Main Menu
User Menu

IAI Harpy

HARPYTakticko-Technická Data


Výrobce
- společnost Israel Aerospace Industries ltd. (Malat)


Obsluha
- bezobslužný


Rozměry
- délka : 2,1 m
- rozpětí : 2,7 m


Hmotnost
- max. vzletová : 135kg
- užitečného nákladu : 32 kg vysoce výbušná hlavice


Pohon
- pohonná jednotka : UEL AR731
- výkon : 37 hp (28 kW)


Dosah
- 500 kmUrčení
Tento bezpilotní prostředek (UAV - Unmanned Aerial Vehicle) je těžké zařadit. Je na pomezí mezi bezpilotními průzkumnými / útočnými prostředky a mezi protiradiolokačními řizenými střelami. Primárním určením tohoto prostředku je totiž po svém vypuštěním hlídkovat v zadané oblasti a po zjištění radaru (který vyřazuje elektromagnetické vlny) se na něj navede a zničí jej (i sebe). Jedná se tedy ve své formě o "kamikadze".
Jde o zbraň typu vystřel a zapomeň ("Fire and Forgot"), určenou pro každé počasí, s denním/nočním samostatným zbraňovým systémem určený ke zjištění, útoku a zničení radarového zářiče (tedy antény radaru).


Popis
Harpy je dolnoplošník s delta křídlem, jehož trup má podobu válce (kruhový průřez). Na koncích křídel se nacházejí SOP / aerodinamické (vyvažovací) prvky. Motor se nachazí v zadní části trupu, jedná se o spalovací (wankelův) motor v tlačném uspořádání. Prostředek nemá podvozek. Startuje z kontejneru (umístěného na lodi či na vozidle) pomocí přídavných raketových motorků a při splnění své mise již nepřistává (při nesplnění docházi k autodestrukci).


Popis činnosti prostředku
Mise prostředku Harpy je naplánována v pozemním (námořním) řídícím středisku baterie jako nezávislá mise. Je automaticky vypuštěn z kontejneru pomocí startovacích raketových motorků, poté již vlastní pomocí nabere operační výšku. Autonomně letí do své zóny působení (předem naprogramovaná), kde hlídkuje a vyhledává aktivně působící radar (tedy ten co vyzařuje). Jakmile zachytí podezřelý radar, porovná signál se svou "knihovou" nepřátelských zařičů a určí největší hrozbu. Když je cíl potvrzen (prostředek si sám vybere cíl s největší prioritou), Harpy se přepíná do útočného módu a přecházi do strmého (téměř vertikálního) letu, navádějíc se tak na cíl (sledujíc vyzařované vlny). Vybuchuje v těsné blízkosti antény aktivního radiolokátoru, působíce tak největší škody. V případě, že je radar vypnut před úderem, Harpy přeruší útok a pokračuje v "otálení". Jestliže v průběhu hlídkování nezachytí žádný radar, má předem naprogramovaou oblast, kde dojde k jeho sebedestrukci.
Ze strany zahraničních klientely byly vzneseny požadavky na vylepšení systému. To mělo zahrnovat systém, který by byl schopen vyzuálně zachytit vypnutý radar a zaútočit na něj.Kromě Izraelských ozbrojených sil využívá UAV Harpy armáda Indie, Jižní Korei a Turecka. Taktéž byl prodán do Číny a pravděpodobně ho dostaly k testování i Spojené Státy Americké.
Informace, jakož i níže uvedené obrázky byly (jsou) čerpány z internetových stránek - http://www.israeli-weapons.com/ ; http://www.iai.co.il/ ; http://www.wikipedia.org/ ; http://www.sinodefence.com/ ; http://www.defense-update.com/ ;
URL : https://www.valka.cz/IAI-Harpy-t64049#228652Verze : 0
MOD
UAV Harpy
URL : https://www.valka.cz/IAI-Harpy-t64049#228653Verze : 0
MOD