Main Menu
User Menu

Difosgén (DP)

Difosgen

DIFOSGÉN (DP)
(dusivá bojová látka)


Difosgén je bezfarebná kvapalina s vôňou podobá stuchnutej slame. Difosgén nie je polymér fosgénu, ale vyvoláva podobné fyziologické účinky. Má dráždivé a slzotvorné účinky, kvôli ktorým je ľahšie rozlíšiteľný, ako fosgén. V teréne vydrží 1-3 hodiny.


základné údaje:
názov: difosgén
označenie: DP
ďalšie názvy: Diphosgene (anglicky); Perstoff, Green Cross (nemecky); Surpalite (francúzsky)
registračné číslo CAS: 503-38-8


fyzikálne a chemické vlastnosti:
chemický názov: trichlórmetyl kyseliny chlórmravčej
vzorec: ClCO2-CCl3
molekulová hmotnosť: 197,83
bežný fyzikálny stav: bezfarebná olejovitá kvapalina
zápach: plesnivá slama
teplota varu: 127°C
teplota topenia: -57°C
hustota: 1,656 g/ml pri 20°C; 1,687 g/ml pri 0°C
tlak pár: 587,95 Pa pri 25°C; 559 pri 20°C; 121,856 Pa pri 0°C
viskozita: ?
povrchové napätie: ?
teplota vzplanutia: -
teplota rozkladu: 300-350°C (rozkladá sa na dve molekuly fosgénu)
rozpustnosť: rozpustnosť vo vode: 44,6 g/l pri 20°C; ľahko rozpustný v bežných organických rozpúšťadlách
hydrolýza: pri bežnej teplote pomalá, s rastúcou teplotou vzrastá za vzniku chlorovodíku a oxidu uhličitého
stálosť pri uskladnení: nestabilný, mení sa na fosgén
reakcie s kovmi a inými materiálmi: kovy urýchľujú jeho rozklad; reaguje s gumou, korkom a cementom
zdroje:
POTENTIAL MILITARY CHEMICAL/BIOLOGICAL AGENTS AND COMPOUNDS, 2005
Zbrane hromadného ničenia - aktuálna bezpečnostná hrozba, Inštitút bezpečnostných a obranných štúdií MOSR, Bratislava, 2005
URL : https://www.valka.cz/Difosgen-DP-t10955#373266Verze : 0
MOD
toxicita:
oči: slzotvorný
pokožka:
vdychovanie: pľúcny edém
ochrana: ochranná maska
typ látky: dusivá látka s okamžitým, alebo oneskoreným účinkom - podľa dávky
účinok: okamžitý, alebo do 3 hodín - podľa koncentrácieodhad toxicity:
účinok
spôsob kontaktu
účinná dávka
doba expozície
exponent toxicity
spoľahlivosť údaju
smrť
vdychovanie/očný kontakt
LD50: 1500 mg.min./m3 1)
10-60 min.
?
nízka
detekcia zápachu
vdychovanie
ED50: 4 mg/m3
sekundy
-
nízka

zdroj: POTENTIAL MILITARY CHEMICAL/BIOLOGICAL AGENTS AND COMPOUNDS, 2005


1) založené na údajoch o fosgéneletálna dávka LD50: 3200 mg.min./m3
prahová dávka ED50: 1600 mg.min./m3
zdroj: Zbrane hromadného ničenia - aktuálna bezpečnostná hrozba, Inštitút bezpečnostných a obranných štúdií MOSR, Bratislava, 2005
URL : https://www.valka.cz/Difosgen-DP-t10955#373268Verze : 0
MOD
Difosgen (COOCCI3CI) bezbarvá kapalina, stálejší než fosgen a 7krát těžší něž vzduch. Také se dobře rozpouští v některých organických rozpouštědlech a stejně jako fosgen s louhy ztrácí toxicitu.
Po 15-20 min. intoxikací difosgenem nastává těžká intoxikace se smrtelným průběhem. Po intoxikaci dochází k edému plic a následné smrti. První pomoc spočívá hlavně ve třech bodech 1) nasadit zasaženému ochrannou masku; 2) vynést ho ze zamořeného prostoru; 3) zajistit úplný klid; kloktání jedlé sody, podávání kyslíku.
URL : https://www.valka.cz/Difosgen-DP-t10955#33716Verze : 0
Po chemické stránce se jedná o chloromravenčan trichlormethylnatý - trichlormethylester kys. chloromravenčí; neplete-li mě paměť použit poprvé Němci u Verdunu v odvedu za užití fosgenu Francouzi.
URL : https://www.valka.cz/Difosgen-DP-t10955#121208Verze : 0
Za WW1 se užíval v dělových granátech a minách.
URL : https://www.valka.cz/Difosgen-DP-t10955#124107Verze : 0
MOD