category:
raketový systém pro ponorky
Výrobce:
Producer:
- OKB-1, CKB-16 (vývoj)
- Závod číslo 385 (výroba)
Období výroby:
Production Period:
16.09.1955-19.12.1962
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
29
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
16.09.1955
Odpalovací zařízení:
Launching Pad:
 
Druh:
Category:
výsuvný stůl
Směr odpálení:
Direction of Launch:
kolmý
Typ:
Type:
?
Počet:
Number:
3
Munice:
Munition:

Druh:
Category:
balistická raketa odpalovaná z ponorky
Typ:
Type:
R-11FM
Počet na palubě:
Number on Board:
2
Podmínky pro střelbu:
Conditions for firing:
 
Poloha plavidla:
Position of vessel:
na hladině
Hloubka odpálení od-do:
Submersion depth of Launch from-to:
0-0 m
Rychlost plavidla od-do:
Velocity of Vessel from-to:
není kritická pro střelbu
Maximální rychlost větru / vlnobití:
Maximal Wind Speed / Huge Waves:
? m/s / 5 ball
Instalováno na:
Installed on:
- třída Projekt V611 - 1 raketový systém D-1
- třída Projekt AV611 - 5 raketových systémů D-1
- třída Projekt 629 - 3 raketové systémy D-1
Uživatelské státy:
User States:
- SSSR


- Čína
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
1) Apalkov Ju.V., Mant D.I., Mant S.D. - Tuzemské námořní balistické rakety a jejich nosiče (Galeja Print, Petrohrad 2006)
2) Podvig P.A. - Strategické jaderné zbraně Ruska
3) Koršunov, Kutovoj - Balistické rakety sovětského a ruského námořnictva
4) Širokorad A.B. - Encyklopedie tuzemských raketových zbraní 1817 - 2002
5) Širokorad A.B. - Ohnivý meč ruského námořnictva
6) IljinV., Kolesnikov A. - Ponorky Ruska (nakladatelství Astrel, Moskva 2006)
Vojennyj paritět
Raketnaja těchnika
Enciklopedija raketnovo oružija
Encyklopedia korablej
Arms.ru
Global Security
GRCM Makejeva
Šturm glubiny
URL : https://www.valka.cz/Raketovy-system-pro-ponorky-D-1-t90156#338042Verze : 0
Raketový komplex pro ponorky D-1 k odpalování balistických raket krátkého dosahu byl vyvinut OKB-1 na základě pozemního raketového komplexu 9K72 s raketou R-11 (SS-1b Scud-A).


Zabezpečuje přípravu rakety k odpálení, zavedení prvků o souřadnicích cíle do rakety a její odpálení na cíl.


Použitá raketa: R-11FM
Použití na ponorkách:
- Třída Projekt AV611 - 5 instalovaných raketových komplexů
- Třída Projekt 629 - 3 instalované raketové komplexy (na prvních třech ponorkách - B-92, B-40 a B-41)


Letové zkoušky byly zahájeny v roce 1959, do výzbroje byl přijat v roce 1961, vyřazen v roce 1967.


Od roku 1959 do roku 1967 bylo raketovými komplexy na ponorkách provedeno celkem 77 odpálení raket R-11FM, z nichž bylo 58 označených jako úspěšné.


Neúspěšných odpálení bylo 18:
- 7 z důvodu chyby obsluhy
- 3 z důvodu závady systému rakety
- v 8 případech se příčinu neúspěšného odpálení nepodařilo zjistit


Raketa byla odpalována z výsuvného startovacího stolu.Zdroj informace: viz úvodní tabulka
URL : https://www.valka.cz/Raketovy-system-pro-ponorky-D-1-t90156#337077Verze : 0
Raketový systém pro ponorky typu D-1 s raketami R-11FM


Část 1/9 - Historie vývoje

Úvodem

V tomto miniseriálu, ve které se snažím popsat vývoj raketového systému D-1 a jeho komponent, budu psát o všech jeho částech bez ohledu, patří-li k řídícímu systému, k raketě či něčemu jinému s výjimkou jeho nosičů, tedy ponorek.Práce na prvním námořním raketovém systému s balistickou raketou byly zahájeny a prováděny v souladu s ustanovením Sovětu ministrů č. 136-75 ze dne 26.ledna 1954.
25.srpna 1955 bylo ustanovením Sovětu ministrů č. 1601-892 rozhodnuto o zahájení vývoje balistických raket R-11FM pro ponorky třídy Projekt AV611.

Hlavním konstruktérem systému D-1 s raketami R-11FM byl jmenován Koroljov, Sergej Pavlovič, který byl v té době hlavním konstruktérem OKB-1 NII-88 (ОКБ=опытное конструкторское бюро=vývojová konstrukční kancelář, НИИ=научно-исследовательский институт=vědecko-výzkumný institut).

Do sestavy organizací, které se na vývoji této složité vojenské techniky podílely, kromě OKB-1 dále patřili:
- NII-885 Minradioproma (Минрадиопром=Министерство радиопромышленности=Ministerstvo radiotechnického průmyslu), hlavní konstruktér Piljugin, Nikolaj Alexejevič - systémy řízení
- OKB-2 NII-88, hlavní konstruktér Isajev, Aleksej Michajlovič - pohonné mechanismy, raketové motory
- NII-49, ředitel A.I.Čarin - navigační systém
- MNII-1, ředitel E.I.Eller - navigační systém
- CKB-34, hlavní konstruktér Je.G.Rudjak - vývoj kývavého pozemního testovacího odpalovacího zařízení
- CKB-16, hlavní konstruktér Isanin, Nikolaj Nikitič - úprava ponorky
- SKB-385, hlavní konstruktér Makejev, Viktor Petrovič - experimentální a letové zkoušky rakety, "nakadění" sériové výroby a předání rakety zákazníkovi.


Zpracováno podle knih 1), 2), 3), 4), 5) a 6).
URL : https://www.valka.cz/Raketovy-system-pro-ponorky-D-1-t90156#338089Verze : 1
Raketový systém pro ponorky typu D-1 s raketami R-11FMČást 2/9 - Historie vývoje


Jako podklad pro prototyp byla vybrána v OKB-1 pro pozemní vojsko nedávno vyvinutá operačně-taktický raketový komplex 8K11 a jeho raketa R-11.


Byla to jednostupňová balistická raketa s kapalinovým raketovým motorem (dále KRM) řízená čtyřmi plynovými kormidly, která byla umístěna tak, že usměrňovala výtokové plyny trysky KRM.


Hlavní důvody, kvůli kterým bylo zvoleno zkonstruovat balistickou raketu pro ponorku podle rakety R-11, byly dva:
1) nízká hmotnost;
2) malá výbušnost dlouhodobě skladovaných komponentů paliva a okysličovadla.


Ve srovnání s v té době již nějaký čas do výzbroje zavedenou balistickou raketou R-1, která byla svými charakteristikami blízká německé balistické raketě V-2, měla R-11 menší než poloviční hmotnost (12798 kg versus 5350 kg). Ne náhodou ji její tvůrci nazývali "tužtička".


Další rozdíl mezi R-1 a R-11 byl v použitém palivu a okysličovadlu.


U balistické rakety R-1 byla použita kombinace palivo - okysličovadlo líh - kapalný kyslík, BR R-11 používala mnohem méně výbušné, z požárního hlediska výrazně méně nebezpečné a dlouhodobě jednodušeji skladovatelné komponenty: palivo T-1 byl traktorový petrolej, okysličovadlo bylo na bázi kyseliny dusičné. Nepatrné množství komponentu paliva TG-2 se pak používalo pro zlepšení vlastností paliva při startu - jeho okamžité vzplanutí při styku s okysličovadlem na bázi kyseliny dusičné zabezpečovalo velmi rychlý náběh raketového motoru do režimu plného tahu.


V podmínkách námořnictva byla tato vlastnost zvláště důležitá především tím, že raketa rychle opustila odpalovací zařízení a tak negativní působení velmi horkých výtokových plynů na konstrukci a trup ponorky trval mnohem kratší dobu.Zpracováno podle knih 1), 2), 3), 4), 5) a 6).
URL : https://www.valka.cz/Raketovy-system-pro-ponorky-D-1-t90156#338193Verze : 0
Raketový systém pro ponorky typu D-1 s raketami R-11FMČást 3/9 - Historie vývoje


Námořní varianta armádní rakety R-11 (index podle GRAU 8A61) raketa R-11FM (8A61FM) neměla prakticky žádné odlišnosti s výjimkou zařízení pro kompenzaci náklonu odpalovacího stolu vzhledem k trupu ponorky a hermetizace přístrojového a motorového úseku rakety.


Parametry pohybu rakety při startu z kývající se základny musely zabezpečit její uvolnění z odpalovacího zařízení bez toho, že by došlo k úderu o nějakou část ponorky.


Orientace os palubních gyroskopických přístrojů rakety *) musela odpovídat rovině umělého horizontu a stabilizovaného azimutu, které na ponorce vytvářel gyroazimuthorizont "Saturn", dálkové nastavení integrátoru podélných zrychlení rakety se provádělo podle palubních výpočetních přístrojů ponorky (dále PVPP) "Dolomit".


Pro zabezpečení odletu rakety bez úderu do nějaké části ponorky po uvolnění zámků z odpalovacího zařízení a zmenšení odchylky rakety v cíli vlivem kývání ponorky PVPP Dolomit v součinnosti se speciálním přístrojem - zpožďovačem startu - vybrali okamžik zapálení motoru tak, aby v momentu uvolnění zámků odpalovacího zařízení měla podélná osa rakety minimální odchylku od vertikály.


Letové zkoušky rakety R-11FM byly zahájeny začátkem roku 1955 na polygonu Kapustin Jar.


Zpočátku byly rakety odpalovány z nepohyblivého odpalovacího zařízení (dále OZ), poté pak z kývajícího se pokusného OZ SM-49, které imitovalo kývání ponorky. Pokusné OZ bylo vyrobeno na základě stabilizované základny BL-109A kanónu ráže 130 mm.


Letové zkoušky z pokusného OZ SM-49 byly ukončeny v červenci 1955 po provedení 4 odpálení raket R-11FM.
*) Na raketě R-11FM byl použit gyroskopický integrátor podélných zrychlení L22-5, gyroskopická vertikála L00-3F a gyroskopický horizont L11-3FZpracováno podle knih 1), 2), 3), 4), 5) a 6).
URL : https://www.valka.cz/Raketovy-system-pro-ponorky-D-1-t90156#374186Verze : 0
Raketový systém pro ponorky typu D-1 s raketami R-11FMČást 4/9 - Historie vývoje


V roce 1955 předalo OKB-1 (Koroljovova konstrukční kancelář) technickou dokumentaci rakety R-11FM do SKB-385 ve městě Zlatoust. Výroba rakety byla převedena do závodu číslo 385, kde se od roku 1953 vyráběly armádní rakety R-11.


11. března 1955 byl hlavním konstruktérem SKB-385 jmenován V.P.Makejev, který dříve pracoval pod vedením Koroljova.


V SKB-16 pod vedením Isanina byla na základě velké ponorky třídy Projekt 611 vytvořen projekt zkušební ponorky třídy Projekt V611.


VMF pro tento projekt vyčlenil ponorku B-67, postavenou v roce 1953.


Přezbrojení na raketovou ponorku proběhlo ve městě Molotovsk (nyní Severodvinsk).


Během modernizace byla vymontována jedna ze čtyř sad akumulátorových baterií, konkrétně ze čtvrtého úsek ponorky, poté byl celý čtvrtý úsek vyčištěn a byly do něj umístěny dvě válcové raketové šachty s vnitřním průměrem 2 m a délkou 14 m.


V podmínkách nejvyššího utajení byla na palubu B-67 dne 15. září 1955 v 04:30 MDT umístěna první raketa.


16. září 1955 v 17:32 hodin byla v Bílém moři poprvé na světě odpálena balistická raketa z paluby ponorky.


Celkem bylo z paluby B-67 provedeno 8 odpálení, z nichž bylo 7 úspěšných.


V roce 1956 vykonala B-67 pod velením I.I.Guljajeva první dálkovou plavbu.


Letové zkoušky R-11FM byly dokončeny v roce 1958 a Nařízením rady ministrů č. 219/98 z 20. února 1959 byl raketový komplex D-1 s balistickou raketou R-11FM přijat do výzbroje.


9. ledna 1959 přijala Rada ministrů rozhodnutí č. 61-25 o předání veškeré technické i technologické dokumentace k raketám R-11FM a ponorkám třídy Projekt 629 Čínské národní republice.Zpracováno podle knih 1), 2), 3), 4), 5) a 6).
URL : https://www.valka.cz/Raketovy-system-pro-ponorky-D-1-t90156#374190Verze : 0
Raketový systém pro ponorky typu D-1 s raketami R-11FMČást 5/9 - kresba rakety z bokuZpracováno podle knih 1), 2), 3), 4), 5) a 6).
Raketový systém pro ponorky D-1 - Raketový komplex D-1 - kresba rakety R-11FM z boku

Raketový komplex D-1 - kresba rakety R-11FM z boku
URL : https://www.valka.cz/Raketovy-system-pro-ponorky-D-1-t90156#375348Verze : 0
Raketový systém pro ponorky typu D-1 s raketami R-11FMČást 6/9 - Schéma rakety1 - hlavice
2 - nádrž okysličovadla
3 - aparatura systému řízení
4 - nádrž paliva
5 - raketový motor
6 - stabilizátory


Zpracováno podle knih 1), 2), 3), 4), 5) a 6).
Raketový systém pro ponorky D-1 - Raketový systém pro ponorky typu D-1 s raketami R-11FM - schéma rakety

Raketový systém pro ponorky typu D-1 s raketami R-11FM - schéma rakety
URL : https://www.valka.cz/Raketovy-system-pro-ponorky-D-1-t90156#375339Verze : 0
Raketový systém pro ponorky typu D-1 s raketami R-11FMČást 7/9 - zkušební odpalovací zařízení na polygonu Kapustin JarZpracováno podle knih 1), 2), 3), 4), 5) a 6).
Raketový systém pro ponorky D-1 - Raketový komplex D-1 - odpalovací stend na polygonu Kapustin Jar

Raketový komplex D-1 - odpalovací stend na polygonu Kapustin Jar
URL : https://www.valka.cz/Raketovy-system-pro-ponorky-D-1-t90156#375341Verze : 0
Raketový systém pro ponorky typu D-1 s raketami R-11FMČást 8/9 - nakládání rakety na ponorkuZpracováno podle knih 1), 2), 3), 4), 5) a 6).
Raketový systém pro ponorky D-1 - Raketový systém D-1 - nakládání rakety R-11FM na ponorku

Raketový systém D-1 - nakládání rakety R-11FM na ponorku
URL : https://www.valka.cz/Raketovy-system-pro-ponorky-D-1-t90156#375344Verze : 0
Raketový systém pro ponorky typu D-1 s raketami R-11FMČást 9/9 - Raketa připravena k odpálení z ponorkyZpracováno podle knih 1), 2), 3), 4), 5) a 6).
Raketový systém pro ponorky D-1 - Raketový systém D-1 - raketa R-11FM připravena k odpálení z ponorky

Raketový systém D-1 - raketa R-11FM připravena k odpálení z ponorky
URL : https://www.valka.cz/Raketovy-system-pro-ponorky-D-1-t90156#375345Verze : 0