Main Menu
User Menu

FRA - vz. 1934 (47 mm protitankový kanon)

Ráže: 47 mm
Úsť. rychlost: 690-890 m/s
Délka hlavně: 2350 mm
Dostřel: 3000 m
Kadence: 10-15 ran/min


Maginotova linie: 336 ks kanonů
URL : https://www.valka.cz/FRA-vz-1934-47-mm-protitankovy-kanon-t25391#92852Verze : 0
MOD
Diskuse
V původních projektech výzbroje Maginotovy linie nebylo s protitankovými kanony vůbec počítáno. Teprve až bouřlivý rozvoj obrněné techniky donutil CORF v roce 1931 k poněkud zvláštnímu a dosti náročnému řešení. Jelikož byla v tomto roce už podstatná část objektů postavena, bylo nutno vyvinout pevnostní PT kanon a rekonstruovat pro něj stávající střílny bez narušení stávajících paleb. Dvojče Reibel v kasematě bylo upraveno jako odklopné na stranu (i s částí vnitřní střílny a celou lafetou) a na jeho místo se po dvojité kolejnici pod stropem, končící těsně nad střílnou, pohyboval zavěšený PT kanon včetně předpancíře. Po doražení kanonu do střílny jej obsluha pouze zajistila čtyřmi čepy a zbraň byla připravena k palbě. Vycvičené obsluze tento úkon trval pouze několik sekund.


www.fronta.cz
URL : https://www.valka.cz/FRA-vz-1934-47-mm-protitankovy-kanon-t25391#321705Verze : 0