Main Menu
User Menu

GBR - WS 22 (prenosná rádiostanica)

WS 22 je jednou z rádiostaníc s ktorými sa stretali naši vojaci v Británii počas druhej svetovej vojny. Rádiostanica bola uvedená do služby v roku 1942 a slúžila na spojenie peších jednotiek na vzdialenosť cca 20 míl. Skladala sa z transceivra a zdrojovej časti. Bola vlastne prenosným variantom WS19, oproti ktorej mala menší výkon.


Frekvenčný rozsah 2 až 8 MHz
Výkon 1,5 W
Prevádzky A1, A3
Antény tyč, drôtová


Zdroj: vlastná zbierka
URL : https://www.valka.cz/GBR-WS-22-prenosna-radiostanica-t81810#300036Verze : 0
MOD