Main Menu
User Menu

99. raketometný oddíl [1951-1956]

99th Rocket-Launcher Division

     
Název:
Name:
99. raketometný oddíl
Originální název:
Original Name:
99. raketometný oddíl
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1951
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1956
Nástupce:
Successor:
313. raketometná brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1951-01.10.1956 Velitelství dělostřelectva 4. sboru
Dislokace:
Deployed:
01.10.1951-01.10.1956 Holešov, ? /
Velitel:
Commander:
01.10.1951-01.10.1956
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1951-01.10.1956
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.1951-01.10.1956 VÚ Holešov
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond ČSLA (99. raketometný oddíl)
URL : https://www.valka.cz/99-raketometny-oddil-1951-1956-t59321#213789Verze : 0
MOD