Main Menu
User Menu

Adam Cabiš

Diskuse
Komentare k clankum tohoto autora ...
URL : https://www.valka.cz/Adam-Cabis-t30377#110049Verze : 0
MOD
V tomto článku je řada informací, které se nedají úplně vztáhnout na české země. Jedná se spíše o francký model, který ovšem není zcela přesný pro Slovany - nebo spíše jen pro ty západní. Neberte to jako kritiku, ale jen jako upozornění. Je fakt že to zřejmě berete dost zeširoka a obecně.


Pro upřesnění: pro naše území je snad jen jediný nález francisky (Dolánky, okr. Louny), puklice dochované nejsou a asi vůbec na našich štítech nebyly... Trojhranné šípy jsou určeny do reflexního luku.


Jinak pěkný článek. Wink
URL : https://www.valka.cz/Adam-Cabis-t30377#115723Verze : 0
Jen terminologická poznámka - bodec na přídi lodi, určený k proražení boku nepřátelské lodi se nazývá KLOUN. Udržel se až do XIX století. TARAN je název manévru, vedoucího k přímé kolizi s nepřítelem (lodí, letadlem či tankem).
URL : https://www.valka.cz/Adam-Cabis-t30377#193628Verze : 0
Tak tohle je slátanina nejhoršího kalibru, slučuje polopravdy, pravdy, věci dobově nesouvisející a naprosté výmysly...nikdo by to neměl číst, horší blábol by jeden pohledal:-) jen pár věcí úvodem:


1) "Výzbroj slovanských bojovníků byla velmi silně ovlivněna sousedstvím s Franskou říší. Po vzoru tohoto vojensky silného národa nosili i Slované brnění, a stejně jako Frankové i oni pod brněním nosívali kytlici, velmi volnou košili dosahující po kolena, s rozevlátými rukávy." Tak tohle by si autor měl doložit, nehledě k tomu, ža tato pasáž navazuje na úvodní 6 století a boje s Byzancí, takže tehdy o nějakém Franském vlivu nemůže být řeči.


2)"Mluvíme-li o zbroji, jedná se v naprosté většině případů o oděv z hrubé látky zpevněný vycpáváním, prošíváním či obojím současně. Později i o pevnější koženou zbroj z vařené kůže (hovězí nebo vepřové). Na tomto oděvu mohlo být podle finančních možností bojovníka našito různé množství zesilujících kovových destiček tzv. falér." Toto je možné, ale to jen spekulace, ale tady se to podává jako fakt. Ve skutečnosti to iluminace, analogie ani nálezy nepodporují, je to jen úvaha. Navíc si autor sám odporuje, neboť podle jeho slov bojovníky vybavuje pán, ne oni sami.


3)"Zbroje destičkové (byzantský typ) nebo kroužkové (používané v té době zejména v orientu, tzn. Persii -dnešním Iránu) byly ve stř. Evropě neznámé až do počátku 9. stol." Naprostá lež! Z pohžebiště v Děvínské nové vsi máme nález kroužkového pletiva z avaroslovanského období, mezi Franky a Seveřany je taktéž rozšířeno. Šupinové zbroje známe z Franské říše a nekolik kovových fragmentů z Velké Moravy bývá označováno také jako šupiny ze zbroje.


4)" Nohy bojovníka chránily kožené, nýty okované řemínky, které se těsně ovinovaly kolem holení, zhruba do výše kolen (zastávali funkci jakýchsi náholenic)." Opět ryzí a nepodložená spekulace, nic takového neznáme. Naopak známe např vyobrazení avarské, ktere ukazuje náholenici z pásků, a pak prosté omotávky. Omotávky s nýty jsou nesmyslné, nepraktické a nepodložené. A to máme jen první odstavce o vybavení...
URL : https://www.valka.cz/Adam-Cabis-t30377#234527Verze : 0
Zdravím,


pár poznámek k článku Antické válečnictví I.


"Předzvěstí zániku antického válečného umění se stal mocenský vzestup Parthského království."
- Hmmm, docela by mě zajímalo, jak předznamenal vzestup parthského království zánik antického válečného umění... Tradice parthského vojenství byly součástí antického válečného umění. Navíc si uvědomme, že parthské království vzešlo a zase upadlo a zaniklo, aniž by to mělo nějaký významnější vliv např. na římské vojenství, které úspěšně pokračovalo a přetrvávalo dlouho po zániku Parthie."O starověkém válečném umění lze až do časů G. Iulia Caesara (100 - 44 př.n.l.) hovořit pouze na strategické úrovni."
- Proč? Nevidím problém bavit se o antickém válečnictví před Caesarem i na taktické úrovni.


"Až do příchodu reforem G. Maria (156 - 86 př.n.l.) v r. 100 př.n.l. bylo s takto vybavenou a vycvičenou pěchotou možné provádět pouze strategické operace na lineární úrovni."
- Nesmysl. Stačí se podívat, co dokázal s pěchotou Hannibal nebo třeba Scipio Africanus.


"G. Iulius Caesar navíc během svého tažení v Galii (58 - 50 př.n.l.) s ohledem na omezený počet vojáků začal důsledně využívat manipuly (příležitostně byly využívány už od druhé punské války, kdy za bojů v hornatém terénu Hispánie pravděpodobně vznikly), nižší jednotky legie."
- Předpokládám, že tady došlo k drobné chybce a jsou použity manipuly na místo kohort. Caesarovo vedení boje bylo založeno především na kohortách.


Čau
Saša
URL : https://www.valka.cz/Adam-Cabis-t30377#331096Verze : 0