Main Menu
User Menu

380. expediční operační skupina [2002- ]

380th Expeditionary Operations Group

     
Název:
Name:
380. expediční operační skupina
Originální název:
Original Name:
380th Expeditionary Operations Group
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.2002
Předchůdce:
Predecessor:
380. bombardovací skupina (střední)
Datum zániku:
Disbanded:
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.2002-DD.MM.RRRR Velitelství vzdušného boje
DD.MM.2002-DD.MM.RRRR ?
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/380-expedicni-operacni-skupina-2002-t137708#451852Verze : 1
MOD