Main Menu
User Menu
Reklama

N-41 (NUR-41, Božena - rádiolokačný výškoměr)

N-41 / NUR-41

N-41 / NUR-41 / Božena

Rádiolokačný výškomer N-41 (iné označenie NUR-411), alebo BOŽENA) je určený na meranie výšky cieľov u ktorých je známy azimut a diaľka. Primárne spolupracuje s prehľadovým rádiolokátorom N-31 a prostriedkami automatizovaného systému velenia DR-1, DR-2 a DR-4. Vyvinutýbol v roiku 1992 spoločnosťou RADWAR a.s. pod názvom Bożena-32. Koherentný rádiolokátor pracuje v centimetrovom pásme (S-pásmo, podpásmo E, alebo F) a pozostáva z dvoch vozidiel a dvoch prívesov. Pracovisko operátorov a vlastná elektronika rádiolokátoru je umiestnená na vozidle T-815, na ktorom sa rozvinuje aj anténa rádiolokátora. Druhým vozidlom je Star 266 so skriňovou nástavbou obsahujúcou napájací systém SZ-1MR. Dvojnápravový príves prepravuje diely antény a na jednonápravovom prívese je umiestnený dieselový generátor PAD-36-3/400/P vyrábajúci elektrickú energiu pre činnosť rádiolokátora.


Max. diaľkový dosah: 360 km / 240 km pre cieľ vo výške 10000 m / 110 km pre cie2 vo výške 1000 m / 70 km pre cieľ vo výške 500 m / 30 km pre cieľ vo výške 50 m
Max. výškový dosah: 30000 m
Impulzný výkon: 600 kW
Dĺžka impulzu: 9 mikrosekúnd
Príkon: 32 kW
Napájanie: 3 x 220V/50 Hz
Presnosť merania výšky: 300 m
Rozlišovacia schopnosť v diaľke: 200 m
Rozlišovacia schopnosť v azimute: 3,6°
Rozlišovacia schopnosť v námere: 0,9°
Počet pracovných frekvencií: 8
Rozmery antény v bojovej polohe:
- výška: 10000 mm
- šírka: 2200 mm
Námer: -2° - +32°
Počet výkyvov: 1-15 za minútu


Obsluha: 8 osôbVozidlo č. 1 (T-815)
- dĺžka: 9900 mm
- šírka 2600 mm
- výška: 3760 mm
- hmotnosť: 24500 kg (30000 kg?)


Príves (anténne diely)
- dĺžka: 8100 mm
- šírka: 2700 mm
- výška: 3300 mm
- hmotnosť: 4500 kg


Vozidlo č. 2 (Star-66 s blokom SZ-1MR)
- dĺžka: 7500 mm
- šírka: 2500 mm
- výška: 3200 mm
- hmotnosť: 17000 kg


Príves PAD-36
- hmotnosť: 2700 kg


V súčasnej dobe (rok 2018) sú rádiolokátory N-31 používané u 3. rádiotechnickej brigády Vratislav.1) NUR - Naziemne Urządzenie Radiolokacyjne


Zdroj: Kolektív: Technika Wojska Polskiego; Ministerstvo obrony narodovej - Biuroprasy i informacji / BELLONA Warszava 1998
https://pl.wikipedia.org/wiki/NUR-41
polska-zbrojna.pl
http://banqan.republika.pl/devices/devices_n41.htm

N-41 (NUR-41, Božena - rádiolokačný výškoměr) - N-31 - rozvinovanie anténnej sústavy

N-31 - rozvinovanie anténnej sústavy
URL : https://www.valka.cz/N-41-NUR-41-Bozena-radiolokacny-vyskomer-t48462#596289Verze : 15
MOD
N-41 - rádiolokačný výškomer vyvíjaný v 80-tych rokoch 20. storočia firmou RADWAR.
N-41 (NUR-41, Božena - rádiolokačný výškoměr) - N-41 (http://www.radwar.com.pl/pol/hist3.htm)

N-41 (http://www.radwar.com.pl/pol/hist3.htm)
URL : https://www.valka.cz/N-41-NUR-41-Bozena-radiolokacny-vyskomer-t48462#188984Verze : 1
MOD
Rádiolokačné stanovisko tvorené rádiolokačným diaľkomerom N-31 (v popredí) a výškomerom N-41 (v pozadí).


Foto: R. Rochowicz
Zdroj: zbiam.pl

 - RL diaľkomer N-31 a výškomer N-41

RL diaľkomer N-31 a výškomer N-41


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/709785
URL : https://www.valka.cz/N-41-NUR-41-Bozena-radiolokacny-vyskomer-t48462#709786Verze : 0
MOD