Main Menu
User Menu

BTR-4E (bojové vozidlo pěchoty)

BTR-4E

БТР-4Е

     
Název:
Name:
BTR-4E
Originální název:
Original Name:
БТР-4Е
Kategorie:
Category:
bojové vozidlo pěchoty
Výrobce:
Producer:
DD.MM.2014-DD.MM.RRRR Charkovská konstrukční kancelář A. A. Morozova (Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А.А. Морозова), Charkov
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.2014-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
min 187, z toho:
k roku 2015:
- 106 pre 1)
- 54 pre
- 10 (BTR-4EN) pre
- 1 (BTR-4E1) pre

Nová výroba k 30.03.2020
- 16 (z celkom objednaných 45 ks) pre
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.2013
Osádka:
Crew:
3
Přepravní kapacita:
Seating Capacity:
7 osob/troops
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
224002) kg
Celková délka:
Overall Length:
7870 mm
Celková šířka:
Overall Width:
2960 mm
Celková výška:
Overall Height:
3050 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
475 mm
Pancéřování:
Armour:
- STANAG 4569 Level 2 (odolnosť proti 7,62 mm prieraznej munícii a črepinám delostreleckých granátov)
- doplnková ochrana proti mínam a improvizovaným výbušným zariadeniam
- doplnkový mrežový pancier na veži a bokoch trupu
- možnosť doplnkového pancierovania s odolonosťou proti munícii kalibru 30 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
DEUTZ EPBO III
Výkon:
Power:
372.9 kW při ? ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
5 stupňů vpřed, 1 vzad
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
110 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
700 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
27 °
Boční náklon:
Side Slope:
18 °
Překročivost:
Trench Crossing:
2 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,6 m
Brodivost:
Fording Depth:
? m
Výzbroj:
Armament:
: zbraňová stanice BM-3 Šturm (1 x 30 mm kanón ZTM-1, 1 x 7,62 mm kulomet KT, nebo PKT, 1 x 30 mm granátomet AG-17, 2 x PTRS Barrier)
: zbraňová stanice BM-7 Parus

Možno použiť aj zbraňovú stanicu GROM a BAU-23-2
Uživatelské státy:
User States:

(?, so zbraňovou stanicou BM-7 Parus)
(10 ks BTR-4EN)
Poznámka:
Note:
Pohon 8x8.
Disponuje 2 šrouby umožňujícími plavbu rychlostí 10 km/hod.


1) Irak časť vyrobených BTR-4E odmietol pre nízku kvalitu odmietol, cca 10 ks označených ako BTR-4EN predaných v roku 2014 Nigérii
2) bez doplnkového pancierovania
Zdroje:
Sources:
www.armyrecognition.com
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-4
URL : https://www.valka.cz/BTR-4E-bojove-vozidlo-pechoty-t230862#640709Verze : 0
MOD
Diskuse
BTR-4E bol do výzbroje Ukrahiny zavedený v roku 2012, predstavený už v roku 2013, testovaný v roku 2014, kedy sa podľa niektorých zdrojov aj sériovo vyrábal pre potreby Iraku (a objednal ich v roku 2009...). Nie som si istý istý či vtedajší BTR-4E s bojovým modulom BM-7 Parus je identický s BTR-4E ,ktorý v súčasnej dobe odoberá Ukrajinská armáda, alebo dnes dodávané vozidlá sú založené na variante BTR-4E1.

https://glavcom.blogspot.com/2013/11/4_28.html
URL : https://www.valka.cz/BTR-4E-bojove-vozidlo-pechoty-t230862#640757Verze : 2
MOD