Main Menu
User Menu

GBR - A16 (UK/PRC-316 KV rádiostanica)

Rádiostanica je označovaná rôznymi označeniami podľa zložky ktorá ju používala. Označenie A16 bolo používané jednotkami SAS. Rádiostanica bola zavedená do výzbroje od polovice 60tych rokov až do 80 tych rokov. Bola určená pre spojenie na krátke vzdialenosti, do 500 km, pre taktické prieskumné jednotky. Konštrukcia je v tlakovom odliatku z hliníkovej zliatiny.


Rozsah: 2 až 7 MHz v 45 kryštálom riadených kanáloch.
Prevádzky: A1, A3
Citlivosť: 0,5 uV pre A1
Výkon: 4 W pri A1
Napájanie: 10 až 16,5 V
Osadnie: celotranzistorové zariadenie


Zdroj: manuál na obsluhu, www.wftw.nl
URL : https://www.valka.cz/GBR-A16-UK-PRC-316-KV-radiostanica-t91231#340966Verze : 0
MOD