Main Menu
User Menu

Chronologický prehľad udalostí odboja v okrese Trnava

Protifašistický odboj v rokoch 1938 - 1945

1938


9. október - Zákaz činnosti Komunistickej strany na slovensku. V Hlohovci ešte v ten deň urobili žandári prehliadku v Robotníckom dome aj v bytoch stranníckych funkcionárov. Bol zhabanýmateriál o činnosti strany, inventár a celý Robotnícky dom.
Zachránili sa červené zástavy KSČ, FRTJa Červených odborov. Ukryl ich komunista Štefan bednárik v hrobke na cintoríne v Hlohovci.
Čoskoro vznikli ilegálne organizácie KSS v Trnave a Chtelnici. ( Menný zoznam nájdete tu )


December - V Trnave boli rozšírené prvé protifašistické letáky, v ktorých komunisti poukazovali na protiľudovú tvár nacizmu.Zdroj:
Autor: Ľudovít Žvach, Ľudovít Packa
Názov: Protifašistický odboj v okrese Trnava ( Trnavský zborník II )
ISBN: ?
URL : https://www.valka.cz/Chronologicky-prehlad-udalosti-odboja-v-okrese-Trnava-t55740#203776Verze : 0
1939


7. apríl - Na letisku v Pieštanoch sa utvorila ilegálna protištátna bunka. Výsledkom jej činnosti bolo, že odleteli štyri vojenské lietadlá s ôsmymi pilotmi a mechanikmi do Poľska. Vedúci tejto odbojovej skupiny bol mechanik Ivanič. Nastalo veľké vyšetrovanie a minister národnej obrany zakázal pieštanskej posádke lietať.


30. apríl - veľký rozruch vzbudil plagát, ktorý sa objavil v Modranke na vývesnej tabuli CPO. Prevolávalo sa v ňom na hambu nacistickému režimu na Slovensku.


1. máj - V Trnave na komíne Coburgu vyvesená červená zástava. Zástavu vyvesil mladý komunista Štefan Kuchta za pomoci Františka Ondriča a Gejzu Zdarileka.


Máj - V obci Merašice a v obci Vrbové boli založené ilegálne organizácie KSS. ( Menný zoznam nájdete tu ).


6. september - Bola vyhlásená mobilizácia záložníkov do vojny proti Poľsku a záložníci mali rukovať. V chtelnici však narukovať odmietlli. Ako podozrivých z tejto protištátnej akcie zaistili a uväznili Augustína Krutého a Alojza Schuna. Po troch mesiacoch boli prepustení, ale daní pod policajný dozor.


7. november - Na výročiel VOSR boli v Hlohovci boli v Hlohovci vylepené prosovetske letáky. Boli to prvé komunistické letáky tlačené v Hlohovci. V tom čase sa tiež začali zbierky na chod strany.


Zdroj:
Autor: Ľudovít Žvach, Ľudovít Packa
Názov: Protifašistický odboj v okrese Trnava ( Trnavský zborník II )
ISBN: ?
URL : https://www.valka.cz/Chronologicky-prehlad-udalosti-odboja-v-okrese-Trnava-t55740#203846Verze : 0
1940


29. január - Na hradskej medzi Trnavou a Hrnčiarovcami rozhodené protinacistické letáky.


13. marec - V Trnave a Bohdanovciach rozšírené komunistické letláky na výročie rozpadnutia ČSR.


Apríl - boli zatknutí títo členovia ilegálnej organizáciee KSS vo Vrbovom: Ľudovít Gloss, Ján Šandor, Dr. E. König a z Pustej Vsi J. Hargaš, J. Bosák a M. Fajnor. Ján Šandor vo väznici v Trenčíne zahynul.


1. máj - V Trnave boli rozšírené prokomunistické letáky, z ktorých šírenia obvinili a zaistili Jána Valu, Štefana Belana, Jána Valentu, Jána Vavru, Jozefa Polakoviča, Bertu Polakovičovú a Annu Surgošovú. Podobný leták rozšírili v Hlohovci Sergej Švec a František Szabó.


Máj - Zatýkanie ďaľších komunistov spôsobilo rozbitie I. ilegálneho okresného vedenia.


10. august - V Trnave bolo založené II. ilegálne hnutie KSS.


29. august - Coburgových závodoch v Trnave bol rozšírený ďaľší protinacistický leták s nápisom "Posledné ilúzie padli!".


September - Ilegálna KSS v Hlohovci začala vydávať časopis Boľševická zástava. Redigoval ho Lev Hanzel a tlačil sa v Rišňovciach u Jozefa Slobodu.


6. novembra - V Trnave boli rozšírené prosocialistické letáky k 23. výročiu VOSR. Ako podozrivých zo šírenia letáku zaistili žandári Jozefa Vosátku a Ľudovíta Gereca.


9. novembra - Ústredie štátnej bezpečnosti zaistilo v Trnave starého komunistu Štefana Fidlíka a uväznilo ho bez udania dôvodu v Ilave.30. november - Po uliciach Trnavy boli rozšírené prokomunistické letáky.


rok 1940 - Z vojenského letiska v Pieštanoch sa chystali odletieť ďaľší antifašistickí dôstojníci do Juhoslávie. Odlet organizoval Ľudovít Kukorelli. Pretože však Juhosláviu obsadila Nemecká armáda, rozhodli sa odletieť do ZSSR. K odletu nedošlo, lebo Kukorelli bol pre protištátnu činnosť zaistený a odsúdený na 9 mesiacov väzenia, súčasne ho vylúčili zo slovenskej armády.
V tomto roku sa v Pieštanoch objavili spravodajci pracujúci pre ZSSR vedení Jánom Schwarzom - Franzom Schreckom. Boli usmernení na Dr. Tormu.
Rok 1940 bol nepriaznivý pre ilegálne organizácie KSS v Pieštanoch, Vrbovom aj v priľahlých kopaniciach, lebo žandári zaistili 18 partizánov.
V priebehu roka bolo v Trnave rozšírených mnoho prokomunistických a protinacistických letákov.


Zdroj:
Autor: Ľudovít Žvach, Ľudovít Packa
Názov: Protifašistický odboj v okrese Trnava ( Trnavský zborník II )
ISBN: ?
URL : https://www.valka.cz/Chronologicky-prehlad-udalosti-odboja-v-okrese-Trnava-t55740#203891Verze : 0
1941

Január - V Trnave a v Hlohovci bol spojkami rozšírený časopis Hlas dediny. Časobis bol rozmnožený aj v Seredi a redigoval ho Ján Kubač pod kricím menom Jakub Obuch. Časopis sa zaoberal hlavne postavením roľníkov a poľnohospodárskych robotníkov.

13. marec - Na ulici Štefana Daxnera v Trnave bol vyvesený plagát s nadpisom Komunizmus je naša záchrana.

28. apríl - Jozef Múdry v obci Horné Zelenice a Michal Ostrčil v Siladiciach rozšírili prokomunistické letáky.

1. máj - Na diaľkovom elektrickom vedení v Horných Zeleniciach vyvesil Jozes Múdry červenú zástavu.

Máj - V okrese Hlohovec vznikla ilegálna mládežnícka skupina s názvom Stalinova mládež. Blilžšie o jej činnosti sa nič nevie, pravdepodobne skoro zanikla.

Jún - V Hlohovci boli zaistení ilegálny pracovníci: Július Štuk, Jozef Gajdoš, Vincent Sibilla, Jozef Sloboda, Michal Bahula, Pavol Moravanský, Jozef Selecký, Ján Čergel, Sergej Švec, František Szabó, Michal Bednárik, Ferdinand Hauliš, Karol Brezovský, Timotej Moravanský, Ľudovít Nemčanský, Hedviga Sedláčková, František Meluš, Ľudovít Šturma a Teofil Varga. Boli zhabané aj finančné prostriedky schované u Vincenta Sibillu. Po napadnutí ZSSR Nemeckom Jozef Múdry v Hlohovci rozmnožil leták s výzvou k vojakom, aby nebojovali proti Rusku. Leták bol rozšírený medzi posádkami v Hlohovci, Trnave, Pieštanoch, Novom Meste n/V., Myjave a Starej Turej.

Október - V Trnave vznikla ilegálna organizácia na čele s Rudolfom Jirmanom. Boli v nej väčšinou živnostníci a bývalí legionári. Činnosť tejto skupiny bola protinacistická, ale zväčša charitatívna a spravodajská. Poskytovala úkryt utečencom z protektorátu a pomáhala im dostať sa cez hranice do Maďarska. Počas SNP podporovala skupina hmotne rodiny bojovníkov v povstaní.

4. december - V Hlohovci boli rozšírene prokomunistické letáky.

16. december - Na trati Bratislava-Žilina bolo prestrihané telefónen vedenie. Akciu previedol čatár Ladislav Hanzel s vojakmi pieštanskej posádky.
V priebehu roka boli v Hlohovci zadržaní ako podozriví z letákovej akcie Vincent Jankovič, Jozef Múdry, Róbert Wolitzer, Miroslav Jütner a daľších 28 ilegálnych pracovníkov. V novembri 1941 boli odsúdení na 20 rokov väzenia.

Rok 1941 - Z ilegálnej organizácie KSS vo Vrbovom bolo odsúdených 12 pracovníkov - R. Janisko, J. Stern, L. Gloss, I. Reich, J. Hargaš, M. Fajnor, J. Bosák-Kovačík, O. Stern, Š. Podolský, Š. Krajčík, J. Balák, J. Lysý - a vedenie organizácie sa rozšírilo o súdruhov R. Mega, Š Noska, M. Dobrovodského a J. Marša.

Zdroj:
Autor: Ľudovít Žvach, Ľudovít Packa
Názov: Protifašistický odboj v okrese Trnava ( Trnavský zborník II )
ISBN: ?
URL : https://www.valka.cz/Chronologicky-prehlad-udalosti-odboja-v-okrese-Trnava-t55740#203944Verze : 0
1942


Február - V Trnave sa začali schádzať spojky ilegálnej KSS v obuvníckej dielni Františka Quotidjana na Františkánskej ulici. Tam bol aj sklad ilegálnych tlačív až do 10. augusta 1944, kedy bol F. Quotidjan zaistený.


Jún - Členovia odbojovej skpiny z Piešťan podmínovali a rozobrali koľaj na trati pri Piešťanoch, po ktorej mal prechádzať nemecký vojenský transport.


Júl - Bol založený ilegálny revolučný výbor v Trnave a jeho členovia zakladali v niektorých obciach ďaľšie RNV pod krycím menom NARVY.


16. júl - V noci vnikli členovia odbojovej skupiny do skladu pieštanskej posádky a odniesli 4 ľahké guľomety, pištole, náboje a rôzny vojenský materiál a dodali ho partizánskej skupine v Chtelnici.


16. október - Pri vchode do budovy Okresného úradu v Trnave bol na stĺpoch namaľovaný kosák a kladivo.


November - V Trnave ÚŠB pozatýkalo II. ilegálne okresné vedenie KSS a ustanovilo sa III. Ilegálne okresné vedenie KSS, ktoré zorganizoval Augustín Kubán. Členmi sa stali Ján Kleštinský, Anton Olah, Jozef Vinceník, Štefan Krč a Ján Brestovanský.


Rok 1942 - Ústredie štátnej bezpečnosti z Bratislavy odhalilo tajnú vysielačku v Pieštanoch, ktorá bola spojená s Červenou armádou a obsluhoval ju Ján Schwarz - Schreck. Menovanému sa podarilo utiecť z väzenia a skrývať sa až do vypuknutia SNP, kde v boji padol.
V priebehu roka radoví vojaci v Piešťanoch robili na letisku sabotáže a rozširovali protištátne letáky. Z vojenského skladu odnášali výbušniny a dodávali ich partizánskej skupine v Chtelnici. Tiež poškodili v lete trať medzi Piešťanmi a Hornou Stredou.
Za túto sabotáž boli odsúdení na trest smrti vojaci Mazáček, Hanzel, Vozár a Danek. Neskoršie im trest smrti zmiernili na doživotie.


Zdroj:
Autor: Ľudovít Žvach, Ľudovít Packa
Názov: Protifašistický odboj v okrese Trnava ( Trnavský zborník II )
ISBN: ?
URL : https://www.valka.cz/Chronologicky-prehlad-udalosti-odboja-v-okrese-Trnava-t55740#205762Verze : 0
1943


Máj - V Hlohovci sa zriadil ilegálny RNV. Boli v ňom okrem komunistov aj zástupcovia občianskych protifašistických skupín.


3. august - V kasárňach pri železničnej stanici v Trnave sa vzbúrilo 300 vojakov na protest zákazu vychádzky pred odchodom na východný front. Vojaci vyvalili 3 metre vysoký múr, ktorý obklopoval kasárne a rozutekali sa do mesta a mnohí aj k svojim rodinám. Odzneli výkriky vyjadrujúce odpor proti odchodu na východný front, zatiaľ čo gardisti ostanú "bačovať" doma. Vojaci mali plnú podporu prítomných občanov.


18. novembra - V Hlohovci sa konala porada ilegálnych pracovníkov KSS. Na poradu prišiel aj Ľudovít Kukorelli, ktorý z poverenia KSS zorganizoval na východnom Slovensku partizánsku skupinu Čapajev ( v auguste 1944, keď sa zlúčili oddiely Pugačev, Bogum a Ščors sa z nej utvoril partizánsky bojový zväzok ). Bol však v Hlohovci zaistený a v okovách eskortovaný do Bratislavy. Pri vystupovaní z vlaku v Bratislave sa mu podarilo utiecť a dostať sa znova na východné Slovensko k svojej partizánskej skupine.


Zdroj:
Autor: Ľudovít Žvach, Ľudovít Packa
Názov: Protifašistický odboj v okrese Trnava ( Trnavský zborník II )
ISBN: ?
URL : https://www.valka.cz/Chronologicky-prehlad-udalosti-odboja-v-okrese-Trnava-t55740#205764Verze : 0
1944


Začiatok roka 1944 - V okrese Hlohovec vznikla odbojová skupina Smrek - Bohuš. Skupinu viedol František Lipka. Do vzniku SNP skupina vyvíjala len spravodajskú a organizátorskú činnosť. Zhromažďovala výstroj a výzborj pre partizánov a pomáhala prenasledovaným osobám, Čechom utekajúcim z protektorátu ale i ruským vojakom, ktorým sa podarilo utiecť z nemeckého zajatia. Po vzniku SNP to bola spravodajská skupina ČA.


Február - žandári chytili v okolí Hlohovca dvoch sovietskych vojakov, ktorých uväznili. Pomocou ilegálnych pracovníkov A. Moravanskej, M. Hadvigovej, A. Seleckej, J. Koššovej a H. Čergelovej sa im do väzenia dostávalo stravy a nakoniec tieto ženy pomohli rusom utiecť a dopraviť ich k partizánskej skupine v okolí Vrútok.


24. február - V Trnave boli rozšírené letáky proti režimu.


15. marec - V noci sa objavil na budove HG v Trnave nápis "Nemci majú veľké sane a Slováci platia dane".


16. marec - Komunistický nápis "Rovnoprávnosť" s kosákom a kladivom sa objavil na ohrade Coburgových závodoch.


Marec - Z podnetu nadporučíka Karola Fraňu, spojky Jána Goliana, predstaviteľa vojenského ústredia v Banskej Bystrici, bola utvorená v trnavských kasárňach ilegálna bunka s úlohou získať dôstojníkov a rotmajstrov pre ozbrojené povstanie.


10. august -


///rozpracované


Zdroj:
Autor: Ľudovít Žvach, Ľudovít Packa
Názov: Protifašistický odboj v okrese Trnava ( Trnavský zborník II )
ISBN: ?
URL : https://www.valka.cz/Chronologicky-prehlad-udalosti-odboja-v-okrese-Trnava-t55740#234911Verze : 0