Main Menu
User Menu

811. železniční stavební prapor [1992-1992]

811th Railways Construction Battalion

     
Název:
Name:
811. železniční stavební prapor
Originální název:
Original Name:
811. železniční stavební prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
31.10.1992
Předchůdce:
Predecessor:
17. železniční stavební prapor
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
811. železniční stavební prapor
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
31.10.1992-31.12.1992 81. železniční brigáda
Dislokace:
Deployed:
31.10.1992-31.12.1992 Dolný Kubín, Oravské kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
31.10.1992-31.12.1992 VÚ 1540 Dolný Kubín
Zdroje:
Sources:
www.vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/811-zeleznicni-stavebni-prapor-1992-1992-t119908#411648Verze : 0
MOD