Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 1.1.2023 : 28.009,- Kč
♡ Chci přispět

Radoslav Turik

Radoslav Turik

avatar
Datum registrace :
Naposledy aktivní :

Počet příspěvků celkem : 13.337
Z toho faktografických příspěvků : 12.949
Vyhledat příspěvky autora


Osobní fotogalerie

Články

 • Aktivity Klubu vojenskej histórie Beskydy v roku 2011 (január -jún)

  Klub vojenskej histórie Beskydy si od svojho založenia kládol za cieľ angažovať sa v oblasti výskumu vojenských dejín severovýchodného Slovenska a praktickej záchrany vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny. Pod týmito cieľmi sa skrýva snaha o čo najširšie spektrum činnosti. Väčšina aktivít nášho združenia smeruje predovšetkým k naplneniu stanovených cieľov. V tomto článku, by som chcel poukázať na najdôležitejšie aktivity a akcie, ktoré sme zorganizovali alebo na ktorých sme sa zúčastnili v v doterajšom priebehu roku 2011. Ako každé záujmové združenie máme stanovený plán aktivít na kalendárny rok, z ktorého vychádza jadro našej činnosti. Samozrejme v priebehu roku sa vynárajú mnohé neplánované aktivity, ktoré potom zaradíme do nášho programu. Výsledkom je potom široká paleta rôznorodých podujatí a akcií.

  16.195
 • Asýrska ríša

  Jedna z najbojovnejších civilizácii staroveku bola nesporne Asýrska ríša. Článok predstavuje stručný prehľad dejín tejto veľkej civilizácie.

  41.101
 • Aténsky štátny systém

  V období 8. až 6. storočia p. n. l. vzniká na území Grécka nový typ usporiadania ľudskej spoločnosti, grécky mestský štát – polis. Polis symbolizoval samostatnosť, sebestačnosť a určitú mieru demokracie umožňujúcu občanom účasť na správe veci verejných.

  70.014
 • Babylónska ríša

  V priebehu troch tisícročí sa v priestore Mezopotámie vystriedalo niekoľko dominantných štátnych útvarov. Jedným z nich bola aj Babylonská ríša. Podobne ako aj iné štátne útvary prežíval tento štát obdobia úspechov a rastu, ale aj obdobia úpadku. Dejiny Babylónskej ríše rozdeľujem na obdobia Starobabylonskej, Stredobabylonskej a Novobabylonskej ríše.

  71.708
 • Bitka pri Rozhanovciach

  Vládnuť stredovekej monarchii rozhodne nebola ľahká záležitosť. Presvedčil sa o tom nejeden stredoveký monarcha. Moc kráľa sa neustále pokúšali obmedziť niektoré vrstvy v spoločnosti, najmä vysoká šľachta. Bohaté oligarchické rody nerešpektovali kráľovskú moc v štáte. Práve tento problém priviedol uhorského kráľa Karola Róberta z Anjou v roku 1312 na bojisko pri dedinke Rozhanovce.

  42.913
 • Böhmisches Dragonerregiment Lichtenstein

  historie pluku

  8.824
 • Bratríci

  Bratrícke hnutie ja akýmsi doznievaním husitských čias na Slovensku. Uchytilo sa v Uhorsku v období rozvratu centrálnej moci v a existovalo ako štát v štáte.Ćlánok podáva základnú charakteristiku hnutia, až po jeho zánik v dôsledku rozhodných zásahov nového uhorského kráľa Mateja Korvína.

  43.637
 • Brigáda na vojnovom cintoríne Pod Kobylou vo Výrave (24.9.2011)

  Ďalšia vydarené pracovná akcia dobrovoľníkov z KVH Beskydy, ktorí sa snažia o záchranu vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny.

  12.584
 • C. a K. Husársky pluk Andreja Hadíka z Futaku č. 3

  Dějiny pluku.

  10.221
 • Caesar von Hofacker

  Profil člena vojenskej protinacistickej opozície v Nemecku.

  10.860
 • Chetitská ríša

  Chetiti patria medzi najmenej známe národy staroveku. Zhruba pred 3400 rokmi založili na území Malej Ázie ríšu, ktorá konkurovala Egyptu, i Mezopotámii. Chetiti vytvorili spoločnosť, ktorá žila z pravidelnej expanzie voči svojím susedom, ale tiež úžasnú kultúru. Veľký podiel na objavovaní tejto civilizácie, má český vedec Bedřich Hrozný, ktorý rozlúštil písmo tejto civilizácie.

  57.923
 • Cintoríny prvej svetovej vojny v Karpatoch I.

  Zaiste nikto nepochybuje, že prvá svetová vojna bola desivým konfliktom, ktorý po sebe zanechal desivé stopy. Pozostatky krutých bojov zakryla príroda alebo ľudská činnosť. Nie je tomu inak ani u nás v karpatských horách. Veľká časť dnešného severovýchodného Slovenska sa na prelome rokov 1914-1915 stala dejiskom ťažkých bojov. Ako som už spomenul stopy tejto kataklizmy sa už rozplynuli, ale niečo predsa zostalo... Posledným mementom strašnej vojny sú desiatky vojenských cintorínov v našom regióne. Aj na nich sa podpisal zub času. Celé desaťročia tieto smutné pamätníky ničivej vojny chátrali a postupne mizli z povrchu zemského. Prichádza čas tento neutešený stav zmeniť. Následujúce riadky sú venované stručnému predstaveniu problematiky vojenských cintorínov z prvej svetovej vojny na severovýchodnom Slovensku.

  28.480
 • Cintoríny prvej svetovej vojny v Karpatoch II.

  Prvá svetová vojna zanechala na našom území množstvo vojenských cintorínov a hrobov. O tieto hroby sa musel postarať nástupnicky štát bývalej monarchie. V ťažkých podmienkach si československé orgány snažili splniť svoje medzinárodné záväzky v oblasti starostlivosti o vojnové hroby. Ako neskôr ukázal čas medzivojnová éra bola jediným obdobím, až po dnešok, kedy bolo o vojenské cintoríny z prvej svetovej vojny slušne postarané.

  24.579
 • Civilizácia v tieni pyramíd I.

  V severovýchodnej časti afrického kontinentu vznikla v staroveku jedna z najúžasnejších civilizácii ľudskej histórie. Táto civilizácia bola bytostne odkázaná na rieku Níl a bohatstvo, ktoré jej rieka každoročne prinášala v podobe nánosov úrodného bahna. Pôvodné územie, na ktorom vznikla egyptská civilizácia, tvorilo povodie Nílu od mesta Jeb (Asuán) až po Mennofer (Memfis) v delte rieky Níl.

  28.955
 • Civilizácia v tieni pyramíd III.

  V 16. storočí pred naším letopočtom sa začína najslávnejšie a najúspešnejšie obdobie egyptského štátu. Toto obdobie je chronologicky datované približne rokmi 1560-1080 p.n.l. Začalo sa zvrhnutím hyksóskej nadvlády a obnovením egyptskej suverenity.

  21.827
 • Civilizácia v tieni pyramíd II.

  Počas tisícročí trvania egyptského štátu zažila táto spoločnosť obdobia rozkvetu i hlbokého úpadku. V druhej časti môjho článku sa bližšie pozrieme na egyptskú spoločnosť a priblížime si kritické prechodné obdobia egyptských dejín, ale aj rozkvet Strednej ríše.

  17.576
 • Dragúnske pluky v habsburskej armáde I.

  V období novoveku zažívala jazda posledné slávne časy na európskych bojiskách. Vo všetkých hlavných európskych armádach sa sformovalo niekoľko základných typov jazdeckých jednotiek. Ťažkú jazdu zastupovali najmä dragúni. Stručný vývoj ich existencie v habsburskej armáde sa snaží zachytiť tento článok.

  18.641
 • Dragúnske pluky v habsburskej armáde II.

  Aj v priebehu 18. storočia patrili dragúni k hlavným jazdeckým jednotkám na európskych bojiskách. Osudy dragúnskych jednotiek v priebeh 18. storočia , až do polovice 19. storočia v habsburských jednotkách sleduje tento článok.

  20.362
 • Dragúnske pluky v habsburskej armáde III.

  Dragúnske jednotky v habsburskej armáde od polovice 19. storočia, až po 1. svetovú vojnu.

  19.382
 • Francúzska revolúcia I.

  Máloktorý historický proces koncom 18. storočia poznamenal Európu, ale najmä Francúzsko, tak ako revolúcia. Keď v roku 1789 vypukla, celá Európa zo zatajeným dychom sledovala zrútenie režimu, ktorý ešte nedávno vládol v najmocnejšom štáte na kontinente.

  42.503
 • Francúzska revolúcia II - „Revolúcia požiera svoje deti“

  Od ideálů revoluce k vládě teroru

  33.914
 • Francúzska revolúcia III.

  Tretia časť charakteristiky základnych procesov Francúzskej revolúcié, ktorá sa zaoberá obdobím jakobínskeho teroru.

  32.341
 • Generálplukovník Alois Fürst Schönburg-Hartenstein

  Stručný životopis generálplukovníka rakúsko-uhorskej armády.

  24.264
 • Generálplukovník Erzherzog Josef Ferdinand

  Stručný životopis generálplukovníka rakúsko-uhorskej armády.

  24.412
 • Generálplukovník Friedrich Freiherr von Georgi

  Stručný životopis generálplukovníka rakúsko-uhorskej armády.

  20.383
 • Generálplukovník Josef Freiherr Roth von Limanowa-Lapanów

  Stručný životopis generálplukovníka rakúsko-uhorskej armády.

  23.097
 • Generálplukovník Karl Freiherr von Pflanzer-Baltin

  Stručný životopis generálplukovníka rakúsko-uhorskej armády.

  25.297
 • Generálplukovník Karl Graf Huyn

  Stručný životpis generálplukovníka rakúsko-uhorskej armády.

  20.528
 • Generálplukovník Karl Graf Kirchbach auf Lauterbach

  Stručný životopis generálplukovníka rakúsko-uhorskej armády.

  17.804
 • Generálplukovník Leopold von Hauer

  Stručný životopis generálplukovníka rakúsko-uhorskej armády.

  14.457
 • Generálplukovník Paul Baron Puhallo von Brlog

  Stručný životopis generálplukovníka rakúsko-uhorskej armády.

  17.310
 • Generálplukovník Rudolf Freiherr Stöger-Steiner von Steinstätten

  Stručný životopis generálplukovníka rakúsko-uhorskej armády.

  18.999
 • Generálplukovník Samuel Baron von Hazai

  Stručný životopis generálplukovníka rakúsko-uhorskej armády.

  22.065
 • Generálplukovník Viktor Dankl Graf von Kraśnik

  Stručný životopis rakúsko-uhorského generálplukovníka.

  43.142
 • Generálplukovník Wenzel Freiherr von Wurm

  Stručný životopis generálplukovníka rakúsko-uhorskej armády.

  17.903
 • genmjr. Hans Oster

  Člen vojenskej protinacistickej opozície.

  11.000
 • Jazdecké jednotky pravidelnej rakúsko-uhorskej armády do roku 1914

  Jazdecké jednotky boli súčasťou armád už od dávnoveku. Odkedy človek domestikoval kone, začal ich používať aj na vojenské účely. V priebehu stáročí sa význam a použitie vojenskej jazdy na bojisku vyvíjal, ale až do vypuknutia 1. svetovej vojny zostávala jazda jednou z hlavných zložiek pozemných armád všetkých mocností. Výnimkou nebola ani armáda Habsburskej monarchie a neskôr rakúsko-uhorská armáda.

  23.696
 • Jazdecké jednotky rakúskej monarchie za vlády Márie Terézie

  Stručný prehľad zaujímavých faktov o jazdeckých jednotkách habsburskej armády v rokoch 1740-80.

  30.327
 • Jazdecké jednotky uhorskej vlastibrany pred 1. sv. vojnou

  Honvédske jednotky vznikli na základe rozsiahlych štátoprávnych zmien, ktoré zasiahli Habsburskú monarchiu a viedli k vzniku dualistickej monarchie. Tieto jednotky predstavovali uhorskú armádu v rámci ozbrojených síl monarchie. Jedným zo základných druhov honvédskych jednotiek bola jazda.

  26.601
 • Jozef Turanec

  Stručný životopis generála slovenskej armády. Kontroverzná postava známa svojímy pronemeckými postojmi.

  15.438
 • Karpaty 1914/1915

  11.541
 • Nemecká politika a diplomacia v období vlády kancelára Capriviho

  Stručný náčrt hlavných politických a diplomatických aktivít Nemecka v období po prepustení kancelára Bismarcka. Članok zachytáva obdobie vlády kancelára Capriviho a súdobý vývoj medzinárodných vzťahov.

  22.072
 • Okres Humenné v roku 1945 ( situačná správa)

  Posledné mesiace v roku 1944 boli pre okresy severovýchodného Slovenska  obdobím, ktorým sa na tomto území skončila druhá svetová vojna. Frontové boje sa pohli ďalej na západ. Vojna sa stala minulosťou, ale to ani zďaleka neznamenalo, že je všetkým problémom koniec. Naopak pred obyvateľmi severovýchodného Slovenska zničeného vojnou nastalo ťažké obdobie obnovy zničeného regiónu.

  20.026
 • Padli za Konfederáciu I.

  V urputných bojoch občianskej vojny zaznamenali obe strany krvavé straty. Smrť sa nevyhýbala ani mužom na veliteľských postoch. V tomto článku by som chcel venovať pozornosť generálom Konfederácie, ktorí zahynuli na bojiskách občianskej vojny. Zoznam padlých generálov Konfederácie obsahuje 73 mien. Boli medzi nimi talentovaní vojvodcovia, ale  beznádejní fušeri, ktorí na bojiskách veľa úspechov nezaznamenali. Pokúsme sa aspoň v krátkosti, pripomenúť si, ako bojovali, či  ako zomreli.

  35.465
 • Padli za Konfederáciu II.

  V prvej časti článku sme si predstavili jedného veliteľa armády a troch veliteľov zborov, ktorí zahynuli počas občianskej vojny. V dnešnej časti zameriame pozornosť na generálov, ktorí padli v čase keď zastávali funkcie divíznych veliteľov. V zozname padlých generálov sa nachádza sedem mien. V tomto zozname sú zarátaní generálmajori William D. Pender, J.E.B. Stuart, W.H.T. Walker, Robert R. Rhodes, Stephen D. Ramseur, Patrick R. Cleburne a brigádny generál John Pegram.

  26.611
 • Padli za Konfederáciu III.

  V tretej časti článku si zoberieme pod drobnohľad osudy brigádnych generálov, ktorí zahynuli v bojoch občianskej vojny za Konfederáciu. Celkový zoznam  padlých brigádnych veliteľov obsahuje 62 mien. V tejto časti si pripomenieme brigádnych generálov, ktorí padli hneď v úvode vojny.

  25.733
 • Padli za Konfederáciu IV.

  V druhom bloku o padlých generáloch Konfederácie si pripomenieme ďalších 10 brigádnych generálov, ktorí padli na bojiskách občianskej vojny.

  21.296
 • Padli za Konfederáciu V.

  V piatej časti nášho článku si predstavíme krátke profily tretej desiatky brigádnych generálov, ktorí padli na bojiskách občianskej vojny.

  28.918
 • Padli za Konfederáciu VI.

  Už po šiestykrát sa vyberieme pátrať po osudoch padlých generálov konfederačnej armády. Aj v dnešnej časti si priblížime osud desiatich padlých generálov.

  19.512
 • Padli za Konfederáciu VII.

  V priebehu roka 1864 bolo čoraz jasnejšie, že Konfederácia nemá šancu vojnu vyhrať. Napriek tomu sa južanská armáda nevzdávala a v krvavých bitkách zúrivo odolávala a spomaľovala postup unionistických jednotiek do vnútrozemia južanských štátov. V týchto zúrivých stretoch zahynuli tisíce južanských vojakov a dôstojníkov. Medzi nimi aj 11 brigádni generáli. Ich osud si pripomenieme v dnešnom článku.

  19.835
 • Padli za Konfederáciu VIII.

  Posledná časť seriálu o generáloch konfederačnej armády padlých v občianskej vojne.

  17.034
 • Padli za Úniu I.

  Vo svojom predchádzajúcom seriáli článkov o občianskej vojne som sa venoval osudom generálov konfederačnej armády, ktorí v tomto konflikte našli na bojisku smrť. Bolo ich celkove 73. Smrť sa nevyhýbala ani generálom v modrej uniforme unionistickej armády. Počas celého trvania vojny ich bolo zabitých alebo smrteľne zranených 67. V niekoľkých článkoch si pripomenieme ich príbehy i okolnosti ich smrti.

  8.961
 • Pechotné jednotky spoločnej rakúsko-uhorskej armády pred 1. svetovou vojnou

  Podobne ako v iných európskych armádach z tohto obdobia aj v rakúsko-uhorskej armáde bola pechota najväčšou zložkou pozemných vojsk. V roku 1903 tvorili 63 % armády jednotky pechoty. Dôležitá úloha pechoty a jej poslanie bolo zachytené aj v hlavných branných zákonoch z roku 1868, 1889 a 1912.

  34.617
 • Pechotné jednotky uhorskej vlastibrany pred 1. svetovou vojnou

  Honvédske jednotky vznikli na základe rozsiahlych štátoprávnych zmien, ktoré zasiahli Habsburskú monarchiu a viedli k vzniku dualistickej monarchie. Tieto jednotky predstavovali uhorskú armádu v rámci ozbrojených síl monarchie. Vznikom a vývojom týchto jednotiek sa zaoberá nasledujúci článok.

  28.837
 • Piatý ročník tradičného podujatia Karpaty 1914/1915

  Všetkých priaznivcov vojenskej histórie srdečne pozývame.


  8.876
 • Pietne akcie na vojnových cintorínoch z prvej svetovej vojny (12.-14. 10 2012)

  Reportáž z pietných akcií na zrekonštruovaných vojnových cintorínoch severovýchodného Slovenska.

  12.415
 • Plány rakúskeho generálneho štábu na obranu Karpát z roku 1811

  Stručné priblíženie zrejme prvého náčrtu obrany karpátskeho oblúku v plánoch rakúskeho generálneho štábu. Plán sa zaoberá možnosťami obrany Horného Uhorska pred útokom ruskej armády cez Karpaty.

  19.454
 • Poľný maršal Hermann slobodný pán Kövess von Kövessháza

  Bol posledným vrchným veliteľom rakúsko-uhorskej armády.  Svoje menovanie prijal  3. novembra 1918 s vedomím, že mu prischla ťažká a nepríjemná úloha veliť porazenej armáde v predvečer kapitulácie. Tento cisárskej korune verný dôstojník prijal svoje menovanie  a viedol to , čo zostalo z rakúsko-uhorskej armády až do 20. decembra 1918. Kto bol vlastne poľný maršal Kövess. Na to sa pokúsim zodpovedať v nasledujúcom článku.

  22.866
 • Pomocné vedy historické I. - Heraldika

  Pri skúmaní historických procesov naráža historik na základný problém. Predmet svojho skúmania, nemôže skúmať bezprostredne, ale iba pomocou širokej škály historických prameňov. Pri takomto výskume pomáhajú historikovi Pomocné vedy historické(PVH). V sérii článkov by som sa pokúsil stručne načrtnúť predmet výskumu jednotlivých PVH a základné pojmy, ktoré sa s nimi spájajú.

  48.016
 • Pomocné vedy historické II. - Sfragistika

  V dnešnej spoločnosti si už ani nevieme predstaviť žiaden právne relevantný dokument, bez toho aby bol potvrdený príslušnou pečiatkou. Predchodcom moderných pečiatok, ktoré potvrdzujú hodnovernosť dokumentu boli pečate rôznych druhov. V spoločnosti sa používajú už od staroveku. Ich významom pre poznanie dejín spoločnosti sa zaoberá ďalšia pomocná veda historická - sfragistika.

  35.936
 • Posádkové mestá v monarchii I.

  Počas celého historického vývoja ľudskej spoločnosti plnili mestá dôležité úlohy. Obvykle sa v minulosti mestá zvykli charakterizovať ako strediská remesiel a výroby. Plnili veľmi dôležitú úlohu najmä v hospodárskej sfére. Hospodársky význam stúpol ešte viac v modernej spoločnosti, keď sa mestá stali strediskami priemyslu. Nemenej dôležité boli ich úlohy ako spoločenských, či politických centier jednotlivých území. Veľký význam mali mesta aj v súvislosti s vojenskou problematikou.

  22.187
 • Posádkové mesta v monarchii II.

  V modernej dobe  sa rozvinula vzájomná závislosť miest a armády. Mestá mali pre armádu strategický význam nielen v oblasti ubytovania jednotiek, ale aj v oblasti logistiky a ďalších oblastiach. Dôležitosť vzájomnej spätosti miest a armády  vysvetľuje druhá časť článku Posádkové mestá v monarchii. V závere článku sú predstavené zborové oblasti IX.-XVI.

  18.804
 • Pracovná akcia na cintoríne vo Veľkrope (28.-29. 10. 2011)

  Siedma pracovná akcia KVH Beskydy na najväčšom vojnovom cintoríne z prvej svetovej vojny na Slovensku v obci Veľkrop.

  9.780
 • Pracovná akcia na cintoríne Výrava – Pod Kobylou (15.10.2011)

  Pracovná akcia dobrovoľníkov z KVH Beskydy.

  51.922
 • Pracovná akcia na vojnovom cintoríne Snina I.-Giglovo (25.7.2012)

  Reportáž z rekonštrukcie vojnového cintorína z prvej svetovej vojny. Snina I. - Giglovo.

  15.160
 • Pracovná akcia na vojnovom cintoríne vo Veľkrope (3.-4. 8. 2012)

  Reportáž z rekonštrukcie najväčšieho vojnového cintorína z prvej svetovej vojny na Slovensku v obci Veľkrop.

  6.915
 • Pracovná akcia na vojnovom cintoríne vo Veľkrope (3.-4. 8. 2012)

  Reportáž z rekonštrukcie najväčšieho vojnového cintorína z prvej svetovej vojny na Slovensku v obci Veľkrop.

  11.152
 • Pracovná brigáda na vojnovom cintoríne Snina-Giglovo (22.6 2012)

  Rekonštrukcia vojnového cintorína z prvej svetovej vojny Snina-Giglovo.

  14.932
 • Pracovný kemp Klubu vojenskej histórie Beskydy na vojnovom cintoríne Hostovice (24.03.2012)

  Dlhé zimné obdobie konečne skončilo a vonku vládne príjemné jarné počasie. Pre členov KVH Beskydy to signalizuje začiatok novej sezóny rekonštrukčných prác na vojnových cintorínoch z prvej svetovej vojny v regióne severovýchodného Slovenska.

  15.302
 • Pracovný kemp KVH Beskydy na vojnovom cintoríne Veľkrop (18.-20. august 2011)

  Rekonštrukcia najväčšieho vojnového cintorína z prvej svetovej vojny na Slovensku pokračuje aj v auguste. Na  cintoríne vo Veľkrope je pochovaných asi  10 700 vojakov. Tento cintorín je väčší, ako vojnový cintorín na Slavíne, pritom je úplne anonymný a zanedbaný. Z týchto dôvodov členovia KVH Beskydy od roku 2009 pracujú na záchrane a rekonštrukcii vojnového cintorína vo Veľkrope.

  16.782
 • Pracovný kemp KVH Beskydy v Becherove (26.-29. júl 2011)

  Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny v obci Becherov začali dobrovoľníci z KVH Beskydy rekonštruovať v júni tohto roku. Ďalšie práce boli naplánované v závere júla, kedy sme sa rozhodli usporiadať druhý pracovný kemp na tomto vojnovom cintoríne.

  15.175
 • Pracovný kemp KVH Beskydy vo Výrave (6.-9. júla 2011)

  Klub vojenskej histórie sa vojnovými cintorínmi vo Výrave začal zaoberať už v roku 2009. V tomto roku členovia klubu v spolupráci s obecnou samosprávou vyčistili vojnové cintoríny Pod Kobylou a Kóta 600. Vzhľadom na fakt, že na celkovú rekonštrukciu oboch cintorínov neboli finančné prostriedky, uspokojili sme sa len zo záchranou pred bezprostredným zánikom. Tento stav však nemohol trvať dlhodobo. Ak by sa s prácami na týchto cintorínoch nepokračovalo, po niekoľkých rokoch by im opäť hrozil zánik.

  15.173
 • Pracovný kemp VWGMC vo Veľkrope (15.-16. jún 2012)

  Po dlhej zimnej prestávke opäť prišiel čas, aby sme pokročili s rekonštrukciou najväčšieho vojnového cintorína  z prvej svetovej vojny v obci Veľkrop (okres Stropkov). Tento rok sme začali naozaj veľkým štýlom. Prvou pracovnou akciou na tunajšom cintoríne bol veľký medzinárodný pracovný kemp Medzinárodnej skupiny pre vojnové cintoríny (Visegrad working group for military cemetery) zloženej zo zástupcov občianskych združení zo všetkých krajín V4.

  11.319
 • Proces kolektivizácie v okrese Humenné I.

  Séria článkov o kolektivizačnom procese v okrese Humenné, vznikla rozčlenením a prepracovaním autorovej diplomovej práce. Prvá časť série sa zaoberá podmienkami, ktoré ovplyvnili vývoj  poľnohospodárstva v ČSR v období rokov 1945-48.

  26.164
 • Proces kolektivizácie v okrese Humenné II.

  Séria článkov o kolektivizačnom procese v okrese Humenné, vznikla rozčlenením a prepracovaním autorovej diplomovej práce. Druhá časť je venovaná vysvetleniu základnych pojmov súvisiacich s koncepciou budovania JRD.

  21.384
 • Proces kolektivizácie v okrese Humenné III.

  Séria článkov o kolektivizačnom procese v okrese Humenné, vznikla rozčlenením a prepracovaním autorovej diplomovej práce. Tretia časť série sa zaoberá priebehom kolektivizačného procesu  v okrese Humenné v  období rokov 1949-52.

  19.733
 • Proces kolektivizácie v okrese Humenné IV.

  Séria článkov o kolektivizačnom procese v okrese Humenné, vznikla rozčlenením a prepracovaním autorovej diplomovej práce. Štvrtá časť série sa zaoberá priebehom kolektivizácie v okrese  Humenné v  období rokov 1953-1954.

  18.120
 • Proces kolektivizácie v okrese Humenné V.

  Séria článkov o kolektivizačnom procese v okrese Humenné, vznikla rozčlenením a prepracovaním autorovej diplomovej práce. Piata časť série sa zaoberá priebehom kolektivizácie v okrese  Humenné v období rokov 1955-60.

  18.695
 • Proces kolektivizácie v okrese Humenné VI.

  Séria článkov o kolektivizačnom procese v okrese Humenné, vznikla rozčlenením a prepracovaním autorovej diplomovej práce. Šiesta časť série sa zaoberá záverečnou etapou kolektivizácie v okrese  Humenné v  období rokov 1957-60 a zhodnotením  tohto procesu.

  16.805
 • Protihabsburské povstania v Uhorsku II. - Povstanie Gabriela Betlena

  Pražská defenestrácia z mája 1618 sa stala predohrou dlhotrvajúceho konfliktu, ktorý pohltil postupne celú strednú Európu. Kontinent sa stal arénou rozsiahleho mocenského zápasu. Dvoch silných koalícii štátov. Tento zápas neobišiel ani územie dnešného Slovenska. Do tridsaťročnej vojny bol vtedajšie Uhorsko vtiahnuté počas druhého protihabsburského povstania pod vedením Gabriela Betlena.

  32.637
 • Protihabsburské povstania v Uhorsku I. - Povstanie Štefana Bočkaja

  Sedemnáste storočie v našich dejinách bolo obdobím veľmi dramatických udalostí. Habsburská dynastia sa snažila vybudovať z Uhorska absolutistický štát. To znamenalo likvidáciu životných záujmov uhorskej šľachty, ktorá sa tvrdo postavila na odpor. V boji o charakter uhorskej spoločnosti sa v zmätenej dobe plnej náboženských a politických konfliktov obe strany stretli v úpornom zápase, ktorý trval celé storočie.

  45.258
 • Protihabsburské povstania v Uhorsku III. - Povstanie Juraja I. Rákócziho

  Písal sa rok 1643 a vyčerpávajúci  konflikt, neskôr nazvaný Tridsaťročná vojna v Európe vstúpil do svojej poslednej fázy. Habsburská armáda bola plne zamestnaná bojmi proti švédskym a francúzskym jednotkám. To bola príhodná chvíľa pre ďalšie vystúpenie uhorskej šľachty, ktorá cítila silný tlak cisárskeho absolutizmu a  opäť sa chystala do boja za svoje privilégia a náboženskú slobodu. V jej čele sa ocitol nové sedmohradské knieža Juraj Rákoczi.

  36.696
 • Protihabsburské povstania v Uhorsku IV. - Povstanie Imricha Thökölyho

  V roku 1664 sa Uhorsko znova začalo otriasať politickými a náboženskými nepokojmi. Vašvársky mier uzavretý s Tureckom, nahneval uhorských veľmožov. Mierne podmienky si podľa ich mienky Turci nezaslúžil. Uhorskej šľachte zostali na tureckom území mnohé majetky, ku ktorým sa teraz nemohli dostať. Mier s Osmanmi považovali za nazáujem z cisárovej strany o uhorské záležitosti. Nadšení neboli ani z prítomnosti žoldnierskych vojsk, či vytláčania uhorskej šľachty y mocenských pozícii.

  37.116
 • Protihabsburské povstania v Uhorsku V. - Povstanie Františka II. Rákócziho

  V posledných rokoch 17. storočia sa zdal triumf habsburskej moci v  Uhorsku spečatený a nezvratný. Uhorská šľachta bola pokorená a  odstavená od politickej moc. Uhorské stavy museli prežrieť nejednu horkú pilulku. Bolo zrušené právo na odpor voči panovníkovi, ktoré šľachte dovtedy zaručovala Zlatá Bula Ondreja II. Šľachtu provokoval aj nový zákon o dedičnosti uhorskej koruny v habsburskej dynastii pre všetkých jej mužských členov. Sociálne problémy a dôsledky predchádzajúcich nepokojov a vojen ožobráčili všetky vrstvy spoločnosti, čo spôsobovalo  všeobecnú nespokojnosť. Samozrejme,problémy každej spoločenskej vrstvy pramenili v iných príčinách. Napriek tomu sa Uhorsko postupne menilo na sud pušného prachu, ktorý iba čakal na svoju iskru, aby explodoval.

  50.295
 • Prvá svetová vojna - boje v Karpatoch (hodnotenie konferencie v Humennom)

  Stručne zhodnotenie historickej konferencie Prvá svetová vojna - boje v Karpatoch v Humennom, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti krstu publikácie Cintoríny prvej svetovej vojny v Karpatoch. Konferencia bola prvým úspešnym projektom Klubu vojenskej histórie Beskydy v Humennom.

  26.987
 • Rekonštrukcia časti Arpádovej línie v katastri obce Ulič

  Arpádová línia bola obranné opevnenie budované Maďarskom počas II. svetovej vojny. Jedná sa o fortifikačný systém, ktorého okraj zasahuje aj na územie súčasnej Slovenskej republiky (v čase II. svetovej vojny, to bolo územie Maďarska). Klub vojenskej histórie Beskydy spoločne s obcou Ulič pripravujú postupné zrekonštruovanie tejto časti fortifikačného systému a vybudovanie náučného chodníka. 

  19.658
 • Rekonštrukcia vojnového cintorína v obci Kružlová (23. 07. 2012)

  Reportáž o rekonštrukcii vojnového cintorína z prvej svetovej vojny v obci Kružlová (okres Svidník).

  12.330
 • Rekonštrukcia vojnového cintorína z prvej svetovej vojny Snina I. Giglovo

  V októbri 2012 bola slávnostnou vysviackou ukončená rekonštrukcia vojnového cintorína z prvej svetovej vojny Snina I. Giglovo. Rekonštrukciu uskutočnili v priebehu roka 2012 dobrovoľníci z Klubu vojenskej histórie Beskydy a Zväzu vojakov Slovenska – Klub Humenné. Obnova cintorína bola podporená Karpatskou nadáciou a mestom Snina. V nasledujúcej reportáži si pripomenieme najdôležitejšie momenty priebehu rekonštrukcie.

  13.630
 • Rekonštrukcia vojnového cintorína z prvej svetovej vojny v obci Becherov

  V týchto dňoch sa dobrovoľníkom z Klubu vojenskej histórie Beskydy podarilo slávnostnou posviackou dokončiť rekonštrukciu vojnového cintorína z prvej svetovej vojny v obci Becherov. Musím podotknúť, že všetci, čo sme sa podieľali na obnove tohto vojnového cintorína cítime obrovské zadosťučinenie. V nasledujúcich riadkoch by som chcel zrekapitulovať jednotlivé etapy  postupnej rekonštrukcie vojnového cintorína v Becherove.

  13.516
 • Rekonštrukcia vojnového cintorína z prvej svetovej vojny v obci Stebník

  Fotoreportáž z rekonštrukcie vojnového cintorína z prvej svetovej vojny v obci Stebník.

  17.912
 • Šľachta na našom území v 9. - 13. storočí

  Súčasťou každej spoločnosti je aj vrstva, ktorá ma špecifické, ale v mnohých ohľadoch dominantné postavenie. Dnes by sme takúto vrstvu nazvali spoločenská elita. V stredoveku funkciu spoločenskej elity plnila šľachta. Vznikom a formovaním tejto spoločenskej vrstvy sa zaoberá nasledujúci článok.

  33.852
 • Slávnostná vysviacka zrekonštruovaného vojnového cintorína v Palote

  Reportáž zo slávnostného otvorenia zrekonštruovaného vojnového cintorína z prvej svetovej vojny v obci Palota.

  14.496
 • Sparta

  Pri vyslovení tohto slova sa pred očami každého priaznivca antických dejín vynoria zaujímavé asociácie. Zvláštny a legendami opradený štátny systém, cnosti, ktorými sa honosili Sparťania, ale najčastejšie hrôzu budiaci šík ťažkoodencov vedených kráľom Leonidom v hrdinskej bitke pri Thermopylách. Čo sa v skutočnosti skrývalo za fenoménom spartského štátu? V čom spočívala sila, ale aj slabiny tejto spoločnosti sa stručne snaží priblížiť tento článok.

  72.624
 • Stolice-župy na Slovensku

  Krátky pohľad na historické územnosprávne členenie v Uhorsku s dôrazom na dnešné Slovensko.

  52.302
 • Stratégia záchrany vojnových cintorínov na severovýchodnom Slovensku

  Na území severovýchodného Slovenska sa nachádza asi 200 vojnových cintorínov z obdobia 1. svetovej vojny. Väčšina z nich sa nachádza v katastrofálnom stave a je na pokraji zániku. Dlhé desaťročia boli vojnové cintoríny na pokraji záujmu odborníkov, verejnosti i kompetentných orgánov. Niektoré z cintorínov za tento nezáujem zaplatili zánikom. Článok sa zaoberá možnosťami, ako zmeniť túto situáciu.

  15.848
 • Tatarský vpád do Uhorska 1241

  V dejinách Uhorska patrí 13. storočie k najpohnutejším obdobiam. Nesporne výraznou udalosťou bol aj tatársky vpád z roku 1241. Ako ovplyvnil tento vpád, život uhorskej spoločnosti sa dozviete v nasledujúcom článku.

  124.359
 • Trumanova éra

  Obdobie v rokoch 1945 – 1950 v americkej politike by sme v skratke mohli nazvať Trumanova éra. Na rozdiel od Roosevelta prichádza Harry Truman do prezidentského kresla ako nie veľmi známy politik. Vyznačoval sa rozhodnosťou a pevnou povahou. Tieto jeho schopnosti však verejnosť spoznala až po nástupe do funkcie.

  11
 • Turecké vojenské výboje na území dnešného Slovenska I.

  Prvá fáza tureckých vojenských akcií súvisiacich s územím dnešného Slovenska. Záchytáva obdobie od bitky pri Moháči, až po mier v Edirne.

  228.801
 • Turecké vojenské výboje na území dnešného Slovenska II.

  V 16. storočí nebol život na dnešnom južnom Slovensku jednoduchý.  Toto územie bolo vojenskou hranicou medzi Osmanskou ríšou a Uhorskom. Obyčajní ľudia mali každodenné obavy z koristenia tureckých posádok alebo rekvirácii pre nemecké žoldnierske posádky. Tieto obavy sa týkali celých generácii, pretože turecká hrozba strašila územie dnešného južného Slovenska viac ako 150 rokov.

  61.175
 • Turecké vojenské výboje na území dnešného Slovenska III.

  Od roku 1660 sa postupne začala opäť zhoršovať bezpečnostná situácia na uhorsko-tureckých hraniciach. Schyľovalo sa k novému konfliktu. Turecká ríša sa vnútorne stabilizovala  a opäť ukazovala svoju hrozivú moc. Vojna sa začala v roku 1663 a územie dnešného Slovenska to okamžite pocítilo.

  55.062
 • Vojna ruží I. - Korene vojny

  Vojna ruží je jedným z najzaujímavejších a zároveň najkomplikovanejších konfliktov stredovekej Európy. Tridsať rokov trvajúci boj o o anglický trón medzi frakciami Lancasterovcov a Yorkovcov sa vyznačoval krvavými stretmi, intrigami, spletitosťou vzťahov medzi významnými anglickými šľachtickými rodinami. Na prvý pohľad je celý konflikt veľkým chaosom, v ktorom neustále vystupujú nejakí Eduardovia  a Richardovia. V sérii článkov o tejto vojne sa pokúsime predstaviť jednotlivé fázy konfliktu a vysvetliť podstatu i priebeh celého konfliktu.

  46.437
 • Vojna ruží II. - Vláda Jindřicha VI.

  V tejto časti seriálu o vojne ruží si pripomenieme závažné udalosti,ktoré sa odohrali v záverečnej fáze Storočnej vojny a mali vplyv na vznik dynastického konfliktu v Anglicku. Zároveň si postupne predstavíme prvé významné osobnosti, ktoré do konfliktu zasiahli. hlavným motívom je, ale predstavenie prvého obdobia vlády slabého kráľa Henricha VI., ktorý má veľký podiel na vzniku vojny ruží.

  34.174
 • Vojna ruží III. - Pád vojvodu zo Suffolku

  Neúspechy vo vojne a neschopná vláda Henricha VI. a jeho poradcov neustále zhoršovali stav spoločnosti v Anglicku. Neprešiel mesiac, aby sa neobjavil ďalší dôkaz neschopnosti a korupcie na kráľovskom dvore. Nekonečnú reťaz neúspechov si niekto musel odniesť. V tejto časti si všimneme základné príčiny neutešeného stavu Anglického kráľovstva, tesne pred vznikom vojny ruží.

  26.550
 • Vojna ruží IV. - Kráľovstvo chaosu

  Po páde jedného z privilegovaných mužov kráľovského dvora sa situácia ešte viacej vyostrila. Pod neschopným vedením kráľa Henricha sa krajina rútila v ústrety anarchii. Zúfalý stav kráľovstva neustále provokoval Yorka k činu, pretože vedel, že na vine je najmä kráľov obľúbenec neschopný vojvoda Somerset. Konflikt medzi Yorkom a Somersetom kulminoval.

  25.002
 • Vojna ruží IX. - Warwickova vzbura

  Dlhotrvajúci konflikt medzi kráľom Eduardom IV. a jeho bratrancom kniežaťom z Warwicku boli dlhý čas v kríze. Eduard IV. sa svojim starším bratrancom nenechal ovládať, čo nabúravalo Warwickove ambície. Vzájomné spory prerástli čoskoro do otvorenej vzbury . Knieža warwick plánoval zvrhnutie kráľa Eduarda IV.

  22.065
 • Vojna ruží V. - Vojna začína

  Vojna ruží sa definitívne začala po porážke pri Castillone. Definitívna porážka Angličanov vo Francúzsku, len urýchlila vnútorne vrenie v krajine.  Anglicko sa ponorili do anarchie, kde si každý robil, čo chce. Vytvoril sa ideálny priestor pre silných mužov, ktorí si zmerali sily v boji o moc.

  24.229
 • Vojna ruží VI. - York na vzostupe

  Po krátkom, ale intenzívnom strete pri St. Albans sa kráľovská armáda rozpadla. Víťazovi vojvodovi z Yorku padol do rúk aj kráľ Henrich VI. Osud anglického trónu mal v rukách.

  25.424
 • Vojna ruží VII. - Krvavé roky

  V roku 1460 vojvoda z Yorku stratil trpezlivosť a zmocnil sa vlády. Celé roky sa snažil byť verným služobníkom trónu a odmenou mu boli iba urážky a dlhy. Lenže aj jeho prívržencov prekvapili Yorkove požiadavky. Jeho priatelia predpokladali, že cieľom povstania bolo získať kontrolu nad kráľom Henrichom VI. a nie zbaviť ho trónu. York však nekompromisne nastolil svoju požiadavku na kráľovský trón.

  23.728
 • Vojna ruží VIII. - Eduard IV. a Warwick

  Bitka pri Towtone znamenala jeden z výrazných prelomov v konflikte známom ako Vojna ruží. Na bojisku triumfoval Eduard knieža z March a otvoril si cestu k trónu. Článok opisuje prvé roky jeho vlády a venuje sa problematickému vzťahu kráľa a jeho prvého veľmoža, ktorý prešiel premenou od úprimného priateľstva, až k nezmieriteľnej nenávisti.

  33.656
 • Vojna ruží X. - Koniec Lancasterovcov

  Kráľovi Eduardovi IV. sa podarilo získať v Burgundsku finančnú podporu, ktorú potreboval na svoj návrat do Anglicka. Usilovne zberal sily a podarilo sa úspešne vylodiť v Anglicku, kde čoskoro sformoval novú armádu. Bol pripravný a rozhodnutý poraziť všetkých vzbúrencov a najmä definitívne sa porátať s vojvodom z Warwicku.

  26.709
 • Vojna ruží XI. - Koniec vojvodu z Clarence

  Po porážke vnútorných nepriteľov sa Eduard IV. zameral na zahraničnú politiku. Uskutočnil vojenské ťaženie do Francúzska, ktoré sa ale skončilo mierovým urovnaním medzi Anglickom a Francúzskom. V čase kedy sa mu na trńe darilo začal opäť zlostiť vojvoda z Clarence.

  25.350
 • Vojna ruží XII. – Eduard a Richard

  Posledné roky kráľa Eduarda sa niesli v znamení pokojného vládnuti, ale aj zdravotných problémov. Bolo jasné, že ak kráľ zomrie, v čase neplnoletosti jeho syna bude v Anglicku vládnuť Richard vojvoda z Gloucesteru. Na dvore však existovala skupina, ktorá uvažovala inak.

  23.997
 • Vojna ruží XIII. – Vláda Richarda III.

  Po smrti kráľa Eduarda IV. sa strhol nemilosrdný boj o moc. V tomto boji zohral hlavnú úlohu Richard vojvoda z Gloucesteru. Po skončení mocenských konfliktov zasadol na tróne ako kráľ Richard III. Jeho nástup na trón, ale sprevádzalo množstvo zločinov, ktoré úplne pokazili jeho povesť.

  25.209
 • Vojna ruží XIV. – Cesta k Bosworthu

  Vláda kráľa Richarda nebola dlhá ani pokojná. Od začiatku si proti sebe panovník poštval mnoho ľudí a nešťastné okolnosti, ktoré sa spájali s jeho nástupom na trón oslabovali jeho pozíciu. To sa mu vypomstilo v čase , kedy musel čeliť pokusu Henricha Tudora o získanie trónu.

  27.933
 • Vojnové cintoríny na severovýchodnom Slovensku I.

  Severovýchodne Slovensko bolo na prelome rokov 1914/1915 zasiahnuté sériou bojových stretov medzi ruskou, rakúsko-uhorskou a nemeckou armádou. Tieto ťažké boje v karpatských horách po sebe zanechali tisíce padlých vojakov. Obete bojov bolo potrebné dôstojne pochovať. Tak sa začal písať príbeh komplexu vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny na severovýchodnom Slovensku.

  16.072
 • Vojnové cintoríny na severovýchodnom Slovensku I.

  Severovýchodne Slovensko bolo na prelome rokov 1914/1915 zasiahnuté sériou bojových stretov medzi ruskou, rakúsko-uhorskou a nemeckou armádou. Tieto ťažké boje v karpatských horách po sebe zanechali tisíce padlých vojakov. Obete bojov bolo potrebné dôstojne pochovať. Tak sa začal písať príbeh komplexu vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny na severovýchodnom Slovensku.

  6.234
 • Vojnové cintoríny na severovýchodnom Slovensku II.

  Severovýchodne Slovensko bolo na prelome rokov 1914/1915 zasiahnuté sériou bojových stretov medzi ruskou, rakúsko-uhorskou a nemeckou armádou. Tieto ťažké boje v karpatských horách po sebe zanechali tisíce padlých vojakov. Obete bojov bolo potrebné dôstojne pochovať. Tak sa začal písať príbeh komplexu vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny na severovýchodnom Slovensku.

  11.883
 • Vojnové cintoríny na severovýchodnom Slovensku III.

  Severovýchodne Slovensko bolo na prelome rokov 1914/1915 zasiahnuté sériou bojových stretov medzi ruskou, rakúsko-uhorskou a nemeckou armádou. Tieto ťažké boje v karpatských horách po sebe zanechali tisíce padlých vojakov. Obete bojov bolo potrebné dôstojne pochovať. Tak sa začal písať príbeh komplexu vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny na severovýchodnom Slovensku.

  6.446
 • Vojnové cintoríny na severovýchodnom Slovensku IV.

  Severovýchodne Slovensko bolo na prelome rokov 1914/1915 zasiahnuté sériou bojových stretov medzi ruskou, rakúsko-uhorskou a nemeckou armádou. Tieto ťažké boje v karpatských horách po sebe zanechali tisíce padlých vojakov. Obete bojov bolo potrebné dôstojne pochovať. Tak sa začal písať príbeh komplexu vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny na severovýchodnom Slovensku.

  6.514
 • Vojnové cintoríny na severovýchodnom Slovensku IX.

  Severovýchodne Slovensko bolo na prelome rokov 1914/1915 zasiahnuté sériou bojových stretov medzi ruskou, rakúsko-uhorskou a nemeckou armádou. Tieto ťažké boje v karpatských horách po sebe zanechali tisíce padlých vojakov. Obete bojov bolo potrebné dôstojne pochovať. Tak sa začal písať príbeh komplexu vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny na severovýchodnom Slovensku.

  6.228
 • Vojnové cintoríny na severovýchodnom Slovensku V.

  Severovýchodne Slovensko bolo na prelome rokov 1914/1915 zasiahnuté sériou bojových stretov medzi ruskou, rakúsko-uhorskou a nemeckou armádou. Tieto ťažké boje v karpatských horách po sebe zanechali tisíce padlých vojakov. Obete bojov bolo potrebné dôstojne pochovať. Tak sa začal písať príbeh komplexu vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny na severovýchodnom Slovensku.

  6.358
 • Vojnové cintoríny na severovýchodnom Slovensku VI.

  Severovýchodne Slovensko bolo na prelome rokov 1914/1915 zasiahnuté sériou bojových stretov medzi ruskou, rakúsko-uhorskou a nemeckou armádou. Tieto ťažké boje v karpatských horách po sebe zanechali tisíce padlých vojakov. Obete bojov bolo potrebné dôstojne pochovať. Tak sa začal písať príbeh komplexu vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny na severovýchodnom Slovensku.

  7.958
 • Vojnové cintoríny na severovýchodnom Slovensku VII.

  Severovýchodne Slovensko bolo na prelome rokov 1914/1915 zasiahnuté sériou bojových stretov medzi ruskou, rakúsko-uhorskou a nemeckou armádou. Tieto ťažké boje v karpatských horách po sebe zanechali tisíce padlých vojakov. Obete bojov bolo potrebné dôstojne pochovať. Tak sa začal písať príbeh komplexu vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny na severovýchodnom Slovensku.

  6.535
 • Vojnové cintoríny na severovýchodnom Slovensku VIII.

  Severovýchodne Slovensko bolo na prelome rokov 1914/1915 zasiahnuté sériou bojových stretov medzi ruskou, rakúsko-uhorskou a nemeckou armádou. Tieto ťažké boje v karpatských horách po sebe zanechali tisíce padlých vojakov. Obete bojov bolo potrebné dôstojne pochovať. Tak sa začal písať príbeh komplexu vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny na severovýchodnom Slovensku.

  6.643
 • Vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny v okrese Medzilaborce I.

  Bojové aktivity v prvej svetovej vojne sa na našom území odohrávali v priebehu rokov 1914-1915. V  strašných bojoch zahynuli tisícky vojakov rakúsko-uhorskej, nemeckej a ruskej armády. Sú pochovaní na chátrajúcich a zanikajúcich vojenských cintorínoch, ktorým spoločnosť nevenuje dostatočnú pozornosť.

  35.827
 • Vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny v okrese Medzilaborce II.

  6.794
 • Vývoj pruskej a nemeckej armády do prvej svetovej vojny I.

  Stručné kapitoly z dejín vývoja pruskej a nemeckej armády do prvej svetovej vojny. V prvej časti sa zaoberáme obdobím od tridsaťročnej vojny do konca vlády Fridricha II. Veľkého.

  31.948
 • Vývoj pruskej a nemeckej armády do prvej svetovej vojny II.

  Stručné kapitoly z dejín pruskej a nemeckej armády. Druhá časť je venovaná obdobiu od záveru vlády Fridricha II. Veľkého až po polovicu 19. storočia.

  23.189

Medaile a vyznamenání

Komanderský kříž www.valka.cz

Rytířský kříž www.valka.cz

Důstojnický kříž www.valka.cz

Železný kříž www.valka.cz

Kříž www.valka.cz


& bar (10)

Řád 17. května & Bar

Řád 17. května


& bar (2)

Řád redakce www.valka.cz s diamantovou stužkou

Řád redakce www.valka.cz se zlatou stužkou

Řád redakce www.valka.cz se stříbrnou stužkou

Řád redakce www.valka.cz


& bar (49)

Medaile Cti k titulu Hrdina serveru www.valka.cz

Hrdina serveru www.valka.cz

Zlatá hvězda www.valka.cz

Stříbrná hvězda www.valka.cz

Bronzová hvězda www.valka.cz


& bar (42)

Velký kříž čestné legie serveru www.valka.cz

Komander čestné legie serveru www.valka.cz

Důstojník čestné legie serveru www.valka.cz

Rytíř čestné legie serveru www.valka.cz

Čestná legie serveru www.valka.cz

Řád slávy www.valka.cz


& bar (40)

Kříž za zásluhy o forum 1. třídy

Kříž za zásluhy o forum 2. třídy

Kříž za zásluhy o forum 3. třídy

Medaile za zásluhy o forum 1. stupně

Medaile za zásluhy o forum 2. stupně


& bar (1)

Kříž za zásluhy o Jednotky


& bar (13)

Kříž za příspěvky do Jednotek

Pour le Mérite

Eichenlaub und Schwertern zum RK des EK

Ritterkreuz des Eisernes Kreuzes


& bar (3)

Ehrenblatt Spange des Deutschen Heeres

Bayerische Tapferkeitsmedaille

Ehrenkreuz

Kriegsverdienstmedaille

Spange 1939 zum Eisernes Kreuz 1.Klasse

Spange 1939 zum Eisernes Kreuz 2.Klasse

Eisernes Kreuz 2.Klasse (1914)

Eisernes Kreuz 1.Klasse (1914)

Civil War Medal

Armed Forces Medal

Military Cross

Bronzová pamätná medaila M.R Štefánika

Rad Bieleho dvojkríža III. triedy

Pribinov kríž II. triedy

Pribinov kríž III. triedy

Imperial Service Medal

Imperial Service Order

Order of the Bath

Order of Merit

Pamětní medaile Leuthen 1757-2007

Pamětní medaile Zenta 1697-2007

Pamětní kříž

Čestná medaile za zásluhy o Korunu

Vojenský kříž

Armádní kříž

Válečná medaile

Medaile c.k. zeměbrany

Vojenská záslužná medaile-bronzová+meče

Vojenská záslužná medaile - bronzová

Zlatý záslužný kříž s korunkou

Zlatý záslužný kříž

Stříbrný záslužný kříž s korunkou

Stříbrný záslužný kříž

Železný záslužný kříž s korunkou

Železný záslužný kříž

Záslužná medaile

Pamětní mince

Mobilizační kříž

Médaille Militaire

Croix de la Valeur Militaire

Prémiový účet

Prémiový účet

Podpořte náš web a zároveň se zbavte reklam. Použijte prémiový učet!

Zobrazit informace

Zaregistrujte se

Chcete se nás zeptat, doplnit informace nebo se stát autorem článků a zapojit se do každodenního běhu, případně využít plný potenciál tohoto webu? Je to snadné, zde je odkaz jak na to!
Zobrazit postup

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY

Server valka.cz / armedconflicts.com neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!