Main Menu
User Menu

CZK - RPL-1 (protilietadlový raketomet)

Práce na projekte raketometu ráže 105mm započali v roku 1953. Práce realizovalo vývojové centrum Konštrukta Trenčín. Išlo o konkurenčný návrh raketometu projektovaného Konštruktou Brno (PLR-8). Na projekte rakety sa pracovalo od 4/1953. Predprojekt hotový k 13.4.1953 a mal využívať hnacie komory a prachovej náplne z rotačných rakiet 130mm raketometu vz.51. Koncom 5/1953 boli uskutočnené prvé skúšky abolo vyrobených 50 prototypových vzoriek. Výroba ďalších upravených vzoriek bola povolená až v 8/1953. Skúšky rakiet v rokoch 1954/55 boli zväčša neúspešné. Problematická bola výroba rakiet, mali veľký rozptyl, nedokonalé vyhorenie prachového paliva, problematická bola i stabilizácia rakiet za letu. Celkovo bolo rozpracovaných okolo 170 rakiet (90 kusov bolo dodaných do 2/1956).
Podľa projektu mala mať ťahaná verzia raketometu 25 raketníc. Funkčná vzorka raketometu dokončená 30.11.1955 mala namontované len štyri raketnice. Raketnica samotná bola riešená ako vymeniteľný celok, na lafetu sa dali lafetovať rôzne zostavy raketnice. Prototyp raketometu bol lafetovaný na zrušenej lafete 57mm protilietadlového kanóna R 10.
2.12.1955 boli prevedené pravdepodobne posledné strelecké skúšky, pri ktorých bolo odpálených 15 rakiet. Trojčlenná obsluha raketometu bola v oplechovaných stanovištiach po bokoch raketometu. Koncom roka 1955 vznikli návrhy na samohybné prevedenia raketometu RPL-1. Navrhované platformy boli nákladné vozidlo Praga V3S (dokumentácia Zb 6345-P zo dňa 4.11.1955) a stredný tank T-34/85 (12/1955). Návrh rakiet ráže 105mm firmy Konštrukta Trenčín bol použitý i v projekte konkurenčnom návrhu Konštrukty Brno (PLR-8), kde nahradil pôvodný návrh 100mm rakety.
Vzhľadom na konštrukčné problémy projektovaných rakiet bol projekt RPL-1 spolu s konkurenčným PLR-8 v 5/1956 definitívne zrušený.*zdroj:


Mgr.Martin Dubánek - Od bodáku po tryskáče - Nedokončené Československé zbrojní projekty 1945-1955, Mladá fronta 2011, ISBN : 978-80-204-2515-7
Mgr.Martin Dubánek - Československé protiletadlové raketomety ráže 105 mm, Naše vojsko č.2/2008, ISSN: 0027-8211
URL : https://www.valka.cz/CZK-RPL-1-protilietadlovy-raketomet-t121801#450073Verze : 0
MOD