Main Menu
User Menu

286. zajišťovací divize [1941-1944]

286th Security Division / 286. Sicherungs-Division

     
Název:
Name:
286. zajišťovací divize
Originální název:
Original Name:
286. Sicherungs-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.03.1941
Předchůdce:
Predecessor:
213. pěší divize
Datum zániku:
Disbanded:
17.12.1944
Nástupce:
Successor:
286. pěší divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.03.1941-DD.06.1941 ?
DD.06.1941-DD.08.1941 4. armáda
DD.08.1941-15.03.1942 Velitelství týlové oblasti skupiny armád Střed
15.03.1942-08.10.1943 Velící generál zajišťovacích jednotek a velitelství týlové oblasti skupiny armád Střed
DD.11.1943-DD.08.1944 4. armáda
DD.08.1944-DD.11.1944 VI. armádní sbor
DD.11.1944-17.12.1944 XXVII. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
15.03.1941-15.06.1942 Müller, Kurt (Generalleutnant)
15.06.1942-01.11.1943 Richert, Johann Georg (Generalleutnant)
01.11.1943-05.08.1944 Oschmann, Hans (Generalleutnant)
05.08.1944-17.12.1944 Eberhardt, Friedrich Georg (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.1941-DD.10.1941 Schelm, Walter (Hauptmann)
DD.10.1941-DD.MM.1943 Jungmann, Leo (Major)
25.08.1944-17.12.1944 Witzleben, Job von (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

15.03.1941-15.10.1942 Pěší pluk 354
04.02.1942-17.12.1944 Zajišťovací pluk 122
15.03.1941-01.06.1942 Landesschützen-Regimentsstab z.b.V. 61
01.06.1942-17.12.1944 Zajišťovací pluk 61
15.03.1941-13.06.1944 Dělostřelecký pluk 213 (II.)
DD.11.1942-17.12.1944 Policejní pluk 8 (III.)
15.03.1941-17.12.1944 Divizní jednotky 354
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/286-zajistovaci-divize-1941-1944-t9960#405851Verze : 2
MOD