Main Menu
User Menu
Reklama

GBR - COMMANDER (řada 3D vyhledávacích radiolokátorů)

Řada třídimenzních vyhledávacích radiolokátorů COMMANDER


Třídimenzní vyhledávací radiolokátory dalekého dosahu jsou v současné době jedním z základních zdrojů získávání informací o vzdušné situaci. Radiolokátory COMMANDER jsou dobře odolné vůči působení REB, jsou navrženy tak, aby byli velmi mobilní, s vysokým stupněm spolehlivosti a s vysokým stupněm automatizace.
COMMANDER vyvinuly firmy Siemens Plessey Systems, Air Defence Division. Na stejném základě byly vyvinuty různé speciální varianty, jenž se od sebe liší svým provedením podle požadavků konkrétních zákazníku, tak i speciálním příslušenstvím. Na trhu jsou běžně nabízeny tyto varianty:


AR 325 radiolokátor dalekého dosahu v mobilní nebo stacionární verzi
AR 326 zodolněná verze, splňující všechny standarty normy NATO 1. třídy - zvýšená všestranná odolnost proti radioelektronickému rušení.
AR 327 mobilní radiolokátor pro rychlou přepravu vzduchem ( rychlé svinutí a rozvinutí, tedy rychlý přechod z pochodové pozice na bojovou)
AR 328 mobilní verze pro taktické použití se standardem normy NATO 1. třídy


Koncepce radiolokátorů COMMANDER je uzpůsobena svou konstrukcí a technickým vybavením s příslušenstvím k použití jako autonomní prostředek, ale je možné i začlenění a integrování v rámci prostředků PVO a informačních systémů.


Výrobce udává, že vestavěné obvody ochran umožňují použití systému v neomezeném provozu i v nejnáročnějších podmínkách radioelektronického pasivního i aktivního rušení. Maximální dosah všech verzí je 470 km, z tohoto důvodu je možné systém využít jako zdroj primárních dat v systémech včasné výstrahy.


AR 325 vyhledávací radiolokátor dalekého dosahu je určen k vyhledávání vzdušných cílů ve velkých a středních výškách ( 30 500m) do vzdálenosti 470 km. Radiolokátor umí identifikovat, automaticky sledovat a vyhodnocovat příslušné informace, a předávat další potřební informace v rámci systémů automatizovaných systémů PVO. Radiolokátor je zabudován do standartizovaných kontejnerů ze kterých je možné sestavovat libovolné sestavy. Zodolněná verze je navíc chráněna dielektrickým krytem. Souprava je přepravována ve čtyřech kontejnerech na přívěsech.
Radiolokátor se skládá z vysílače, přijímače, plošné fázové antény, řídící a vyhodnocovací ústředny a příslušenství. Vysílač radiolokátaru je vybyven vysoce výkonou elektronkou s postupnou vlnou ( TWT - Travelling Wave Tube). Podle letového provozu a radioelktrické sytuace může pracovat v režimu stálého kmitočtu nebo v režimu skokové změny kmitočtu se širokým rozsahem opakovacího kmitočtu a délek impulzu. v kmitočtovém pásmu 2,7 - 3,1 GH. To vlastně umožňuje vysílat do různých vyzařovacích svazků odlišné signály., což umožňuje získání velkého množství informací-dat z velkého prostoru s obnovovacím cyklem 10s. Střední výkon 75kW při úrovni adaptivního vyzařování impulzního výkonu 135kW.
Plošná fázová anténa je tvořena žebrovým nosičem s různým počtem řadových segmentů. Je odolná vúči nepříznivým klimatickým jevům, střepinám, elektromagnetickému impulzu a tlakové vlně při jaderném výbuchu. Anténa se otáčí rychlostí 6 ot/min. Pro optimální radiolokační pokrytí s ohledem na terén je možné anténu naklonit pomocí hydraulicko-mechanického zařízení.


TTD:
Maximální dosah pro cíle:
Sef=10m2,pd=2: 470km
Sef=1m2,pd=0,96: 350km
Minimální dálkový dosah: 10km
Pracovní kmitočet (proměnný): 2,7 - 3,1GHz
Maximální impulsní výkon(adaptivní): 135kW
Opakovací kmitočet( proměnný):270 - 1400Hz
Délka impulsu:
Maximální vysílaná proměnná: 200 mikro sekund
Komprimovaná při příjmu:0,4mikro sekund
Otáčky antény:6ot/min
Šířka svazku:
V horizontální rovině:1,4 stupně
Ve vertikální rovině: malý elavační úhel 1,5stupně
velký elevační úhel 3,5 stupně
Rozsah elektronického snímání ve vertikálního rovině 0 až 20 stupňů
Zisk antény:42dB
Potlačení bočních smyček vyzař. charakteristiky - 65dB
Perioda obnovy radiolokační informace: 10s
Přesnost měření :
Vzdálenosti ±60m
Azimutu:0,1°
URL : https://www.valka.cz/GBR-COMMANDER-rada-3D-vyhledavacich-radiolokatoru-t16327#60751Verze : 1
Značení v Britské armádě:
AMS AR327 Commander radars (RAF Type 101)


A fotografie z /www.baesystems.com/ celé sestavy buhužel nic kvalitnějšího se mi kromně antén nepodařilo sehnat
GBR - COMMANDER (řada 3D vyhledávacích radiolokátorů) -


URL : https://www.valka.cz/GBR-COMMANDER-rada-3D-vyhledavacich-radiolokatoru-t16327#60753Verze : 0
anténa radaru
GBR - COMMANDER (řada 3D vyhledávacích radiolokátorů) -


URL : https://www.valka.cz/GBR-COMMANDER-rada-3D-vyhledavacich-radiolokatoru-t16327#60754Verze : 0