Main Menu
User Menu

Křídlo systémů pro operační zabezpečení [2004-2006]

Operations Support Systems Wing

     
Název:
Name:
Křídlo systémů pro operační zabezpečení
Originální název:
Original Name:
Operations Support Systems Wing
Datum vzniku:
Raised/Formed:
23.11.2004
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
17.04.2006
Nástupce:
Successor:
554. křídlo elektronických systémů
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
17.12.2004-DD.MM.RRRR ?
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
www.afhra.af.mil
URL : https://www.valka.cz/Kridlo-systemu-pro-operacni-zabezpeceni-2004-2006-t138937#453084Verze : 0
MOD