Main Menu
User Menu

HUN - R/10 (prenosná rádiostanica)

Prenosná rádiostanica R/10 podľa maďarského značenia sa používala v ČSLA pod označením R10 pomerne krátku dobu ako náhrada A7b pred príchodom rádiostaníc rady ASTRA (R-105, 108, 109)


Rozsah: 20 až 32 MHz, ciachovanie po 50 kHz
Prevádzka: F3 simplex
Výkon: 0,8 W
Hmotnosť: 18kg
Napájanie: suché batérie 1,5 V, 6 V, 150 V s odbočkou 90 V
Dosah: do 14 km


Zdroj: návod na obsluhu od HA5BV
URL : https://www.valka.cz/HUN-R-10-prenosna-radiostanica-t86745#321328Verze : 0
MOD