Main Menu
User Menu

Honvédsky pěší pluk č. 26 [1886-1918]

Honved-Infanterieregiment Nr. 26 / 26th Honved Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Honvédsky pěší pluk č. 26
Originální název:
Original Name:
Honved-Infanterieregiment Nr. 26 / Károlyvárosi 26. honvéd gyalogezred
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1866
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.11.1918
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.07.1914-DD.11.1918 83. honvédska pěší brigáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Karlovac

Velitel:
Commander:
DD.07.1914-DD.MM.RRRR Petrovič, Győrgy (Oberst)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.austro-hungarian-army.co.uk
https://www.comroestudios.com/StanHanna/
URL : https://www.valka.cz/Honvedsky-pesi-pluk-c-26-1886-1918-t48452#521533Verze : 0
MOD
Peší pluk Honvédu č. 26 (HIR 26)


Károlyvárosi 26. honvéd gyalogezred
(vytvorený v roku 1886)


Mierová dislokácia pluku v roku 1914:
veliteľstvo pluku a I, II. a III. prápor: Károlyváros
nadriadené útvary: 83. pešia brigáda Honvédu 42. pešej divízie Honvédu


Stav pluku v auguste 1914:
veliteľ - Petrovič Győrgy ezredes
národnostné zloženie: 97% Chorváti a Srbi, 3% ostatní
doplňovací obvod: Károlyváros a Gospic (v súčasnosti Karlovac a Gospić v Chorvátsku)


Zaradenie pluku v auguste 1914:
HIR 26 v zostave 83. pešej brigády Honvédu 42. pešej divízie Honvédu (XIII. armádny zbor) – pluk určený pre front v Bosne a Hercegovine proti Srbskuhttps://www.austro-hungarian-army.co.uk/
https://www.kitzbuhel.demon.co.uk/austamps/dixnut/
URL : https://www.valka.cz/Honvedsky-pesi-pluk-c-26-1886-1918-t48452#188960Verze : 0
Zoznam aktívnych dôstojníkov 26. honvédskeho pešieho pluku (HIR.26) k roku 1918:


Plukovníci (Oberst - Ezredes):


Stancer Ignácz


Podplukovníci (Oberstleutnant - Alezredes):


Cseneyi Vuchetich János


Majori (Major - Örnagy):


Mifka József
Strnad Nándor


Zdroj:
www.hm-him.hu
URL : https://www.valka.cz/Honvedsky-pesi-pluk-c-26-1886-1918-t48452#340190Verze : 0
Kapitáni (Hauptmann - Százados):


Jadranszki Jareb József
Foketić István
Maša Rikárd
Turić Tamás
Očko István
Krpan Iván
Neviczky Antal
Balling Gyözö
Schartner Ágoston
Murković Iván
Fejér Gyula
Vuković István
Staneković Lajos
Rukavina János
Haslinger Milan
Wiesinger Vilmos
Javorik József
Paulovits Gergely
Ullrich Lajos
Pichler Antal
Juranić Péter
Tatalović-Tomić Radoslav


Zdroj:
www.hm-him.hu
URL : https://www.valka.cz/Honvedsky-pesi-pluk-c-26-1886-1918-t48452#340195Verze : 0
Nadporučíci (Oberleutnant - Föhadnagy):


Nagyszeghy Jenö
Bušić András
Sega József
Mihajlinović Antal
Vuksan Dániel
Stipčić Vladimír
Luckars József
Kopecky Rezsö
Varga Gyula
Pavlić György
Grgurić Bódog
Simunić Rezsö
Dobrijević Pál
Prodanović Emil
Šumonja Brankó
Kamenar Alajos
Mavrić Davorin
Eder Lajos


Zdroj:
www.hm-him.hu
URL : https://www.valka.cz/Honvedsky-pesi-pluk-c-26-1886-1918-t48452#340196Verze : 0
Poručíci (Leutnant - Hadnagy):


Weisetz Pál
Prica Vladimir
Hellmann Márk
Brenner Milán
Zuber Oszkár
Borgyoski Mladen
Popadić Branislav
Brkić József
Hoppe Rezsö
Čadina Milán
Pavičić Gyözö
Čvijanović Vladimir
Rukavina György


Práporčíci (Fähnrich - Zászlós):


Raza Antal
Zlimen Mihály
Román Béla
Fragner József


Zdroj:
www.hm-him.hu
URL : https://www.valka.cz/Honvedsky-pesi-pluk-c-26-1886-1918-t48452#340199Verze : 0