Main Menu
User Menu

Pevnostní divize Štětín [1945-1945]

Fortress Division Szczecin / Festungs-Division Stettin

     
Název:
Name:
Pevnostní divize Štětín
Originální název:
Original Name:
Festungs-Division Stettin
Datum vzniku:
Raised/Formed:
22.03.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.04.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
22.03.1945-DD.04.1945 ?
DD.04.1945-DD.04.1945 XXXII. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
22.03.1945-DD.04.1945 Štětín, ? /

Velitel:
Commander:
22.03.1945-19.04.1945 Höfer, Rudolf (Generalmajor)
19.04.1945-DD.04.1945 Brühl, Ferdinand (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

22.03.1945-DD.04.1945 Pevnostní pluk Štětín 1
22.03.1945-DD.04.1945 Pevnostní pluk Štětín 2
22.03.1945-DD.04.1945 Pevnostní pluk Štětín 3
22.03.1945-DD.04.1945 Pevnostní pluk Štětín 4
22.03.1945-DD.04.1945 Pevnostní pluk Štětín 5
22.03.1945-DD.04.1945 Divizní jednotky Štětín
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/Pevnostni-divize-Stetin-1945-1945-t9809#405900Verze : 1
MOD